Miestny turistický kalendár
HLOHOVEC A OKOLIE
je zostavený z údajov od usporiadateľov jednotlivých akcií
a z údajov, uvedených v oblastnom turistickom kalendári
MALÉ KARPATY A OKOLIE 2018,
ktorý vydáva RR KST Trnava a VV KBT Bratislava.
Obsahuje otvorené, verejne prístupné akcie, ktoré začínajú, alebo končia v Hlohovci a organizujú ich kluby a organizácie z Hlohovca a okolia.
Pre potreby KST Hlohovec a turistickej verejnosti
z Hlohovca a okolia ho zostavil Ing. F. Miklovič.

V elektronickej forme je „Miestny turistický kalendár Hlohovec a okolie“, aj „Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie“ dostupný na adrese:

http://turistika.hlohovecko.sk/

01.01.2018 (pondelok) – NOVOROČNÝ VÝSTUP NA URBÁNOK – 28.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Štart:  Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie na Námestí Sv. Michala je o 13:00 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.
Cieľ:  Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 14:00 do 15:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.
Odporúčaná trasa:  Nám. Sv. Michala (Hotel Jeleň) – Podzámska ulica – Šomodská ul. (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana).
Info:  Ján Bedeč, 0904 905 731
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

07.04.2018 (sobota) – Turistický POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK – 15.ročník
Organizátor:  Obec Tepličky, Hlohovecký cech vinárov
Trasa:  5 km: Tepličky, OcÚ – Soroš – Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Štart:  Tepličky, obecný úrad, spoločný štart o 09:30 hod
Cieľ:  Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Doprava z Hlohovca na štart: Autobusom verejnej hromadnej dopravy, alebo osobitným autobusom organizátora (09:00 hod z Hlohovej ul., 09:05 hod z AS)
Iné: Trasa vedie po cestách a lesných chodníkoch medzi Tepličkami a Hlohovcom, ktoré sú vyznačené zelenou značkou Náučného chodníka Poniklec a na časti trasy aj červenou TZT č. 0705a, vedenou po hrebeni Považského Inovca. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní bude na spoločnom štarte pri OcÚ Tepličky. Občerstvenie pre turistov bude pripravená vo Vieche Jašter pred Hlohovcom.
Turistický vedúci:  Ing. Jozef Kertész, 0907 776 354, e-mail: kertsz.jozef@gmail.com Info: Ing. Mária Janičková, starostka obce Tepličky, 0908 135 389
e-mail: obec.teplicky@stonline.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21.4.2018 (sobota) – JARNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 40.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Trasy:    37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km:      Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km:      Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart:  37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod
17 km:    Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava na štart je možná z Hlohovca autobusmi verejnej hromadnej dopravy, štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Cieľ:  37 a 28 km:  Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran
22 a 17 km:  Havran
13 km:  Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Iné: Doprava z cieľa Havran do Hlohovca je možná autobusmi verejnej hromadnej dopravy a osobitným autobusom Havran – Hlohovec, ktorý zabezpečuje usporiadateľ.
Info:  Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/,  e-mail: kst.hlohovec@gmail.com
Vedúci akcie:  Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. až 8.7.2018 (pondelok až nedeľa) – 65. CELOSLOVENSKÝ ZRAZ KST a 48. STRETNUTIE TOM
Organizátor: KST Bezovec Piešťany v spolupráci s ústredím KST
Iné: Súčasťou zrazu budú túry a rôzne ďalšie akcie turistického charakteru v Piešťanoch  a okolí, v pohoriach Považský Inovec, Malé Karpaty, Biele Karpaty. Oficiálny kompletný program a všetky informácie o akcii budú postupne zverejňované na stránke: www.letnyzrazkst.sk
Kontakt na hlavného usporiadateľa:  Michal Fiala, 0908 437 110
e-mail: tjbezovec@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22.9.2018 (sobota) – Putovanie CEZ MIKROREGIÓN PONIKLEC – 4.ročník
Organizátor:  Hlohovecký cech vinárov, Obec Horné Otrokovce
Trasa:  11 km,Horné Otrokovce – Horné Trhovište – Tepličky – Hlohovec, Jašter
Štart:  Horné Otrokovice, Obecný úrad, spoločný štart o 09:30 h
Cieľ:  Hlohovec, viecha Jašter
Charakter trasy: Trasa je určená pre peších turistov aj cykloturistov (horský bicykel) a vedie po poľných a lesných cestách a chodníkoch, ktoré sú vyznačené zelenou značkou Náučného chodníka Poniklec a na časti trasy aj červenou TZT č. 0705a, vedenou po hrebeni Považského Inovca.
Doprava z Hlohovca na štart:  Doprava z Hlohovca na štart do obce Horné Otrokovce je možná autobusom verejnej hromadnej dopravy, alebo osobitným autobusom organizátora (09:00 hod z Hlohovej ul.).
Iné: Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo spresnenia trasy a programu podajú pred akciou, resp. priamo na štarte jej usporiadatelia.
Kontakty na usporiadateľov:
Hlohovecký cech vinárov: Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk   e-mail: kertsz.jozef@gmail.com
Obec Horné Otrokovce: Mgr. Eva Kukučková, starostka, 0908 115 136
e-mail: ocu.h.otrokovce@stonline.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

13.10.2018, sobota – JESENNÉ Putovanie PO VINOHRADOCH – 7.ročník
Organizátor:  Hlohovecký cech vinárov
Trasa:  10 km,  Hlohovec, Urbánok – Šomoď – Damašky – Vinohrady Reva Bojničky – Mladý háj – Bočina – Stará tehelňa
Štart:  Hlohovec, Urbánok (Altánok Sv. Urbana), začiatok akcie o 09:00 hod.
Cieľ:  Hlohovec, Stará tehelňa, vinica vinohradníka a vinára Ladislava Černého
Charakter trasy: Trasa je určená pre peších turistov aj cykloturistov (horský bicykel) a vedie po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi.
Iné: Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo upresnenia štartu, trasy, programu a miesta cieľa, podajú pred akciou, resp. priamo na štarte jej usporiadatelia.
Kontakty na usporiadateľov:
Hlohovecký cech vinárov: Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk   e-mail: kertsz.jozef@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.10.2018 (sobota) – JESENNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 40.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Trasy:    37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km:      Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km:      Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart:  37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod
17 km:    Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava na štart je možná z Hlohovca autobusmi verejnej hromadnej dopravy, štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Cieľ:  37 a 28 km:  Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran
22 a 17 km:  Havran
13 km:  Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Iné: Doprava z cieľa Havran do Hlohovca je možná autobusmi verejnej hromadnej dopravy a osobitným autobusom Havran – Hlohovec, ktorý zabezpečuje usporiadateľ.
Info:  Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com
Vedúci akcie:  Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17.11.2018 (sobota) – BLATOVÝ POCHOD – 40.ročník
Organizátor:  KST Bezovec Piešťany
Trasa:  30 km/745 m, Piešťany – Havran – Humništia – Svrbická plešina – Holý vrch – Ovčia skala – Hlohovec, Soroš – Hlohovec, Jašter
Štart:  Piešťany, Hostinec „U Vrabca“ pri železničnej stanici, 07:00 – 09:00 hod
Cieľ:  Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore, do 17:00 hod
Doprava z Hlohovca na štart do Piešťan:
Autobusmi verejnej hromadnej dopravy (linky HC – PN) a vlakom (HC – Leopoldov, Leopoldov – PN)
Doprava z cieľa – zo zastávky Hlohovec, Jašter:
Autobusmi verejnej hromadnej dopravy – smer HC a smer PN.
Iné informácie:
Alternatívne je možné dopraviť sa autobusom aj z Piešťan do sedla Havran a absolvovať skrátenú trasu Havran – Jašter. V takom prípade je štartovná registrácia na kontrole v Hostinci Havran.
Celá trasa vedie po turisticky značených chodníkoch. Zo sedla Havran sa ide po červenej TZT č. 0705, až po križovanie s trasou náučného chodníka Poniklec na rázcestí Soroš (267 m n.m., náučná tabuľa č.4). Odtiaľ sa pokračuje zeleno značeným náučným chodníkom až ku ku vieche Jašter, kde je cieľ.
Vedúci akcie a info: Rudolf Drlička, Scherera 4798/11, 921 01 Piešťany, 0907 583 800,
e-mail: rdrlicka@azet.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31.12.2018 (pondelok) – SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA ŠIANEC – 7.ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Štart:  Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Účastníci môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku.
Cieľ:  Vyhliadka Šianec. Predpokladaný čas stretnutia na vyhliadke Šianec je v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si posledný deň v roku v prírode a prehliadnuť si prírodné, kultúrne a architektonické pamätihodnosti mesta Hlohovec. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.
Odporúčané trasy:
Trasa č.1: Železničná stanica – Nábrežie (železničný most) – Nábrežie (cestný most) –Poliklinika – Zámocká záhrada (amfiteáter) – Zámocká záhrada (francúzske terasy) – Zámok – Empírové divadlo – Šomodská ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Trasa č. 2: Železničná stanica – Nám. Sv. Michala – Podzámska ulica – Šomodská  ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/,  e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

2018 – Turistický kalendár HC a okolie (PDF)