Dátum konania: Sobota, 18.apríl 2015
Štart: Železničná stanica Hlohovec
Kontrola: Rázcestie Ovčia skala
Cieľ: Sedlo Havran

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Trasa A =   53 turistov
Trasa B = 104 turistov
Trasa C = 558 turistov
Trasa D =   23 turistov
Trasa E =   47 turistov
Celkový počet turistov = 785

Podľa odhadu tvorili cca 25% účastníkov deti vo veku do 15 rokov a cca 40% percent účastníkov mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov. Zostávajúci turisti (cca 35%) boli dospelí vo veku nad 30 rokov, medzi ktorými nechýbali a nedali sa zahanbiť ani viacerí seniori.

Potešujúca je vysoká účasť najmenších detí – v predškolskom a v školskom veku. Predškoláci išli v spoločnosti svojich rodičov a starých rodičov. Školáci prišli individuálne s rodičmi, so staršími súrodencami, s priateľmi rodičov, ale aj organizovane, ako turistické školské krúžky, v sprievode svojich učiteliek. Takto sa zúčastnili deti z nasledovných základných škôl: Cirkevná ZŠ Hlohovec, ZŠ Podzámska Hlohovec, ZŠ Dvorníky. Paniam učiteľkám patrí obdiv za to, že sa deťom venujú aj vo voľný deň, mimo svojho úväzku a trpezlivo ich sprevádzajú na výlete do prírody.

Školáci prišli individuálne s rodičmi, so staršími súrodencami, s priateľmi rodičov, ale aj organizovane, ako turistické školské krúžky, v sprievode svojich učiteliek. Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítali aj cykloturisti, ktorí absolvovali turistické trasy Pochodu HP na bicykli a ak mali záujem, boli zaregistrovaní ako účastníci. Absolvovali trasu na Havran a späť do Hlohovca. Celkovo ich bolo 40.

Spestrením pochodujúcej ľudskej turistickej masy bolo aj niekoľko psíkov, ktorí na výlete sprevádzali svojich majiteľov. Možno povedať, že boli veľmi disciplinovaní a ku žiadnym psím konfliktom, ani nedorozumeniam neprišlo.

Presný súpis turistov podľa ich bydliska, alebo klubovej príslušnosti nerobíme. Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi sa však podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Topoľčany, Senec.

Počasie:
Počasie bolo výborné. Oblaky a dáždik sa vybúrili v dňoch, predchádzajúcich HP-čku a v sobotu sa predviedol deň, ktorý bol pre pešiu turistiku veľmi príjemný. Bolo polojasno až jasno. Fúkal vietor, ktorý sa hlásil hlavne na lúčnych a poľných úsekoch, v lese bol však celkom znesiteľný. Ranná teplota pri štarte bola cca 9 až 10°C. Počas dňa bola teplota 10 až 12°C. Lesné cesty a chodníky boli veľmi dobre schodné a blatistých úsekov bolo nepatrné množstvo.

Doprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca:
Turisti z Hlohovca a okolia sa z cieľa Havran dopravovali domov hlavne osobitnými turistickými autobusmi. Dopravu zabezpečil podľa pripraveného plánu a vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem a organizácií, usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR – Jozef Krížek Pastuchov. U dopravcu bola zabezpečená kyvadlová doprava 2 autobusmi, pri ktorej bolo vypravených celkovo 6 spojov na trase Havran – Hlohovec. Autobusy premávali v čase od 15:15 hod do 17:45 hod. Bol to dostatočný časový limit na to, aby sa pohodlne dostali do cieľa všetci turisti. Pri odchode kontroly zostali na Havrane iba turisti s vlastnou prepravou, resp. čakajúci na linky SAD.

Niekoľko turistov z Hlohovca využilo aj individuálnu dopravu autami, ktorú si vopred zabezpečili u rodiny alebo u priateľov. Turisti z iných miest ako Hlohovec, ktorí nepokračovali pešo do Piešťan, použili pre dopravu z Havrana linkové spoje SAD, prevažne do Piešťan.

Na margo dopravného servisu, ktorým sa snažíme turistom pohodlne ukončiť deň prežitý v prírode, by bolo vhodné uviesť prosbu o zhovievavosť a trpezlivosť, adresovanú turistom. Nie je v našich logistických a finančných možnostiach zabezpečiť také množstvo a frekvenciu autobusových spojov, aby boli autobusy pristavené a všetci turisti prepravení v čase, kedy si to želajú a ktorý je pre nich ideálny. Turisti prichádzajú do cieľa a zhromažďujú sa tam postupne, ale autobusy potrebujú nejaký čas (cca 1 hod) na odvoz do Hlohovca a návrat späť. Preto je nutné, aby si turisti uvedomili, že sa vybrali na celodenný výlet a zariadili si svoj program tak, aby im nerobilo problém nejaký čas trpezlivo vyčkať v príjemnom prostredí sedla a hostinca Havran na pristavenie autobusu.

Finančné zabezpečenie akcie:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy (je najvyššou položkou rozpočtu), bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo Pochod HP medzi mestské športové akcie, ako aj finančné príspevky od spriatelených firiem, jednotlivcov a organizácií. Pri príležitosti Jarného pochodu HP 2015 nimi boli: ARCUS – M Hlohovec, Boat4u Zvončín, GYMEX Hlohovec, Ing. Peter MadlengA – PARTNERS GROUP SK Bratislava, METALUX Hlohovec. Finančné príspevky boli poskytnuté za reklamu obchodného mena a podnikateľských a iných aktivít darcov, vykonanú na akcii JARNÝ POCHOD HP 2015. Využité boli aj prostriedky, usporené z príspevkov, získaných v minulosti.

Pozitívnym krokom pri stabilizácii finančného rozpočtu akcie je aj štartovné vo výške 50 centov, ktoré má formu dobrovoľného príspevku. Prispievali dospelí turisti vo veku nad 15 rokov.

Propagácia akcie:
Propagáciu akcie zabezpečuje organizačný výbor už od začiatkov akcie tradičným spôsobom – pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia POCHOD HP je zaradená aj medzi akcie Mesta Hlohovec a bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke Mesta Hlohovec (http://www.hlohovec.sk/). Okrem toho bol POCHOD HP propagovaný aj v dvojtýždenníku Fraštacké noviny, v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie (http://aladin.elf.stuba.sk/~soula/kal2015mk.htm), v turistickom mesačníku Malokarpatský diaľkoplaz (http://aladin.elf.stuba.sk/~soula/mkd/md03-15.htm). O akcii informoval aj časopis Život v Hlohovci a miestna televízia HcTV. Štáb HcTV zavítal v sobotu aj na štart a trasu Pochodu HP, kde natočil zábery pre reportáž o akcii, ktorú plánuje televízia odvysielať v blízkej dobe. Aj Slovenský rozhlas – RTVS uviedol v sobotu, týždeň pred akciou, v relácii Rádiovíkend na stanici Rádio Regina pozvánku na POCHOD HP. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hlohovec24.sk, www.sportnoviny.sk a www.hcregion.sk.
Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie POCHOD HP sú web stránky, venované turistike v Hlohovci a pochodu HP: http://turistika.hlohovecko.sk/ a http://hppochod.webnode.sk/.
No a už tradične bol POCHOD HP aj tentoraz propagovaný ústnym podaním medzi priateľmi a nadšencami, ku ktorému sa pripojila aj najmodernejšia verzia informovania a klebetenia: Facebook, napríklad FB stránka Pochod HP: https://sk-sk.facebook.com/pages/Pochod-HP/205264336161819

Odmeny pre turistov:
Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu. Diplomy a pohľadnice vytlačili pre KST už tradične za veľmi priaznivé ceny firmy ACOM Hlohovec (diplomy) a RAPOS Trnava (pohľadnice). Deti boli v cieli odmenené malými sladkými odmenami – cukríkmi, ktoré na tento účel venovala firma SNOTY Bratislava..

Sprievodný program:
Tak, ako každý rok, bola aj tentoraz na kontrole Ovčia skala, okrem informačných, propagačných a reklamných letákov, pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP. Vďaka výbornému počasiu si väčšina turistov výstavu so záujmom prezrela a pokračovala ďalej – do cieľa Havran. Rovnako úspešná bola v cieli Havran výstavka kópií historických fotografií z počiatočných ročníkov akcie POCHOD HP.

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch a gastrozariadeniach. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci HAVRAN. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran (ktorá nachystala drevo) umožnená príprava opekaných špecialít na ohnisku v priestoroch záhradnej terasy hostinca.

Po príchode do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne PIVNÝ DVOR U KOZLA na Štefánikovej ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický HP guláš a iné jedlá aj osviežujúce nápoje.

Všeobecné informácie z akcie:
37. ročník Jarného pochodu HP sa celkovým počtom 785 turistov zaradil na 3. miesto medzi Jarnými pochodmi HP a na 3. miesto medzi všetkými Pochodmi HP  z celej doterajšej histórie.

Na štartovej kontrole v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala aj v cieľovej kontrole Havran prebehlo všetko v poriadku a predpokladáme, že aj k všeobecnej spokojnosti turistov.

Všetky informačné nástenky na kontrolách boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. Kontroly aj pri veľkom množstve účastníkov stihli rozdávať a pečiatkovať účastnícke preukazy, odovzdávať diplomy, podávať informácie a koordinovať dopravu.

Páni z kontroly Ovčia skala stihli po ukončení kontroly v jej okolí a po ceste do cieľa Havran nazberať 1 plastové vrece (70 l) odpadkov. Odpadky po sebe zanechali niektorí nedisciplinovaní turisti, účastníci pochodu. Aj keď je to oproti minulým rokom určitý pokrok, nemáme ani z toho zníženého množstva radosť a dúfame, že tí, ktorí ich tam zanechali, viac na našu akciu neprídu. Alebo si vstúpia do svedomia a naučia sa odnášať svoje odpadky so sebou domov. Naozaj je smutné pozerať, ako turisti už akosi automaticky hádžu na Ovčej skale svoje odpadky do vreca, ktoré tam chlapci majú pripravené na zber náhodných odpadkov  z trasy po Havran, namiesto toho, aby si ich prirodzene odniesli sami. A je veľmi komické počúvať na tej istej Ovčej skale otázky turistov: „Kde je tu prosím odpadkový kôš?“ Veríme, že podobných prejavov bude ubúdať a ekologické povedomie turistov sa bude do budúcnosti iba zvyšovať.

Obvykle, príjemným miestom odpočinku turistov bola znova Svrbická plešina – nádherná lúka nad obcou Svrbice, s peknými výhľadmi na Považský Inovec (Marhát) a pohorie Tribeč. Tentoraz tam bolo trochu veterno, ale pri malom doplnení oblečenia sa to dalo vydržať a turisti sa tu radi zastavili na oddych, krátke poleňošenie, občerstvenie, aby po nich mohli s obnovenými silami pokračovať ďalej.

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

Dobrá správa pre turistov:
Mimoriadnu radosť turistom urobili nové drevené terénne schodíky na červenej TZT v Chotárnej doline (roklina v úseku medzi Svrbickou lúkou a štátnou cestou Svrbice – Ratnovce). Na tomto mieste kedysi schodíky boli, postupne sa však rozpadli a výstup aj zostup v tom mieste bol bez nich ťažký a vo vlhkom počasí až nebezpečný.
O vybudovanie nových schodov sa podľa informácií z FB zaslúžila ešte v novembri 2014 pani Magdaléna Bultmanová so svojimi spolupracovníkmi. Patrí jej za to veľké poďakovanie. Turisti, ktorí včera tadiaľ kráčali, to ocenili, cestu po schodoch si pochvaľovali a staviteľov schodov spomínali iba v dobrom. Ešte raz, srdečná vďaka za všetkých turistov!

Pár viet na záver:
Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľali členovia organizačného výboru a členovia kontrol, uvedení v úvode tohto vyhodnotenia. Všetko nadšenci pre turistiku, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Turistiku a Pochod HP robíme vo svojom voľnom čase, ako koníčka, z púheho nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva, lebo vieme, že turisti a hlavne mládež v Hlohovci aj bližšom a širšom okolí každú jar a jeseň čakajú na svoje HáPečko.

Významnú pomoc organizátorom poskytuje Mesto Hlohovec a spriatelené firmy, jednotlivci a organizácie – svojimi finančnými prostriedkami.

V neposlednom rade je pre zdarný priebeh akcie dobrou pomocou aj spolupráca printových a elektronických médií a web portálov pri jej propagácii.

Veríme, že všetkých podporovateľov stihli turisti zaregistrovať na reklamných plagátoch, zverejnených na všetkých kontrolách. Poteší nás, ak aj v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, a potom budú všetci odchádzať domov zdraví a spokojní.

Sme radi, ak je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori. Sme radi, ak sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí, ale prijmeme aj oprávnenú kritiku, ktorej cieľom je zlepšenie našej práce. Veríme, že v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, odnesú si svoje odpadky so sebou, trpezlivo počkajú na autobus a potom všetkom budú všetci odchádzať domov zdraví a spokojní, v dobrej nálade.

A úplne na záver chcem za všetkých organizátorov poďakovať najväčším priateľom a podporovateľom Pochodu HP: Sú to naše mamy, manželky, priateľky a deti. Tie, ktoré majú pochopenie pre naše úlety a výlety, ktoré sa na nás nemračia, keď prídeme z toho nášho HP trochu neskoro a trochu unavení, ktoré nám vybalia batohy, odložia po nás zablatené vibramy, prepotené tričká a košele a ešte sa na nás milo usmejú. A toto všetko trpezlivo chápu už celých 37 rokov. To je pre nás všetkých najkrajšia odmena.

Zapísal:  Fero Miklovič, Hlohovec, 19.04.2015

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • Schody Chotárna dolina 1
 • Schody Chotárna dolina 3