Klub slovenských turistov (KST) Hlohovec usporiadal aj tentoraz na prelome rokov dve turisticko-spoločenské akcie: Silvestrovský výstup na Šianec a  Novoročné stretnutie na Urbánku. Výstup na Šianec je akcia mladá a na Silvestra 2017 bol jej 6.ročník. Stretnutie na Urbánku má dlhšiu tradíciu a na Nový rok 2018 bol už jeho 28.ročník.

Obidve akcie sú po turistickej športovej stránke nenáročné a majú charakter ľahkej turistickej prechádzky a veselého spoločenského podujatia. Rovnako, ako v minulých rokoch, bolo ich cieľom vychutnať si posledný a prvý deň v roku v prírode, stretnúť sa s priateľmi a rozlúčiť sa v ich spoločnosti so starým rokom, resp. privítať rok nový. Turisti prišli na Šianec a Urbánok individuálne aj v skupinách, po rôznych chodníkoch. Podaktorí z centra mesta po Podzámskej, Závalí, Nerudovej a Šomodskej ulici, ďalší išli popri Váhu, popred Polikliniku, cez Zámockú záhradu, okolo Zámku a Empírového divadla, iní zase okolo Balatonu. Nechýbali ani návštevníci, ktorí sa na stretnutie na Šianci priviezli autom, lebo zdravotný stav im neumožnil peší výstup, ale chceli byť účastníkmi stretnutia s dobre naladenými priateľmi.

Na Silvestra 2017 prišla časť turistov (17) na Šianec už v predstihu, na symbolické poraňajkové stretnutie. Ďalší turisti (24) sa stretli v plánovanom čase okolo poludnia (medzi 11:00 až 13:00 hod). Celkovo teda na Šianec vystúpilo a strávilo tam časť posledného dňa v roku 41 turistov. Počasie nebolo ideálne – ani silvestrovské, ani zimné a pršalo. Využili sa teda aj nie príliš typické turistické doplnky – dáždniky. Mierna hmla tentoraz neumožnila ani potešenie z pekných výhľadov, no turistom to náladu nepokazilo. Bolo bezvetrie, nemrzlo a po skončení dažďa si všetci vychutnali chvíle v príjemných rozhovoroch, aj malé prinesené občerstvenie, urobili si spoločné fotografie a postupne sa rozišli domov, chystať silvestrovský večer a osláviť koniec roku.

Na Nový rok 2018 popoludní (medzi 14:00 hod až 15:00 hod) sa na Urbánku stretlo 47 turistov. Počasie podobne ako na Silvestra 2017 nebolo ideálne zimné, ani typické novoročné. Tentoraz však nepršalo, ako deň predtým a na Urbánku vládla príjemná novoročná atmosféra, umocnená speváckym vystúpením tradičných účastníkov – seniorov  z JDS Hlohovec. Návštevníci sa rozchádzali až s prichádzajúcim západom slnka.

Na oboch stretnutiach mali zastúpenie všetky vekové skupiny – od malých detí, až po seniorov. Výnimkou neboli turisti, ktorí absolvovali oba výstupy. Usporiadatelia z KST Hlohovec odmenili všetkých turistov spomienkovými pohľadnicami s motívmi Hlohovca, Urbánku a Šianca. Medzi hlavné pozitíva oboch akcií možno započítať skutočnosť, že všetci účastníci si so sebou priniesli dobrú náladu a silvestrovskú resp. novoročnú pohodu a v dobrej nálade sa aj rozišli do svojich rodín a domovov. Všetkým želáme, nech si rovnakú pohodu zachovajú po celý rok 2018, aby sme sa na prelome rokov 2018/2019 mohli znova stretnúť na Šianci a na Urbánku.

KST Hlohovec

  • 2017-12-31 - Silvester, Šianec (22z)
  • 2017-12-31 - Silvester, Šianec (23z)
  • 2017-12-31 - Silvester, Šianec (24z)
  • 2017-12-31 - Silvester, Šianec (25z)
  • 2017-12-31 - Silvester, Šianec (27z)
  • 2017-12-31 - Silvester, Šianec (28z)
  • 2017-12-31 - Silvester, Šianec (31z)
  • 2017-12-31 - Silvester, Šianec (35z)
  • 2017-12-31 - Silvester, Šianec (52)