Dátum konania:       Sobota, 21.apríl 2018
Štart:                         Železničná stanica Hlohovec
Kontrola:                  Rázcestie Ovčia skala
Cieľ:                          Sedlo Havran

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Trasa A (13 km)                                  = 130 turistov
Trasa B (17 km)                                  = 220 turistov
Trasa C (22 km)                                  = 617 turistov
Trasa D (37 km)                                  =   15 turistov
Trasa E (28 km)                                  =   63 turistov

Celkový počet turistov = 1045

Presnú vekovú skladbu účastníkov neevidujeme. Dá sa však konštatovať, že sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Od najmenších účastníkov – detí predškolského veku – až po seniorov. Medzi peších turistov zavítali aj cykloturisti, ktorí absolvovali trasy Pochodu HP na bicykli. Spestrením pochodu bolo aj značné množstvo psíkov, ktorí na výlete sprevádzali svojich majiteľov. K milým prekvapeniam pre všetkých turistov a hlavne pre deti patrila účasť 11 turistov – jazdcov na koňoch. Presnú evidenciu turistov podľa ich bydliska, alebo klubu nerobíme. Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi sa podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Trnava, Bratislava, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Galanta, Topoľčany, Prievidza, Poprad, ba aj z Českej republiky.

Príprava trasy:
Turistický značený chodník bol usporiadateľmi a ich priateľmi na akciu vopred dobre pripravený, schodný a turisti v sobotu nehlásili na kontrolách žiadne problémy s nepriechodnosťou trasy, alebo zlou orientáciou.

Počasie:
Počasie bolo vynikajúce, takmer letné. Predviedol sa deň, ktorý bol pre turistiku ako stvorený. Od rána svietilo slnko, bolo prakticky bezvetrie a obloha bola bezoblačná po celý deň.

Doprava turistov na štart do Studenej doliny a z cieľa Havran do Hlohovca:
Ráno bol vypravený 1 mimoriadny autobusový spoj na štart v Studenej doline. Bol určený hlavne pre prepravu detí a ich sprievodu. Z cieľa Havran bolo popoludní vypravených celkovo 6 spojov na trase Havran – Hlohovec. Autobusy boli vypravené v časoch 15:15 hod do 18:15 hod, postupne, ako prichádzali turisti do cieľa. Turisti využívali pre návrat do Hlohovca aj individuálnu dopravu autami a hromadnú autobusovú dopravu.

Finančné zabezpečenie akcie:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec, ako aj finančný príspevok od firiem DATAGRAM Hlohovec a METALUX Hlohovec. Pozitívnym a významným krokom pri stabilizácii finančného rozpočtu akcie je aj symbolický dobrovoľný štartovný príspevok vo výške 50 centov. Prispievali dospelí turisti vo veku nad 15 rokov. Všetkým srdečne ďakujeme!

Propagácia akcie:
Propagácia bola zabezpečovaná pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke Mesta Hlohovec, v Oblastnom turistickom kalendári MK a okolie, v RTVS na stanici Regina, v časopise Život v Hlohovci a v miestnej televízii HcTV. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk a www.hcregion.sk.

Veľkým prínosom v propagácii je aj web stránka, venovaná turistike v Hlohovci: http://turistika.hlohovecko.sk/, hosťujúca na stránke http://www.hlohovecko.sk/  Ďalšou stránkou, informujúcou o Pochode HP je https://hppochod.webnode.sk/. Populárnou a pri propagácii HP nápomocnou je aj FB stránka Pochod HP: https://sk-sk.facebook.com/pages/Pochod-HP/205264336161819.

Odmeny pre turistov:
Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu, vyhotovenú špeciálne pre 40.ročník akcie Pochod HP. Deti boli na v cieli odmenené aj malými sladkými odmenami – cukríkmi, ktoré organizátorom darovala firma SNOTY Bratislava. Grilované špeciality si mohli turisti pripraviť v cieli, na ohnisku v záhrade hostinca Havran, zo špekáčikov, ktoré pre turistov darovala firma LUMI–S Hlohovec.

Sprievodný program:
Na kontrole Ovčia skala, aj v cieli Havran, bola okrem informačných, propagačných a reklamných letákov pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP. Kontrola Ovčia skala pripravila pre deti aj malú tvorivú dielňu, kde deti tvorili obrázky na témy Pochod HP, príroda, turistika, … Obrázky plánujeme vystaviť v lesnej galérii na Jesennom pochode HP. V cieľovej kontrole Havran zase čakalo turistov milé hudobné prekvapenie. Vďaka finančnej a technickej spolupráci s firmou ARCUS-M z Hlohovca sa podarilo zabezpečiť účasť country sólistu Jozefa Ščasnára, ktorý spríjemňoval turistom, prichádzajúcim do cieľa, celé popoludnie. Okrem toho bola na všetkých kontrolách pripravená aj malá spomienková nástenka s krátkym textom a fotografiami, venovaná nášmu priateľovi turistovi a stálemu členovi našej štartovej kontroly Hlohovec Ľubomírovi Pavlíčkovi, ktorý nás navždy opustil v januári 2018. Česť jeho pamiatke.

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch a pohostinských zariadeniach. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci HAVRAN. Zároveň bola vďaka usilovnosti členov cieľovej kontroly Havran umožnená na ohnisku v priestoroch záhradnej terasy hostinca príprava opekaných špecialít zo špekáčikov, ktoré pre turistov darovala firma LUMI–S Hlohovec. Po návrate do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne Keltský dvor na Štefánikovej ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický HP guláš.

Všeobecné informácie  a perličky z akcie:
40. ročník Jarného pochodu HP sa celkovým počtom 1045 turistov zaradil na absolútne 1. miesto medzi všetkými doterajšími Pochodmi HP.

Drobné materiálno technické zabezpečenie a tradičné jednotné oblečenie usporiadateľov na kontrolách do tričiek výraznej zelenej farby, s nápisom HP na hrudi, organizátorom darovala firma REMPPOL Hlohovec. Všetky informačné nástenky na kontrolách boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti.

Pochodu HP sa zúčastnil aj profesor Svetozár Krno, známy slovenský priekopník expedičnej a diaľkovej turistiky a spisovateľ, autor veľkého množstva odbornej literatúry a esejistických cestopisov. V piatok pred Pochodom HP mal v Mestskej knižnici Hlohovec prezentáciu svojich cestovateľských aktivít a besedu o svojich cestách a literárnej tvorbe. Po besede sa vybral s expedičnou výbavou na trasu Pochodu HP, vyrazil smer Soroš, kde v lese zabivakoval a strávil  noc. Na druhý deň ráno s prvými účastníkmi pochodu pokračoval po trase smer Havran, kde aj v poriadku dorazil.

Pár viet na záver:
Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľali členovia organizačného výboru a členovia kontrol. Významnú pomoc nám poskytuje Mesto Hlohovec a spriatelené firmy, jednotlivci a organizácie – svojimi finančnými prostriedkami a inými darmi a pozornosťami pre turistov. Poteší nás, ak aj v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, odnesú si svoje odpadky so sebou, trpezlivo počkajú na autobus a potom všetkom budú odchádzať domov zdraví a spokojní, v dobrej nálade. Sme radi, keď je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori,  keď sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí a snažíme sa svoju prácu neustále zlepšovať.

A na záver ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť, za disciplinované chovanie a udržiavanie čistoty a poriadku, za to, že prišli a strávili pekný deň v horách, v spoločnosti priateľov prírody a turistiky. A pomohli svojou rekordnou účasťou dokázať, že turistika v Hlohovci je stále populárna.

KST Hlohovec, 24.apríl 2018

 • HP jar 2018 - 1
 • HP jar 2018 - 2
 • HP jar 2018 - 3
 • HP jar 2018 - 4
 • HP jar 2018 - 5
 • HP jar 2018 - 6
 • HP jar 2018 - 7
 • HP jar 2018 - 8
 • HP jar 2018 - 9
 • HP jar 2018 - 10
 • HP jar 2018 - 11
 • HP jar 2018 - 12
 • HP jar 2018 - 13
 • HP jar 2018 - 14
 • HP jar 2018 - 15
 • HP jar 2018 - 16
 • HP jar 2018 - 17
 • HP jar 2018 - 18
 • HP jar 2018 - 19
 • HP jar 2018 - 20