KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

si dovoľuje oznámiť turistom  a priateľom prírody, že tradičné turistické podujatie nášho klubu KST Hlohovec

POCHOD HP,

ktorý si mnohí z Vás počas jeho vyše 40-ročnej existencie obľúbili a v rokoch 2020 až 2022 sa päťkrát konal vo forme individuálneho turistického podujatia (čo pomohlo udržať jeho kontinuitu), nebol na jeseň 2022 zaradený do turistického kalendára.

Priviedli nás k tomu dva hlavné dôvody: Prvým bola skutočnosť, že spoločensko-zdravotná  klíma v čase tvorby kalendára a rozhodovania o konaní, či nekonaní podujatia, nebola priaznivo naklonená organizovaniu hromadných, športových podujatí s masovým zhromažďovaním turistov  na štarte, v cieli a pri doprave. Druhým dôvodom bol neúprosný fakt, že po vyše štyridsiatke rokov organizovania podujatia si členovia organizačného výboru (väčšina v seniorskom veku) zaslúžili oddych a k organizovaniu Pochodu HP ako hromadného podujatia sa už nemienili vrátiť. Jednoducho povedané, uvoľnili cestu mladším.

Aj keď to už vyzeralo na úplný zánik Hápečka  a zdalo sa, že v pomerne mladom veku odíde z turistického sveta, zrazu bolo všetko inak. Prihlásili sa mladí turisti, ktorí oslovili KST s ponukou na oživenie  starej tradície. Po spoločnej dohode o spolupráci sa pustili do prípravy podujatia. Veľa práce už urobili a veľa ich ešte čaká. Držme im spoločne palce, nech je ich elán neutíchajúci a my (dlhoroční organizátori) môžeme odísť pokojne na zaslúžený turistický odpočinok. Už dnes sa môžeme spoločne tešiť na

JESENNÝ POCHOD HP 2022  (44. ročník),

ktorý pripravuje nový organizačný tím na obvyklý termín, ktorým bude

Sobota, 15. október   2022

Trasy (sú naplánované rovnaké, ako sa osvedčili v minulosti):

13 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
17 km:     Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)
22 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)

Štarty (budú na obvyklých miestach):
13, 22, 28 a 37 km:  Hlohovec, železničná stanica, 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

Ciele (jednotlivých trás budú taktiež na obvyklých miestach):
13 km:           Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km:   Havran
28 a 37 km:   Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Informácie:
Prezentácia účastníkov (s odovzdaním účastníckych preukazov) na trasu 17 km (Jalšové – Havran) je na kontrole Ovčia skala. Pri voľbe tejto trasy sa prosím odvezte do Jalšového, odtiaľ pokračujte po žltej TZT na Ovčiu skalu, kde sa môžete prezentovať. Alternatívne je možné pre trasu na 17 km zvoliť nástup v Studenej doline (Ifkova chata), odkiaľ sa na Ovčiu skalu pokračuje po červenej TZT.
Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 13 km (Hlohovec – Jalšové) dostanú turisti na kontrole Ovčia skala. Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 17 km (Jalšové – Havran), 22 km (Hlohovec – Havran), 28 km (Hlohovec – Havran – Piešťany) a 37 km (Hlohovec – Havran – Čertova pec – Piešťany), dostanú turisti v cieľovej kontrole Havran. Potvrdenia pre výkonnostných turistov do turistických záznamníkov bude dávať cieľová kontrola Havran.
Všetky trasy Pochodu HP vedú po turistických značených trasách (TZT) s jednoduchou orientáciou. Na štarte, aj na kontrolách, budú pripravené informačné plagátiky s popismi jednotlivých trás, aj s ich časovými rozpismi.
Preprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca bude zabezpečená rovnako ako v minulosti osobitnými autobusmi KST. Turisti, ktorí sa rozhodnú nečakať v sedle Havran na naše spoje, resp. ktorí budú pokračovať na trasách 28 a 37 km až do Piešťan, môžu využiť na dopravu do HC bohatú škálu hromadných autobusových a vlakových spojov, prípadne individuálnu dopravu.
Na trase Pochodu HP je možné občerstvenie (jedlo, voda) iba z vlastných zásob. Preto odporúčame zásobenie na štarte v Hlohovci, kde je možné zakúpiť občerstvenie v blízkych obchodoch a gastroprevádzkach. Zmenou oproti minulosti je fakt, že rokovania s majiteľom hostinca v sedle Havran boli neúspešné, hostinec nebude v deň Pochodu HP otvorený a nebudú sprístupnené ani vonkajšie priestory patriace k hostincu.
Na kontrole Ovčia skala bude pripravená tradičná výstava fotografií. Na všetkých troch kontrolách (Hlohovec, Ovčia skala, Havran) bude pripravený bohatý informačný servis pre turistov (popisy trás, rady a pokyny pre turistov).
Pochod HP je turistická akcia, určená predovšetkým pre peších turistov a všetky trasy sú vedené po turistických značených trasách (TZT), určených pre pešiu turistiku. V prípade účasti cykloturistov je nutné, aby cyklisti rešpektovali peších turistov, ktorí majú na TZT prednosť pohybu a v dostatočnom predstihu ich vždy upozornili na svoj citlivý prejazd.
Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačené trasy, neskracovali chodníky a pohybovali sa iba po vyznačených trasách. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky odpadky si prosím odneste z lesa so sebou, na určené miesto. Usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie. Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie a za porušenie uvedených zásad.
Vzhľadom na zachovanie kultúry a bezpečnosti cestovania na trase Havran – Hlohovec, prosíme slušných turistov, aby kultúre a bezpečnosti sami napomáhali a upozorňovali prípadných nespratníkov na zásady slušného chovania. Usporiadatelia nemajú možnosť zabezpečiť dozor, alebo bezpečnostnú službu do každého vozidla.
Majiteľov psov, ktorí budú sprevádzať turistov na trase, prosíme o zabezpečenie chovania psov tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť iných turistov. Preprava psov kyvadlovou dopravou nie je v zmysle prepravného poriadku firmy, ktorá nám dopravu zabezpečuje, povolená.
Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo! Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca!
Bližšie informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na doleuvedených kontaktoch, na štarte v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala a v cieli v sedle Havran.

Na organizácii a zdarnom priebehu Pochodu HP sa finančnou pomocou podieľajú:  MESTO  HLOHOVEC, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, KST – REGIÓN TRNAVA. K hlavným partnerom sa rôznou formou pomoci pripájajú aj individuálni darcovia z radov sympatizantov KST a Pochodu HP a účastníci akcie svojimi dobrovoľnými príspevkami. Všetkým srdečne ďakujeme.

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme Vám príjemný pobyt v prírode.

Informácie a kontakt:
Predovšetkým na kontaktoch spravovaných novým organizačným tímom, kde budú prinášané v budúcich dňoch, až do konania podujatia, najnovšie informácie:
https://www.facebook.com/pochodhp/
hpturistika@gmail.com
Ale aj na klubových kontaktoch KST Hlohovec:
http://turistika.hlohovecko.sk
https://www.facebook.com/KSTHlohovec
kst.hlohovec@gmail.com

Pre obnovenie spomienok a priblíženie atmosféry prinášame aj zopár fotografií z ostatných hromadných Pochodov HP, konaných v roku 2019.

Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie v prírode.

Horám zdar!  
Fero Miklovič, tajomník KST Hlohovec

  • 2019-04-27 - HP (106)
  • 2019-04-27 - HP (109)
  • 2019-04-27 - HP (119)
  • 2019-10-19 - HP 1
  • 2019-10-19 - HP 2
  • 2019-10-19 - HP 3
  • 2019-10-19 - HP 4
  • 2019-10-19 - HP 5
  • 2019-10-19 - HP 6