KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú a spoločenskú akciu

NOVOROČNÉ STRETNUTIE NA URBÁNKU (28. ročník)

Termín:  Pondelok,  1. január  2018

Štart:
Nie je organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie účastníkov je na Námestí Sv. Michala o 13:00 hod. Účastníci si však môžu zvoliť iný ľubovoľný čas štartu a iné ľubovoľné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku.

Cieľ:
Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 14:00 do 15:00 hod. V prípade dobrej nálady účastníkov a pekného počasia nie je vylúčený ani dlhší pobyt v romantickej novoročnej atmosfére.

Trasa:
Trasa je ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu ľubovoľnú trasu. Dôležité je, aby zdraví a šťastní prišli na spoločné stretnutie pod altánok Sv. Urbana.

Odporúčaná trasa:
Nám. Sv. Michala (Kostol Sv. Michala Archanjela, Hotel Jeleň) – Podzámska ulica  – Šomodská ulica (s možnosťou prejsť tichou trasou cez terasy pod Zámkom a okolo Empírového divadla) – Šomodská ul. (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana).

Iné informácie:
Oblečenie a obuv je vhodné zvoliť zimné turistické, viacvrstvové a prispôsobiť ich aktuálnemu počasiu v deň konania akcie. Vzhľadom na predpokladaný zimný ráz počasia sú vhodné aj teplé osviežujúce nápoje a malé novoročné občerstvenie.

Cieľ podujatia:
Výstup sa koná ako symbolické otvorenie turistickej sezóny a prvé stretnutie turistov v novom roku. Je myslený skorej ako veselá spoločenská akcia a stretnutie dobrých priateľov, než turistická výkonnostná akcia. Neočakávajú sa žiadne rekordy, alebo vrcholné športové výkony. Treba si so sebou priniesť hlavne dobrú náladu a novoročnú pohodu.

Poznámka:
V záujme zachovania dobrej pohody počas výstupu a na spoločnom stretnutí, je nepísaným pravidlom a dobrou dlhoročnou tradíciou podujatia, že pyrotechnika nie je na tomto stretnutí vítaná. Organizátori a obyvatelia Hlohovca z okolia trasy výstupu ďakujú účastníkom za porozumenie a rešpektovanie tejto dobrej tradície.

Kontakty na usporiadateľov:
Ján Bedeč, telef. č.: 0904 905 731,
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/,   e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný pobyt v prírode.   KST Hlohovec

  • 2018-01 - Nový rok, Urbánok, pozvánka (1)
  • 2018-01 - Nový rok, Urbánok, pozvánka (2)
  • 2018-01 - Nový rok, Urbánok, pozvánka (3)
  • 2018-01 - Nový rok, Urbánok, pozvánka (4)
  • 2018-01 - Nový rok, Urbánok, pozvánka (5)
  • 2018-01 - Nový rok, Urbánok, pozvánka (6)
  • 2018-01 - Nový rok, Urbánok, pozvánka (7)