Vážení priatelia turisti, priaznivci turistického podujatia Pochod HP!

V súvislosti so stále pretrvávajúcou nepriaznivou epidemiologickou situáciou v našej krajine a prijatými opatreniami príslušných miestnych i ústredných orgánov verejnej správy, podľa ktorých pretrvávajú sprísnené podmienky pre organizovanie hromadných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (včítane exteriérových, ku ktorým Pochod HP patrí), KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC RUŠÍ HROMADNÉ ORGANIZOVANIE TURISTICKÉHO PODUJATIA JESENNÝ POCHOD HP 2021, KTORÉ SA MALO USKUTOČNIŤ V SOBOTU 16. OKTÓBRA 2021.

Krátke vysvetlenie:
Podľa súčasných nariadení príslušných orgánov verejnej správy SR je obmedzené poriadanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. V prípade vyššej účasti turistov by sa mohlo stať problematickým ich masívne nekontrolovateľné zhlukovanie pri registrácii na štarte, kontrole a v cieli, ako aj pri autobusovej preprave. Pri podujatí typu a rozsahu ako Pochod HP nevieme zabezpečiť dodržanie predpísaných hygienických a protiepidemiologických opatrení v uvedených priestoroch (obmedzenie počtu prítomných na jednom mieste, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, hygiena rúk). Z uvedených dôvodov je zrušenie hromadného turistického podujatia nevyhnutné.

Náhradné riešenie turistického podujatia Jesenný pochod HP 2021:
Vieme, že individuálny pohyb (prípadne v malých a rodinných skupinkách) v lese po turistických chodníkoch je aj v súčasnej dobe, pri dodržaní základných hygienických pravidiel, bezpečný a zdravie neohrozujúci. Aby turisti, ktorí sa radi túlajú jesennou prírodou,  neprišli celkom o zážitok z Jesenného pochodu HP 2021, ponúkame im náhradné riešenie – individuálne absolvovanie Pochodu HP.
Kedykoľvek sa môžu prejsť po červenej TZT č.0705a – po trase Pochodu HP. Trasa je schodná a dobre značená. Nesmie sa však zabudnúťna dodržiavanie  základných hygienických pravidiel, ktoré sú ako odporúčania vedcov z Virologického ústavu biomedicínskeho centra SAV s názvom  AKO CHODIŤ NA TURISTIKU V ČASE VÍRUSU COVID 19 zverejnené na centrálnej web stránke KST.

Malý bonus pre turistov:
Každý turista, ktorý v tomto jesennom čase prejde niektorý úsek z trasy Pochodu HP a pošle na našu klubovú adresu kst.hlohovec@gmail.com  mail so svojim menom, s oznamom, akú trasu prešiel a so svojou fotografiou z niektorého charakteristického bodu na trase, bude zapísaný do listiny účastníkov Jesenného pochodu HP a možno dostane spätne od nás v elektronickej forme diplom za účasť. Aj takto nám pomôžete vytvoriť zápis do kroniky podujatia a preukázať, že napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa Pochod HP uskutočnil individuálnou formou aj na jeseň v roku 2021 a jeho kontinuita zostala zachovaná.