Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie (,pdf)