MIESTNY TURISTICKÝ KALENDÁR HLOHOVEC A OKOLIE ROK 2020

Miestny turistický kalendár HLOHOVEC A OKOLIE

je zostavený z údajov od usporiadateľov jednotlivých turistických podujatí a z údajov, uvedených v Oblastnom turistickom kalendári MALÉ KARPATY A OKOLIE 2020, ktorý vydáva RR KST Trnava a VV KBT Bratislava.

Obsahuje otvorené, verejne prístupné podujatia, ktoré začínajú, alebo končia v Hlohovci, resp. v najbližšom okolí, v pohorí Považský Inovec a organizujú ich kluby a organizácie z Hlohovca a blízkeho okolia.

Pre potreby KST Hlohovec a turistickej verejnosti z Hlohovca a okolia ho zostavil Ing. F. Miklovič, KST Hlohovec.
V elektronickej forme je „Miestny turistický kalendár Hlohovec a okolie“, aj „Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie“ dostupný na adrese: http://turistika.hlohovecko.sk/

01.01.2020 (streda) – NOVOROČNÉ STRETNUTIE NA URBÁNKU – 30.ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Štart: Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie na Námestí Sv. Michala je o 13:00 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.
Cieľ: Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 14:00 do 15:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.
Odporúčaná trasa: Nám. Sv. Michala (Kostol Sv. Michala, Hotel Jeleň) – Podzámska ulica – Šomodská ul. (Empírové divadlo, Zámok, Jazdiareň) – Urbánok (altánok Sv. Urbana).
Informácie a kontakt na organizátora:
web KST HC: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail KST HC: kst.hlohovec@gmail.com

04.04.2020 (sobota) – TURISTICKÝ POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK – 17.ročník
Organizátor: Obec Tepličky, Cech vinárov Hlohovecka
Trasa: 5 km: Tepličky, OcÚ – Soroš – Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Štart: Tepličky, obecný úrad, 09:30 hod
Cieľ: Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Doprava z Hlohovca na štart: Autobusom verejnej hromadnej dopravy, alebo osobitným autobusom organizátora (09:00 hod z Hlohovej ul., 09:05 hod z AS)
Iné: Trasa vedie po cestách a lesných chodníkoch medzi Tepličkami a Hlohovcom, ktoré sú vyznačené zelenou značkou Náučného chodníka Poniklec a na časti trasy aj červenou TZT č. 0705a. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní bude na štarte pri OcÚ Tepličky. Občerstvenie pre turistov bude pripravená vo Vieche Jašter pred Hlohovcom.
Informácie a kontakt na organizátora:
Ing. Jozef Kertész, podpr. Cechu vinárov, 0907 776 354, e-mail: kertsz.jozef@gmail.com
Michal Kolena, starosta obce Tepličky, 0908 135 389, e-mail: obec.teplicky@stonline.sk

18.4.2020 (sobota) – JARNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 42.ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Trasy: 37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km: Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart: 37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod.
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata). Doprava na štart je možná z HC autobusmi verejnej hromadnej dopravy. Štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala.
Cieľ: 37 a 28 km: Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran.
22 a 17 km: Havran.
13 km: Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala.
Iné: Doprava z cieľa Havran do Hlohovca je možná autobusmi verejnej hromadnej dopravy a osobitným autobusom Havran – Hlohovec, ktorý zabezpečuje usporiadateľ.
Informácie a kontakt na organizátora:
web KST HC: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail KST HC: kst.hlohovec@gmail.com

1.5.2020 (piatok) – HORE VÁHOM – DOLE VÁHOM – 7.ročník
Organizátor: TJ Bezovec Piešťany
Trasa: cyklo – 70 km, prevýšenie 287 m, obtiažnosť ľahká
Piešťany – Ostrov – Podolie – Čachtice – Nové Mesto nad Váhom – Beckov – Hrádok – Hôrka nad Váhom – Lúka nad Váhom – Moravany – Banka – Piešťany
Štart: Parkovisko pred špeciálnou školou (reštaurácia Vŕšok) Piešťany, križovatka Žilinskej a Kláštorskej ulice, prezentácia 08:00 h – 09:00 h
Cieľ: Reštaurácia U papagája, Bananská 133, Banka
Zaujímavosti na trase: Mohyla Očkov, Park miniatúr Podolie, Hrad Čachtice, Hrad Beckov,
Ducové – Veľkomoravské hradisko Kostolec.
Informácie a kontakt na organizátora:
Iveta Ondrášiková, 0907 111 032, e-mail: i.m.o@azet.sk,
web: https://tjbezovec.webnode.sk

1.5.2020 (piatok) – PIEŠŤANSKÁ BUĎ FITka – 45.ročník
Organizátor: KST Tesla (Barlolamač) Piešťany
Trasy: pešo: 37 km, 20 km, 14 km
Cyklo: 50 km (horská), 23 km, 12 km
Štart: Piešťany, Kolonádový most – socha Barlolamača (čas prezentácie určí organizátor)
Cieľ: Camping Pullmann, Sĺňava, Banka – Cesta Janka Alexyho
Informácie a kontakt na organizátorov:
Ladislav Beleščák, 0917 552 753, e-mail: ladislav.belescak@askpn.sk
web: www.askpn.sk/podujatia/turistika

21.6.2020 (nedeľa) – PO STOPÁCH VLADA PLULÍKA – 3.ročník
Organizátor: KST Tesla (Barlolamač) Piešťany
Trasy: pešo: 6 km, cyklo: 20 km (horská)
Štart: pešia túra – Rekreačné stredisko Výtoky, cyklotúra – Piešťany,
(presné miesto štartu pre cyklotúru a čas prezentácie určí organizátor)
Cieľ: Rekreačné stredisko Výtoky
Sprievodný program: Turnaj v záhradnom krikete o putovný pohár Vlada Plulíka v rekreačnom stredisku Výtoky.
Informácie a kontakt na organizátora:
Ladislav Beleščák, 0917 552 753, e-mail: ladislav.belescak@askpn.sk
web: http://www.askpn.sk/podujatia/turistika

10.10.2020, sobota – JESENNÉ PUTOVANIE PO VINOHRADOCH – 9.ročník
Organizátor: Cech vinárov Hlohovecka
Trasa: 10 km, Hlohovec, Urbánok – Šomoď – Damašky – Vinohrady Reva Bojničky – Mladý háj – Bočina – Stará tehelňa
Štart: Hlohovec, Urbánok (Altánok Sv. Urbana), začiatok akcie o 09:00 hod.
Cieľ: Hlohovec, Stará tehelňa, vinica vinohradníka a vinára Ladislava Černého
Charakter trasy: Trasa je určená pre peších turistov aj cykloturistov (horský bicykel) a vedie po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi.
Iné: Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny podajú pred akciou jej organizátori.
Informácie a kontakt na organizátora:
Cech vinárov Hlohovecka, Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
e-mail: kertsz.jozef@gmail.com web: http://www.cechvinarov.sk

17.10.2020 (sobota) – JESENNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 42.ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Trasy: 37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km: Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart: 37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava na štart je možná z Hlohovca autobusmi verejnej hromadnej dopravy, štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala.
Cieľ: 37 a 28 km: Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran.
22 a 17 km: Havran, 13 km: Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala.
Iné: Doprava z cieľa Havran do Hlohovca je možná autobusmi verejnej hromadnej dopravy a osobitným autobusom Havran – Hlohovec, ktorý zabezpečuje usporiadateľ.
Informácie a kontakt na organizátora:
web KST HC: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail KST HC: kst.hlohovec@gmail.com

21.11.2020 (sobota) – BLATOVÝ POCHOD – 42.ročník
Organizátor: TJ Bezovec Piešťany
Trasa: 30 km/745 m, Piešťany – Havran – Humništia – Svrbická plešina – Holý vrch – Ovčia skala – Hlohovec, Soroš – Hlohovec, Jašter
Štart: Piešťany, Hostinec „U Vrabca“ pri železničnej stanici, 07:00 – 09:00 hod
Alternatívny štart: Hostinec Havran, 08:00 – 09:00 hod
Cieľ: Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore, do 17:00 hod
Doprava z Hlohovca na štart do Piešťan:
Autobusmi verejnej hromadnej dopravy (linky HC – PN) a vlakom (HC – Leopoldov, Leopoldov – PN)
Doprava z cieľa – zo zastávky Hlohovec, Jašter:
Autobusmi verejnej hromadnej dopravy – smer HC a smer PN.
Iné informácie:
Alternatívne je možné dopraviť sa autobusom aj z Piešťan do sedla Havran a absolvovať skrátenú trasu Havran – Jašter. V takom prípade je štartovná registrácia na kontrole v Hostinci Havran.
Celá trasa vedie po turisticky značených chodníkoch. Zo sedla Havran sa ide po červenej TZT č. 0705, až po križovanie s trasou náučného chodníka Poniklec na rázcestí Soroš (267 m n.m., náučná tabuľa č.4). Odtiaľ sa pokračuje zeleno značeným náučným chodníkom Poniklec, až ku ku vieche Jašter, kde je cieľ.
Informácie a kontakt na organizátora:
Rudolf Drlička, 0907 583 800, e-mail: rdrlicka@azet.sk,
e-mail: tjbezovec@gmail.com web: http://tjbezovec.sk/

31.12.2020 (štvrtok) – SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA ŠIANEC – 9.ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Štart: Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Účastníci môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku.
Cieľ: Vyhliadka Šianec. Predpokladaný čas stretnutia na Vyhliadke Šianec je v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si posledný deň v roku v prírode a prehliadnuť si prírodné, kultúrne a architektonické pamätihodnosti mesta Hlohovec. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.
Odporúčané trasy:
Trasa č.1: Železničná stanica – Nábrežie (železničný most) – Nábrežie (cestný most) –Poliklinika – Zámocká záhrada (amfiteáter) – Zámocká záhrada (francúzske terasy) – Zámok – Empírové divadlo – Šomodská ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Trasa č. 2: Železničná stanica – Nám. Sv. Michala – Podzámska ulica – Šomodská ulica (Empírové divadlo, Jazdiareň) – Urbánok (altánok Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Informácie a kontakt na organizátora:
web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

Miestny turistický kalendár Hlohovec a okolie (.pdf)