Klub slovenských turistov (KST) Hlohovec usporiadal aj tentoraz na prelome rokov dve turisticko-spoločenské akcie: Silvestrovský výstup na Šianec a Novoročný výstup na Urbánok. Výstup na Šianec je akcia mladá a na Silvestra 2016 bol jej 5.ročník. Výstup na Urbánok má dlhšiu tradíciu a na Nový rok 2017 bol jeho 27.ročník. Obidve akcie sú po turistickej športovej stránke nenáročné a majú charakter ľahkej turistickej prechádzky a veselého...