Vážení priatelia turisti, priaznivci turistického podujatia Pochod HP!

Je nám to ľúto, ale tak, ako na jar, sme aj na jeseň poslami zlej a v doterajšej 41-ročnej histórii Pochodu HP nezaznamenanej správy. Neoznamuje sa nám to ľahko, dlho sme v organizačnom výbore nad týmto krokom uvažovali, hodnotili argumenty pre i proti, kým sme kolektívne rozhodli takto:

V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou v našej krajine a prijatými opatreniami príslušných miestnych i ústredných orgánov, podľa ktorých sa stále sprísňujú podmienky pre organizovanie hromadných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (včítane exteriérových, ku ktorým Pochod HP patrí), KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC RUŠÍ HROMADNÉ ORGANIZOVANIE TURISTICKÉHO PODUJATIA JESENNÝ POCHOD HP 2020, KTORÉ SA MALO USKUTOČNIŤ V SOBOTU 17. OKTÓBRA 2020.

Krátke vysvetlenie:
Vieme, že individuálny pohyb (prípadne v malých skupinkách do 4 osôb) v lese po turistických chodníkoch je aj v súčasnej dobe, pri dodržaní základných hygienických pravidiel, bezpečný a zdravie neohrozujúci. Problematickým by sa však mohlo stať masívne nekontrolovateľné zhlukovanie turistov pri registrácii na štarte, kontrole a v cieli (kde hostinec Havran nie je a zrejme už ani v tomto roku nebude otvorený), ako aj pri autobusovej preprave. Pri podujatí nášho typu a rozsahu (v rokoch 2014 – 2019  bolo priemerne 704 turistov/1 pochod, z toho dvakrát vyše tisícky) a jeho organizačnom zabezpečení, nevieme na 100%  zabezpečiť dodržanie predpísaných hygienických a protiepidemiologických opatrení v uvedených priestoroch (obmedzenie počtu prítomných, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, hygiena rúk).

Náhradné riešenie:
Aby ste však vy všetci, dlhé roky nám verní turisti „HÁPEČKÁRI“, ktorí sa radi túlate jesennou prírodou,  neprišli celkom o zážitok z Jesenného pochodu HP 2020, ponúkame vám náhradné riešenie – individuálne absolvovanie Pochodu HP.

Kedykoľvek sa môžete prejsť po červenej TZT medzi Hlohovcom a Havranom (Piešťanmi). Trasa je schodná a dobre značená. Pamätajte však na dodržiavanie  základných hygienických pravidiel, ktoré sú ako odporúčania vedcov z Virologického ústavu biomedicínskeho centra SAV s názvom  AKO CHODIŤ NA TURISTIKU V ČASE VÍRUSU COVID 19 zobrazené v obrázkovej prílohe (tak, ako boli zverejnené na centrálnej web stránke KST).

Malý bonus pre turistov:
Každý turista, ktorý v čase od nedele 11.10.2020 do soboty 24.10.2020 (14 dní) prejde niektorú z trás Pochodu HP a pošle na našu klubovú adresu kst.hlohovec@gmail.com  mail so svojim menom, s oznamom, akú trasu prešiel a so svojou fotografiou z niektorého bodu, charakteristického pre Pochod HP a udanú trasu (Ovčia skala, Havran, Svrbická lúka, …), dostane spätne od nás v elektronickej forme diplom za účasť. Pri viacerých turistoch postačí 1 skupinové foto a zoznam členov skupiny. Niektorí turisti tak urobili aj na jar a dnes sú držiteľmi digitálnych diplomov za absolvovanie Jarného pochodu 2020. Aj takto ste nám pomohli, resp. pomôžete vytvoriť zápis do kroniky podujatia a preukázať, že napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa Pochod HP uskutočnil individuálnou formou aj v roku 2020 a jeho kontinuita zostala zachovaná.

Takže zopakujeme:
HROMADNE ORGANIZOVANÝ JESENNÝ POCHOD HP 2020 SA V SOBOTU 17.10.2020 NEUSKUTOČNÍ.

Ďakujeme za pochopenie.

Ján Bedeč, predseda KST Hlohovec
František Miklovič, tajomník KST Hlohovec

  • 2 - Odporúčania Covid 19
  • 3 - 2020-10 - Diplom HP
  • HC 1
  • HC2
  • HC3
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OS 1
  • OS 2