KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú akciu, ktorú poriada

OBEC TEPLIČKY A HLOHOVECKÝ CECH VINÁROV
TURISTICKÝ POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK (TEPLIČKY – HLOHOVEC)
(13. ročník)

Termín:  Sobota,  9.apríl 2016

Trasa:
Tepličky – Soroš – Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Dĺžka trasy: 6 km (1,5 hod)

Štart:
Obecný úrad Tepličky, 09:30 hod
Doprava z Hlohovca na štart je možná autobusom hromadnej dopravy, s odchodom o 09:00 hod zo zastávky na Hlohovej ulici (pri 1.ZŠ) resp. o 09:05 hod zo zastávky na AS Hlohovec a mimoriadnym autobusom organizátora, s odchodom zo zastávky na Hlohovej ulici o 08:50 hod. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní pochodu bude na hromadnom štarte pri Obecnom úrade Tepličky.

Cieľ:
Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore (kde bude pripravené občerstvenie)

Iné:
Trasa vedie v prvej polovici po lesných chodníkoch a cestách s vlastným značením usporiadateľa (farebné fáborky). Neskoršie pokračuje po červeno značenom turistickom chodníku č. 0705 (Mapa VKÚ č.152 – hrebeňový chodník Považského Inovca v úseku Studená dolina – Hlohovec, Soroš). V záverečnom úseku trasy sa na kopci, na okraji poľa Nad Sorošom, odbočí z červenej TZT vpravo do lesa, na chodník s vlastným značením usporiadateľa a cez tento les (Stará hora) vedie trasa až do spustnutého vinohradu nad viechou Jašter. Z vinohradu je možné prejsť chodníkom cez pole do Viechy Jašter. Tento záverečný úsek trasy je tiež vyznačený farebnými fáborkami.

Pochod FOFR (Fornoseg – Frašták) je turistická akcia, určená pre peších turistov. Cieľom akcie je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode. Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačenú trasu a neskracovali chodníky. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky vyprodukované odpadky odneste prosím z lesa so sebou, na určené miesto. Usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie.

Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie! Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca!

Bližšie informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na štarte v Tepličkách.

Informácie:
http://www.e-obce.sk/obec/teplicky/podujatia.html
obec.teplicky@stonline.sk

Turistický vedúci: Ing. Jozef Kertész, tel.: 0907 776 354, kertsz.jozef@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný pobyt v prírode.
Obec Tepličky a Hlohovecký cech vinárov.

2 – Pozvánka na FOFR 2016, plagát

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA