KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

si dovoľuje oznámiť turistom a priateľom prírody, že

HLOHOVECKÝ CECH VINÁROV  pripravuje turistickú akciu

JARNÉ PUTOVANIE PO VINOHRADOCH (4. ročník)

Termín: Sobota, 10. jún  2017

Trasa:
10 km – Hlohovec, Urbánok – Šomoď – Damašky – vinohrady REVA (BAYNACH)
Bojničky – Mladý háj – Bočina – Stará tehelňa

Štart:
Hlohovec, Urbánok (altánok Sv. Urbana), spoločný štart o 09:00 hod

Cieľ:
Hlohovec, Stará tehelňa, vo vinici vinohradníka a vinára Ladislava Černého

Charakter trasy:
Trasa je určená pre peších turistov aj pre cykloturistov (horský bicykel) a vedie po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi. Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo upresnenia miesta štartu, trasy, programu a miesta cieľa, poskytne pred akciou, resp. priamo na štarte jej organizátor.

Doprava na štart a z cieľa:
Z autobusových zastávok na Hlohovej ulici vedie cesta na štart cez Nám. Sv. Michala, po Podzámskej ul., po Šomodskej ul., okolo Zámku, až ku altánku Sv. Urbana. Vzdialenosť štartu od zastávok autobusov na Hlohovej ulici v Hlohovci je 1,8 km (25 min). Zo železničnej a autobusovej stanice Hlohovec vedie cesta na štart po Pribinovej ul., na Nám. Sv. Michala a ďalej ako v predošlom. Vzdialenosť štartu od železničnej a autobusovej stanice Hlohovec je  2,5 km (40 min).

Z cieľa v Starej tehelni vedie cesta na železničnú a autobusovú stanicu po Ul. Františka Lipku, Mierovej ul., Ul. Martina Benku, Hviezdoslavovej ul. a Železničnej ul. Vzdialenosť cieľa od železničnej a autobusovej stanice Hlohovec je 2,5 km (40 min).

Kontakty na usporiadateľa:
Hlohovecký cech vinárov : Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
e-mail: kertsz.jozef@gmail.com, web : http://www.cechvinarov.sk/

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Putovanie 003
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • Putovanie 005
  • Putovanie 006
  • Putovanie 007
  • Putovanie 008