Dátum konania:       Sobota, 16.apríl 2016
Štart:                          Železničná stanica Hlohovec
Kontrola:                  Rázcestie Ovčia skala
Cieľ:                          Sedlo Havran

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Trasa A (13 km) =   94 turistov
Trasa B (17 km) = 287 turistov
Trasa C (22 km) = 601 turistov
Trasa D (37 km) =   13 turistov
Trasa E (28 km) =     7 turistov
Upravené trasy dlhé 10 až 15 km = 35 turistov
Celkový počet turistov = 1037

Upravené trasy absolvovali turisti z obcí v okolí trasy (Sokolovce, Ratnovce, horné Otrokovce, Dolné Otrokovce, …), ktorí vedeli o našej akcii, ale ísť na registráciu do Hlohovca, by bolo pre nich nepraktické. Tak sa rozhodli vyštartovať zo svojich domovo najkratšou cestou na hrebeň, tam sa na červenej značke pripojili k turistom, kráčajúcim  z Jalšového, Studenej doliny a Hlohovca a spoločne prišli do cieľa Havran. Tam boli zaregistrovaní a dostali cieľové diplomy.

Presnú vekovú skladbu účastníkov neevidujeme. Dá sa však konštatovať, že sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Od najmladšieho účastníka – päť a pol mesačného dieťaťa, neseného v plátennom nosiči na tele rodičov, až po 83-ročného stáleho účastníka z Bratislavy.

Potešujúca je vysoká účasť najmenších detí – v predškolskom a v školskom veku. Predškoláci išli v spoločnosti svojich rodičov a starých rodičov. Školáci prišli individuálne s rodičmi, so staršími súrodencami, s priateľmi rodičov, ale aj organizovane, ako turistické školské krúžky, v sprievode svojich učiteliek. Takto sa zúčastnili napríklad aj deti zo ZŠ Podzámska Hlohovec a ZŠ Dvorníky. Paniam učiteľkám patrí obdiv za to, že sa deťom venujú aj vo voľný deň, mimo svojho úväzku a trpezlivo ich sprevádzajú na výlete do prírody.

Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítali aj cykloturisti, ktorí absolvovali turistické trasy Pochodu HP na bicykli. Spestrením pochodujúcej ľudskej turistickej masy bolo aj veľa psíkov, ktorí na výlete sprevádzali svojich majiteľov.

Presnú evidenciu turistov podľa ich bydliska, alebo klubovej príslušnosti nerobíme. Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi sa podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Topoľčany. Zo slovenských turistov absolvovali najdlhšiu cestu na štart turisti z Humenného a z Popradu. A privítali sme aj zahraničnú návštevu – turistický pár zo Švajčiarska.

Počasie:
Počasie bolo výborné. Oblaky a dáždik sa vyšantili v týždni pred HP a v sobotu sa predviedol deň, ktorý bol pre pešiu turistiku ako stvorený. Bolo polojasno až jasno a mimoriadne teplo. Fúkal vietor, ktorý sa mierne hlásil hlavne na lúčnych a poľných úsekoch, v lese bol však takmer nepoznateľný. Lesné cesty a chodníky boli veľmi dobre schodné a úseky s blatom na trase prakticky neexistovali.

Doprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca:
Turisti z Hlohovca a okolia sa z cieľa Havran dopravovali domov hlavne osobitnými turistickými autobusmi. Dopravu zabezpečil podľa pripraveného plánu a vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem a organizácií, usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR – Jozef Krížek Pastuchov. U dopravcu bola zabezpečená kyvadlová doprava 2 autobusmi, pri ktorej bolo vypravených celkovo 8 spojov na trase Havran – Hlohovec. Autobusy premávali v čase od 15:15 hod do 18:30 hod. Bol to dostatočný časový limit na to, aby sa pohodlne dostali do cieľa všetci turisti.

Niektorí turisti využili individuálnu dopravu linkovými autobusmi, alebo autami, ktoré si vopred zabezpečili u rodiny alebo u priateľov.

Finančné zabezpečenie akcie:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy, ktorá je najvyššou položkou rozpočtu, bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo Pochod HP medzi mestské športové akcie, ako aj finančný príspevok od firmy METALUX Hlohovec. Finančný príspevok bol poskytnutý za reklamu obchodného mena a podnikateľských a iných aktivít firmy, vykonanú na akcii JARNÝ POCHOD HP 2016. Využité boli aj prostriedky, usporené z príspevkov, získaných v minulosti.

Pozitívnym krokom pri stabilizácii finančného rozpočtu akcie je aj symbolický dobrovoľný štartovný príspevok vo výške 50 centov. Prispievali dospelí turisti vo veku nad 15 rokov.

Propagácia akcie:
Propagáciu akcie zabezpečuje organizačný výbor už od začiatkov akcie tradičným spôsobom – pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia POCHOD HP je zaradená aj medzi akcie Mesta Hlohovec a bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke Mesta Hlohovec (http://www.hlohovec.sk/). Okrem toho bol POCHOD HP propagovaný aj v dvojtýždenníku Fraštacké noviny, v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie (http://aladin.elf.stuba.sk/~soula/kal2015mk.htm), v turistickom mesačníku Malokarpatský diaľkoplaz (http://aladin.elf.stuba.sk/~soula/mkd/md03-15.htm). O akcii informoval aj časopis Život v Hlohovci a miestna televízia HcTV. Aj Slovenský rozhlas – RTVS uviedol v sobotu, týždeň pred akciou, v relácii Rádiovíkend na stanici Rádio Regina pozvánku na POCHOD HP. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hlohovec24.sk a www.hcregion.sk.

Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie POCHOD HP je aj web stránka, venovaná turistike v Hlohovci: http://turistika.hlohovecko.sk/ a FB stránka Pochod HP: https://sk-sk.facebook.com/pages/Pochod-HP/205264336161819 No a už tradične bol POCHOD HP aj tentoraz propagovaný ústnym podaním medzi priateľmi a nadšencami.

Odmeny pre turistov:
Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu. Diplomy a pohľadnice vytlačili pre KST firmy ACOM Hlohovec (diplomy) a RAPOS Trnava (pohľadnice).

Deti boli v cieli odmenené malými sladkými odmenami – cukríkmi, ktoré na tento účel venovala firma SNOTY Bratislava.

Grilované špeciality si mohli turisti opekať v cieli, na ohnisku v záhrade hostinca Havran, z klobás a špekáčikov, ktoré pre nich darovala firma LUMI–S Hlohovec. Pochutili si na nich najmä deti, ale nepohrdli nimi ani dospelí.
Prekvapenie pre turistov pripravil Hlohovecký cech vinárov, v spolupráci  s Viechou Jašter, ktorý zriadili priamo na trase občerstvovaciu zastávku. Turistom v nej ponúkali na osvieženie výborné vína z Hlohovca – červené aj biele

Sprievodný program:
Tak, ako každý rok, bola aj tentoraz na kontrole Ovčia skala, okrem informačných, propagačných a reklamných letákov, pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP. Tentoraz bola galéria doplnená aj hudobným sprievodom fujaristu Janka Šulíka, ktorý zavítal na kontrolu ako turista – účastník HP a chvíľu tam koncertoval. Bolo to veľmi príjemné spestrenie kontroly a celej akcie.  Vďaka výbornému počasiu si väčšina turistov prezrela so záujmom výstavu, vypočula hudobný sprievod a pokračovala ďalej.

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci HAVRAN. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran (ktorá nachystala drevo) umožnená príprava opekaných špecialít na ohnisku v priestoroch záhradnej terasy hostinca.

Po príchode do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne Keltský dvor na Štefánikovej ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický HP guláš.

Všeobecné informácie z akcie:
38. ročník Jarného pochodu HP sa celkovým počtom 1037 turistov zaradil na absolútne 1. miesto medzi Pochodmi HP
Na štartovej kontrole v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala aj v cieľovej kontrole Havran prebehlo všetko v poriadku a predpokladáme, že aj k všeobecnej spokojnosti turistov.

Všetky informačné nástenky na kontrolách boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. Kontroly aj pri veľkom množstve účastníkov stihli rozdávať a pečiatkovať účastnícke preukazy, odovzdávať diplomy, podávať informácie a koordinovať dopravu.

Páni a dáma z kontroly Ovčia skala a niektorí iniciatívni turisti stihli v okolí Ovčej skaly a po ceste do cieľa Havran nazberať menšie množstvo odpadkov, ktoré po sebe zanechali niektorí nedisciplinovaní turisti, účastníci pochodu. Môžeme konštatovať, že oproti minulým rokom nastal určitý pokrok a odpadkov bolo menej, ako bývalo v minulosti, Ani z toho zníženého množstva však nemáme radosť a dúfame, že tí, ktorí ich tam zanechali, viac na našu akciu neprídu, alebo si vstúpia do svedomia a naučia sa odnášať svoje odpadky so sebou domov. Veríme, že ekologické povedomie turistov sa bude do budúcnosti iba zvyšovať.

Obvykle, príjemným miestom odpočinku turistov bola znova Svrbická plešina – nádherná lúka nad obcou Svrbice, s peknými výhľadmi na Považský Inovec (Marhát) a pohorie Tribeč. Turisti sa tu radi zastavili na oddych, krátke poleňošenie a občerstvenie.

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

Pár viet na záver:
Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľali členovia organizačného výboru a členovia kontrol, ktorí sú nadšencami pre turistiku, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Turistiku a Pochod HP robia vo svojom voľnom čase, ako koníčka, jednoducho z nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva, lebo vedia, že turisti a hlavne mládež v Hlohovci aj bližšom a širšom okolí každú jar a jeseň čakajú na svoje HáPečko.
Významnú pomoc organizátorom poskytuje Mesto Hlohovec a spriatelené firmy, jednotlivci a organizácie – svojimi finančnými prostriedkami. Veríme, že všetkých podporovateľov stihli turisti zaregistrovať na reklamných plagátoch, zverejnených na všetkých kontrolách.

V neposlednom rade je pre zdarný priebeh akcie dobrou pomocou aj spolupráca printových a elektronických médií a web portálov pri jej propagácii.
Poteší nás, ak aj v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, odnesú si svoje odpadky so sebou, trpezlivo počkajú na autobus a potom všetkom budú všetci odchádzať domov zdraví a spokojní, v dobrej nálade.
Sme radi, keď je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori,  keď sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí, ale prijmeme aj oprávnenú kritiku, ktorej cieľom je zlepšenie našej práce.

A úplne na záver chcem za všetkých organizátorov poďakovať najväčším priateľom a podporovateľom Pochodu HP: Sú to naše mamy, manželky, priateľky a deti. Tie, ktoré majú pochopenie pre naše úlety a výlety, ktoré sa na nás nemračia, keď prídeme z toho nášho HP trochu neskoro a trochu unavení, ktoré nám vybalia batohy, odložia po nás zablatené vibramy, prepotené tričká a košele a ešte sa na nás milo usmejú. A toto všetko trpezlivo chápu už celých 38 rokov. To je pre nás všetkých najkrajšia odmena.

Zapísal:  Fero Miklovič, Hlohovec, 17.04.2016

 • 1 OS
 • 2 OS
 • 2016-04-16 - HP 001
 • 2016-04-16 - HP 014
 • 2016-04-16 - HP 016
 • 2016-04-16 - HP 019
 • 2016-04-16 - HP 023
 • 2016-04-16 - HP 025
 • 2016-04-16 - HP 030
 • 2016-04-16 - HP 033
 • 2016-04-16 - HP 035
 • 2016-04-16 - HP 094
 • 2016-04-16 - HP 097
 • 2016-04-16 - HP 099
 • 2016-04-16 - HP 105
 • 2016-04-16 - HP 106
 • 2016-04-16 - HP 107
 • 2016-04-16 - HP 109
 • 2016-04-16 - HP 116a
 • 2016-04-16 - HP 119
 • 2016-04-16 - HP 121
 • 2016-04-16 - HP 124