KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú a spoločenskú akciu

NOVOROČNÝ VÝSTUP NA URBÁNOK
(27. ročník)

Termín:  Nedeľa,  1. január  2017

Štart:
Nie je organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie účastníkov je na Námestí Sv. Michala o 14:00 hod. Účastníci si však môžu zvoliť iný ľubovoľný čas štartu a iné ľubovoľné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku.

Cieľ:
Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 15:00 do 16:00 hod.

Trasa:
Trasa je ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu ľubovoľnú trasu. Dôležité je, aby zdraví a šťastní prišli na spoločné stretnutie pod altánok Sv. Urbana.

Odporúčaná trasa:
Nám. Sv. Michala (Kostol Sv. Michala Archanjela, Hotel Jeleň) – Podzámska ulica  – Šomodská ulica (s možnosťou prejsť tichou trasou cez terasy pod Zámkom a okolo Empírového divadla) – Šomodská ul. (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana).

Iné informácie:
Oblečenie a obuv je vhodné zvoliť zimné turistické, viacvrstvové a prispôsobiť ich aktuálnemu počasiu v deň konania akcie. Vzhľadom na predpokladaný zimný ráz počasia sú vhodné aj teplé osviežujúce nápoje a malé novoročné občerstvenie.

Cieľ podujatia:
Výstup sa koná ako symbolické otvorenie turistickej sezóny a prvé stretnutie turistov v novom roku. Je myslený skorej ako veselá spoločenská akcia a stretnutie dobrých priateľov, než turistická výkonnostná akcia. Neočakávajú sa žiadne rekordy, alebo vrcholné športové výkony. Treba si so sebou priniesť hlavne dobrú náladu a novoročnú pohodu.

Poznámka:
V záujme zachovania dobrej pohody počas výstupu a na spoločnom stretnutí, je nepísaným pravidlom a dobrou dlhoročnou tradíciou podujatia, že pyrotechnika nie je na tomto stretnutí vítaná. Organizátori a obyvatelia Hlohovca z okolia trasy výstupu ďakujú účastníkom za porozumenie a rešpektovanie tejto dobrej tradície.

Kontakty na usporiadateľov:
Telef. č.: 0904 905 731,  web:  http://turistika.hlohovecko.sk/,
e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný pobyt v prírode.   KST Hlohovec

  • 2017-01-pozvanka-na-urbanok-1
  • 2017-01-pozvanka-na-urbanok-2
  • 2017-01-pozvanka-na-urbanok-3
  • 2017-01-pozvanka-na-urbanok-4
  • 2017-01-pozvanka-na-urbanok-5
  • 2017-01-pozvanka-na-urbanok-6
  • 2017-01-pozvanka-na-urbanok-7