KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú akciu

TURISTICKÝ POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK (TEPLIČKY – HLOHOVEC)
(15. ročník)

ktorú poriada
OBEC TEPLIČKY A CECH VINÁROV HLOHOVECKA

Termín:  Sobota,  7. apríl 2018

Trasa:
Tepličky – Soroš – Hlohovec, viecha Jašter na Starej hore
Dĺžka trasy: 5 km (1,5 hod)

Štart:
Obecný úrad Tepličky, 09:30 hod
Doprava z Hlohovca na štart je možná autobusom hromadnej dopravy, s odchodom o 09:00 hod zo zastávky na Hlohovej ulici (pri 1.ZŠ) resp. o 09:05 hod zo zastávky na AS Hlohovec, ako aj mimoriadnym autobusom organizátora, s rovnakými časmi odchodov, ako linkový spoj. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní pochodu bude na hromadnom štarte pri Obecnom úrade Tepličky.

Cieľ:
Hlohovec, viecha Jašter na Starej hore

Iné:
Trasa vedie spočiatku po lesných chodníkoch a cestách, ktoré tvoria náučný chodník Poniklec a sú vyznačené zelenou značkou náučného chodníka. Neskoršie sa náučný chodník napojí na červeno značený turistický chodník č. 0705. V záverečnom úseku trasy, na kopci, na okraji poľa Nad Sorošom, náučný chodník odbočí z červenej TZT vpravo do lesa a cez tento les (Stará hora) vedie až do spustnutého vinohradu nad viechou Jašter. Z vinohradu je náučný chodník vedený cez pole až do Viechy Jašter.

Pochod FOFR (Fornoseg – Frašták) je turistická akcia, určená pre peších turistov. Cieľom akcie je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode. Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačenú trasu a neskracovali chodníky. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky vyprodukované odpadky odneste prosím z lesa so sebou, na určené miesto. Usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie.

Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie! Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca!

Bližšie informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na štarte v Tepličkách.

Informácie:
Ing. Jozef Kertész, tel.: 0907 776 354, kertsz.jozef@gmail.com
Ing. Mária Janičková, tel.: 0908 135 389, obec.teplicky@stonline.sk

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný pobyt v prírode.

Obec Tepličky a Cech vinárov Hlohovecka

 • 1 - FOFR 2018, oficiálny plagát
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA