MIESTNY TURISTICKÝ KALENDÁR
HLOHOVEC A OKOLIE
ROK 2015

Miestny turistický kalendár HLOHOVEC A OKOLIE je zostavený z údajov od usporiadateľov jednotlivých akcií a z údajov, uvedených v oblastnom turistickom kalendári MALÉ KARPATY A OKOLIE 2015 ktorý vydáva RR KST Trnava, VV KBT Bratislava a zostavili Ing. V. Chrapčiak, Ing. P. Šoula, J. Racek.

Miestny turistický kalendár HLOHOVEC A OKOLIE pre potreby KST Hlohovec zostavil Ing. F. Miklovič

V elektronickej forme je kalendár dostupný na adrese: http://turistika.hlohovecko.sk/

 

01.01.2015, štvrtok – NOVOROČNÝ VÝSTUP NA URBÁNOK – 25.ročník

Organizátor: KST Hlohovec

Štart: Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie na Námestí Sv. Michala je o 14:00 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.

Cieľ: Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 15:00 do 16:00 hod.

Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.

Odporúčaná trasa: Nám. Sv. Michala (Hotel Jeleň) – Podzámska ulica – Šomodská ul. (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana). Turisti si však môžu zvoliť aj inú, individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.

Info: Ján Bedeč, 0904 905 731, web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11.04.2015, sobota – TURISTICKÝ POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK – 12. ročník

Organizátor: Obec Tepličky

Trasa: 10 km: Tepličky, OcÚ – Soroš – Hlohovec, Viecha Jašter – Hlohovec, žel. st.

Štart: Tepličky, obecný úrad, 9:30 hod

Cieľ: Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore (Hlohovec, žel. st.)

Doprava na štart z Hlohovca: Autobusom SAD (9:00 hod z Hlohovej ul., 9:02 hod zo železničnej sanice), alebo osobitným autobusom organizátora (9:00 hod z Hlohovej ul., 9:05 hod zo železničnej stanice)

Iné: Trasa vedie po cestách a lesných chodníkoch medzi Tepličkami a Hlohovcom, ktoré sú značené turistickým značením, alebo vlastným značením organizátora. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní bude na hromadnom štarte pri OcÚ Tepličky.

Občerstvenie je pripravená vo Vieche Jašter pred Hlohovcom.

Turistický vedúci: Ing. Jozef Kertész, e-mail: kertsz.jozef@gmail.com

Info: Miroslav Veľký, 0905 515 295, web: http://www.teplicky.topo.sk/, e-mail: teplicky@topo.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18.04.2015, sobota – JARNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 37. ročník

Organizátor: KST Hlohovec

Trasy: 37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m

37 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany

28 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran

17 km: Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran

13 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové

Štart: 37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod

17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava z Hlohovca autobusom SAD, štartová registrácia je možná aj na kontrole Ovčia skala

Cieľ: 35, 28 km: Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran

22 a 17 km: Havran

12 km: Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala

Iné: Doprava z Havrana autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran – Hlohovec

Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019, web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

Vedúci: Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

20.06.2015, sobota – ENOTURISTIKA (HLOHOVEC – ŠINTAVA) – 2. ročník

Organizátor: Cech vinárov Hlohovec

Trasa: 27 km, Hlohovec, Urbánok – Hlohovec, Šianec – Bojničky – Panonia – Dvorníky – Vinohrady nad Váhom – Šintava

Štart: Hlohovec, Urbánok, 9:00 hod

Cieľ: Šintava, PD Šintavan

Iné: Trasa vedie po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi, vyznačených vlastným značením organizátora. Doprava z cieľa Šintava do Hlohovca je možná autobusmi SAD (spoje podľa aktuálneho CP v čase konania). Podrobné informácie a prípadné zmeny, alebo upresnenia trasy a programu podá pred akciou jej organizátor.

Vedúci akcie a info: Pavol Tutura, 0903 473 379, web: http://www.cechvinarov.sk/, e-mail: tutura.pavol@gmail.com, cechvinarov@cechvinarov.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

29.08.2015, sobota – Putovanie za vínom – 2. ročník

Organizátor: Cech vinárov Hlohovec, Európske Fórum Vínnej Kultúry, Food Farm Hlohovec

Trasa č.1: 15 km, cykloturistická (prechod po pohorí Považský Inovec)

Hlohovec, Viecha Jašter – Vyhliadka Šianec – Bojničky – Panonia

Štart: Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore

Cieľ: Panonia, Fussmanov dvor (areál s kúriou, medzi Bojničkami a Dvorníkmi)

Trasa č.2: 15 km, cykloturistická aj pešia turistická (prechod po Šintavskej pahorkatine)

Šintava – Vinohrady nad Váhom – Dvorníky – Panonia

Štart: Šintava, PD Šintavan

Cieľ: Panonia, Fussmanov dvor (areál s kúriou, medzi Bojničkami a Dvorníkmi)

Trasa č.3: 13 km, pešia turistická (prechod chotármi a vinohradmi od HC po Dvorníky): Hlohovec, Urbánok – Vyhliadka Šianec – Bojničky — Panonia

Štart: Hlohovec, Urbánok (altánok Sv. Urbana pod vyhliadkou Šianec)

Cieľ: Panonia, Fussmanov dvor (areál s kúriou, medzi Bojničkami a Dvorníkmi)

Cieľ podujatia: Bližšie zoznámenie s Hlohovecko-Šintavskou vinohradníckou oblasťou, s pestovateľmi hrozna a s producentmi vín tejto oblasti. Nadviazanie na dávnu históriu priateľských pochodov vinohradmi a hajlochmi, spojených s návštevou vyhliadkových bodov na krásy Považia.

Iné: Pešie aj cyklistické trasy vedú po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi, vyznačených vlastným značením organizátora. Odporúča sa terénny typ bicykla. V cieli Panonia je pripravený kultúrny program a občerstvenie. Doprava z cieľa Panonia je možná autobusmi SAD (spoje podľa aktuálneho CP v čase konania) a osobitnými autobusmi usporiadateľov. Podrobné informácie a prípadné zmeny, alebo upresnenia trasy a programu podá pred akciou jej organizátor.

Vedúci akcie a info: Pavol Tutura, 0903 473 379, web: http://www.cechvinarov.sk/, e-mail: tutura.pavol@gmail.com, cechvinarov@cechvinarov.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

17.10.2015, sobota – JESENNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 37. ročník

Organizátor: KST Hlohovec

Trasy: 37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m

37 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany

28 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran

17 km: Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran

13 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové

Štart: 37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod

17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava z Hlohovca autobusom SAD, štartová registrácia je možná aj na kontrole Ovčia skala

Cieľ: 35, 28 km: Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran

22 a 17 km: Havran

12 km: Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala

Iné: Doprava z Havrana autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran – Hlohovec

Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019, web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

Vedúci: Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21.11.2014, sobota – BLATOVÝ POCHOD – 37. ročník

Organizátor: KST TJ Bezovec Piešťany

Trasa: 30 km/745 m, Piešťany – Havran – Humništia – Holý vrch – Ovčia skala – Hlohovec

Štart: Piešťany, reštaurácia pri železničnej stanici, 7:00 – 9:00 hod

Cieľ: Hlohovec , Viecha Jašter, do 17.00 hod

Vedúci: Jaroslav Böhm, Lipová 65, 921 01 Piešťany, 0907 622 344

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31.12.2015, štvrtok – SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA URBÁNOK A ŠIANEC – 4.ročník

Organizátor: KST Hlohovec

Štart: Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladaný čas štartu z najvzdialenejšieho bodu (Železničná stanica) je o cca 09:30 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.

Cieľ: Altánok Sv. Urbana a vyhliadka Šianec. Predpokladaný čas stretnutia pod altánkom Urbana je o 10:30 až 11:00 hod. Predpokladaný čas stretnutia na vyhliadke Šianec je o 11:00 až 13:00 hod.

Trasa: Je ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si posledný deň v roku v prírode a prehliadnuť si prírodné, architektonické a kultúrne pamätihodnosti mesta Hlohovec. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.

Odporúčané trasy:

Trasa č.1: Železničná stanica – Nábrežie (železničný most) – Nábrežie (cestný most) – Poliklinika – Zámocká záhrada (Amfiteáter) – Zámocká záhrada (Francúzske terasy) – Zámok – Empírové divadlo – Šomodská ulica (Jazdiareň) – Urbánok (Altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec

Trasa č. 2: Železničná stanica – Nám. Sv. Michala – Podzámska ulica – Šomodská ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec

Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019, web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

 

2015 – Miestny Turistický kalendár Hlohovec a okolie (.pdf dokument)

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA