VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE
JESENNÝ POCHOD HP  2016 (38. ROČNÍK)

Dátum konania:       Sobota, 15.október 2016
Štart:                             Železničná stanica Hlohovec
Kontrola:                    Rázcestie Ovčia skala
Cieľ:                              Sedlo Havran

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Trasa A (13 km) =   49 turistov
Trasa B (17 km) =   98 turistov
Trasa C (22 km) = 294 turistov
Trasa D (37 km) =   23 turistov
Trasa E (28 km) =     7 turistov
Celkový počet turistov = 471

Presnú vekovú skladbu účastníkov neevidujeme. Dá sa však konštatovať, že sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Od najmenších účastníkov – detí predškolského veku – až po 84-ročného stáleho účastníka z Bratislavy.

Predškoláci išli v spoločnosti svojich rodičov a starých rodičov. Školáci prišli individuálne s rodičmi, so staršími súrodencami, ale aj organizovane, ako turistický školský krúžok, v sprievode svojich pedagógov. Takto sa zúčastnili napríklad deti zo ZŠ Podzámska Hlohovec. Pedagógom patrí obdiv za to, že sa deťom venujú aj vo voľný deň, mimo svojho úväzku a trpezlivo ich sprevádzajú na výlete do prírody.

Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítali aj cykloturisti, ktorí absolvovali turistické trasy Pochodu HP na bicykli. Spestrením pochodujúcej ľudskej turistickej masy bolo aj veľa psíkov, ktorí na výlete sprevádzali svojich majiteľov. Do budúcnosti by sme však chceli upozorniť ich majiteľov, že pri doprave osobitným autobusom KST z Havrana do Hlohovca vyžaduje dopravca vybavenie psa ochranným náhubkom. Bez neho môže byť pes z dopravy vylúčený.
Presnú evidenciu turistov podľa ich bydliska, alebo klubovej príslušnosti nerobíme. Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi sa podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany. A privítali sme aj zahraničnú návštevu – turistický pár z Budapešti.

Príprava trasy:
Turistický značený chodník bol dobre schodný. V utorok, v týždni pred akciou, prešla skupina turistov, zložená z členov KST Vinohrady BA, KST Lokomotíva BA a KST HC celú trasu  z Hlohovca do sedla Havran. Chodník skontrolovali, prestrihali konáre, brániace priechodu a zviditeľnili značky, zakryté zeleňou. Turisti v sobotu nehlásili na kontrolách žiadne problémy s nepriechodnosťou trasy, alebo zlou orientáciou.

Počasie:
Počasie bolo dobré. Oblaky a dážď sa vyšantili v týždni pred HP a v sobotu sa predviedol deň, ktorý bol pre pešiu turistiku veľmi príjemný. Bolo polojasno až jasno a príjemná teplota (16 – 17°C). Fúkal vietor, ktorý sa prejavil hlavne na otvorených lúčnych a poľných úsekoch, v lese však nebol nepríjemný. Lesné cesty a chodníky boli od vetra, ktorý fúkal už v piatok, vyfúkané  a aj blatisté úseky, ktoré strašili pri utorňajšej kontrole trasy, boli pohodlne schodné.

Doprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca:
Turisti z Hlohovca a okolia sa z cieľa Havran dopravovali domov hlavne osobitnými turistickými autobusmi. Dopravu zabezpečil podľa pripraveného plánu a vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem a organizácií, ako aj s pomocou štartovných dobrovoľných príspevkov turistov, usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR – Jozef Krížek Pastuchov. U dopravcu bola zabezpečená doprava 2 autobusmi, pri ktorej boli vypravené celkovo 4 spoje na trase Havran – Hlohovec. Autobusy boli vypravené približne v časoch 15:15 hod, 15:30 hod, 16:15 hod  a posledný spoj odišiel o 17:00 hod (tak, ako bolo na informačných plagátoch avizované). Bol to dostatočný časový limit na to, aby sa aj pri štarte  z Hlohovca o 09:00 hod dostali pohodlne do cieľa všetci turisti.
Niektorí turisti využili individuálnu dopravu autobusmi hromadnej dopravy, alebo autami.

Finančné zabezpečenie akcie:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy, ktorá je najvyššou položkou rozpočtu, bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo Pochod HP medzi mestské športové akcie, ako aj finančný príspevok od firmy METALUX Hlohovec. Finančný príspevok bol poskytnutý za reklamu obchodného mena a podnikateľských a iných aktivít firmy, vykonanú na akcii JESENNÝ POCHOD HP 2016. Využité boli aj prostriedky, usporené z príspevkov, získaných v minulosti.
Pozitívnym a významným krokom pri stabilizácii finančného rozpočtu akcie je aj symbolický dobrovoľný štartovný príspevok vo výške 50 centov. Prispievali dospelí turisti vo veku nad 15 rokov. Potešiteľné bolo, že niektorí turisti prispeli dobrovoľne aj vyššou sumou a týmto vyjadrili vďaku a podporu organizátorskému klubu KST Hlohovec. Srdečne im ďakujeme!

Propagácia akcie:
Propagáciu akcie zabezpečuje organizačný výbor už od začiatkov akcie tradičným spôsobom – pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia POCHOD HP je zaradená aj medzi akcie Mesta Hlohovec a bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke Mesta Hlohovec (http://www.hlohovec.sk/). Okrem toho bol POCHOD HP propagovaný aj v dvojtýždenníku Fraštacké noviny a v  Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie (http://aladin.elf.stuba.sk/~soula/kal2015mk.htm). O akcii informoval aj časopis Život v Hlohovci a miestna televízia HcTV. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hlohovec24.sk a www.hcregion.sk.

Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie POCHOD HP je aj web stránka, venovaná turistike v Hlohovci: http://turistika.hlohovecko.sk/, ktorú nášmu klubu nezištne a bezplatne spravuje firma RegMedia, s.r.o., správca informačného portálu http://www.hlohovecko.sk/ Populárnou a pri propagácii HP nápomocnou sa stáva aj FB stránka Pochod HP: https://sk-sk.facebook.com/pages/Pochod-HP/205264336161819.

Na oplátku sme zase my propagovali veľkým pútačom a malými pozvánkami (ktoré dostávali všetci turisti v cieli) akciu spriateleného klubu KST Bezovec Piešťany, ktorá sa pod názvom Blatový pochod uskutoční v sobotu 19.11.2016 na rovnakom chodníku ako naše HP, ale opačným smerom – z Piešťan do Hlohovca. Podrobne budeme o nej informovať na našej web stránke.

Odmeny pre turistov:
Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu. Diplomy a pohľadnice vytlačili pre KST firmy ACOM Hlohovec (diplomy) a RAPOS Trnava (pohľadnice).

Deti boli v cieli odmenené malými sladkými odmenami – cukríkmi, ktoré na tento účel venovala firma SNOTY Bratislava.

Grilované špeciality si mohli turisti pripraviť v cieli, na ohnisku v záhrade hostinca Havran, z klobás a špekáčikov, ktoré pre nich darovala firma LUMI–S Hlohovec.

Sprievodný program:
Tak, ako každý rok, bola aj tentoraz na kontrole Ovčia skala, okrem informačných, propagačných a reklamných letákov, pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP. Bolo to veľmi príjemné spestrenie kontroly a celej akcie. Vďaka výbornému počasiu si väčšina turistov prezrela so záujmom výstavu a pokračovala ďalej.

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci HAVRAN. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran (ktorá nachystala drevo) umožnená príprava opekaných špecialít z klobás a špekáčikov, ktoré pre nich darovala firma LUMI–S Hlohovec, na ohnisku v priestoroch záhradnej terasy hostinca.
Po príchode do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne Keltský dvor na Štefánikovej ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický HP guláš.

Všeobecné informácie z akcie:
38. ročník Jesenného pochodu HP sa celkovým počtom 471 turistov zaradil na 6. miesto medzi Jesennými pochodmi HP, na 15. miesto medzi všetkými HP-čkami a spolu s rekordným jarným HP vytvorili piaty najpočetnejší ročník (1508 turistov v ročníku 2016).

Milým prekvapením pre účastníkov bolo tentoraz aj jednotné oblečenie členov kontrol do tričiek výraznej zelenej farby, s nápisom HP na hrudi. Boli už zďaleka viditeľní a neprehliadnuteľní. Na chrbte sa im zase skvel reklamný nápis hlohoveckej firmy REMPPOL, ktorá dala tričká vyrobiť a darovala ich organizátorom.

Na štartovej kontrole v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala aj v cieľovej kontrole Havran prebehlo všetko v poriadku a predpokladáme, že aj k všeobecnej spokojnosti turistov.

Všetky informačné nástenky na kontrolách boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. Kontroly aj pri veľkom množstve účastníkov stihli rozdávať a pečiatkovať účastnícke preukazy, odovzdávať diplomy, podávať informácie a koordinovať dopravu.

Páni a dáma z kontroly Ovčia skala a niektorí iniciatívni turisti stihli v okolí Ovčej skaly a po ceste do cieľa Havran nazberať menšie množstvo odpadkov, ktoré po sebe zanechali niektorí nedisciplinovaní turisti, účastníci pochodu. Môžeme konštatovať, že oproti minulým rokom nastal zase určitý pokrok a odpadkov bolo menej, ako bývalo v minulosti, Ani z toho zníženého množstva však nemáme radosť a dúfame, že tí, ktorí ich tam zanechali, si vstúpia do svedomia a naučia sa odnášať svoje odpadky so sebou domov. Veríme, že ekologické povedomie turistov sa bude do budúcnosti iba zvyšovať.

Obvykle, príjemným miestom odpočinku turistov bola znova Svrbická plešina – nádherná lúka nad obcou Svrbice, s peknými výhľadmi na Považský Inovec (Marhát) a pohorie Tribeč. Turisti sa tu radi zastavili na oddych, krátke poleňošenie a občerstvenie.

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

Pár viet na záver:
Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľali členovia organizačného výboru a členovia kontrol. Všetci sme nadšencami pre turistiku, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Pochod HP robíme vo svojom voľnom čase, ako koníčka, jednoducho z nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva.

Významnú pomoc nám poskytuje Mesto Hlohovec a spriatelené firmy, jednotlivci a organizácie – svojimi finančnými prostriedkami. Veríme, že všetkých podporovateľov stihli turisti zaregistrovať na reklamných plagátoch.
V neposlednom rade je pre zdarný priebeh akcie dobrou pomocou aj spolupráca printových a elektronických médií a web portálov pri jej propagácii.

Poteší nás, ak aj v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, odnesú si svoje odpadky so sebou, trpezlivo počkajú na autobus a potom všetkom budú odchádzať domov zdraví a spokojní, v dobrej nálade.
Sme radi, keď je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori,  keď sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí a snažíme sa svoju prácu neustále zlepšovať.

A úplne na záver chcem za všetkých organizátorov poďakovať najväčším priateľom a podporovateľom Pochodu HP: Sú to naše mamy, manželky, priateľky a deti. Tie, ktoré majú pochopenie pre naše úlety a výlety, ktoré sa na nás nemračia, keď prídeme z toho nášho HP trochu neskoro a trochu unavení, ktoré nám vybalia batohy, odložia po nás zablatené vibramy, prepotené tričká a košele a ešte sa na nás milo usmejú. A toto všetko trpezlivo chápu už celých 38 rokov. To je pre nás všetkých najkrajšia odmena.

Zapísal:  Fero Miklovič, Hlohovec, 17.10.2016

 • 2016-10-15-hp-1
 • 2016-10-15-hp-2
 • 2016-10-15-hp-3
 • 2016-10-15-hp-4
 • 2016-10-15-hp-5
 • 2016-10-15-hp-6
 • 2016-10-15-hp-7
 • 2016-10-15-hp-8
 • 2016-10-15-hp-9
 • 2016-10-15-hp-10
 • 2016-10-15-hp-11
 • 2016-10-15-hp-12
 • 2016-10-15-hp-13
 • 2016-10-15-hp-14
 • 2016-10-15-hp-15
 • 2016-10-15-hp-16
 • 2016-10-15-hp-17
 • 2016-10-15-hp-18
 • 2016-10-15-hp-19
 • 2016-10-15-hp-20
 • 2016-10-15-hp-21