SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA ŠIANEC (7. ročník)

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú akciu SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA ŠIANEC (7. ročník) Termín:  Pondelok, 31. december 2018 Štart: Je voľný, individuálny – nie je organizovaný ani časovo, ani miestne. Účastníci si môžu zvoliť miesto štartu v ľubovoľnom čase kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Cieľ: Vyhliadka Šianec. Predpokladaný čas stretnutia na...

Čítať viac

NOVOROČNÉ STRETNUTIE NA URBÁNKU (29. ročník)

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú a spoločenskú akciu NOVOROČNÉ STRETNUTIE NA URBÁNKU (29. ročník) Termín:  Utorok,  1. január  2019 Štart: Nie je organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie účastníkov je na Námestí Sv. Michala o 13:00 hod. Účastníci si však môžu zvoliť iný ľubovoľný čas štartu a iné ľubovoľné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, ktoré...

Čítať viac

MIESTNY TURISTICKÝ KALENDÁR HLOHOVEC A OKOLIE ROK 2019

MIESTNY TURISTICKÝ KALENDÁR HLOHOVEC A OKOLIE ROK 2019 Miestny turistický kalendár HLOHOVEC A OKOLIE je zostavený z údajov od usporiadateľov jednotlivých akcií a z údajov, uvedených v oblastnom turistickom kalendári MALÉ KARPATY A OKOLIE 2019, ktorý vydáva RR KST Trnava a VV KBT Bratislava. Obsahuje otvorené, verejne prístupné akcie, ktoré začínajú, alebo končia v Hlohovci, resp. v najbližšom okolí a organizujú ich kluby a organizácie...

Čítať viac

OZNAM PRE TURISTOV, ČLENOV KST HLOHOVEC

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC OZNAM PRE TURISTOV, ČLENOV KST HLOHOVEC Členstvo v KST a členské známky v roku 2019. Vážení turisti, členovia KST Hlohovec. Výkonný výbor ústredia KST rozhodol o úprave členských príspevkov členov KST na rok 2019 nasledovne: a) základný členský príspevok: 11 € b) zľavnený členský príspevok: 7 € (študenti vo veku 16 až 26 rokov, okrem študentov externého štúdia, dôchodcovia vo veku 62 až 69 rokov, c) detské...

Čítať viac