KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

OZNAM PRE TURISTOV, ČLENOV KST HLOHOVEC

Členstvo v KST a členské známky v roku 2019.

Vážení turisti, členovia KST Hlohovec.

Výkonný výbor ústredia KST rozhodol o úprave členských príspevkov členov KST na rok 2019 nasledovne:
a) základný členský príspevok: 11 €
b) zľavnený členský príspevok: 7 € (študenti vo veku 16 až 26 rokov, okrem
študentov externého štúdia, dôchodcovia vo veku 62 až 69 rokov,
c) detské členské: 5 € (deti vo veku do 15 rokov)
d) dôchodcovské členské: 5 € (dôchodcovia vo veku nad 70 rokov)
e) členské pre držiteľov preukazu ZŤP: 5 €
g) členské pre čestných členov KST: 0 €
Všetky členské príspevky sú vrátane poistenia na hory (ktoré tvorí v členskom príspevku čiastku 1,50 €)
Podrobnosti o členskom na rok 2019, popis rozdelenia členského a popis vývoja členského a poistného sú uvedené na web stránke KST tu: http://www.kst.sk/

Vzhľadom na potrebu urobiť inventúru členskej základne a nutnosť objednať v dostatočnom predstihu presný počet členských známok na rok 2019, prosíme všetkých členov KST Hlohovec, aby najneskoršie do 15.01.2019 záväzne nahlásili svoj záujem pokračovať v členstve v KST Hlohovec a zároveň záväzne nahlásili druh (hodnotu) požadovanej členskej známky.

Nahlásenie je možné urobiť mailom, na adresu kst.hlohovec@gmail.com, alebo bedec.jan@centrum.sk, prípadne na telefonické číslo 0904 905 731, resp. 033 742 44 42 (Ján Bedeč), alebo 0905 981 019 (František Miklovič), prípadne osobne u predsedu KST HC Jána Bedeča, Ul. SNP 13, Hlohovec.

Členské je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom na bankový účet KST Hlohovec: (IBAN): SK4809000000000045544810 v čase do 30.01.2019, alebo po záväznom prihlásení v hotovosti predsedovi KST Hlohovec, pri preberaní členskej známky. Pri bezhotovostnej platbe použite variabilný symbol 2019 a v ozname pre prijímateľa platby uveďte svoje meno  a priezvisko, aby bolo možné platbu bezpečne identifikovať.

Členov KST, ktorí majú  a pre komunikáciu používajú e-mailové adresy a doteraz ich vedeniu KST HC nenahlásili, prosíme o nahlásenie týchto adries na klubový e-mail: kst.hlohovec@gmail.com, aby sme mohli pre uľahčenie komunikácie a posielanie klubových správ vytvoriť kompletnú databázu kontaktov členskej základne.

Hlohovec, 16.12.2018

Ján Bedeč, predseda KST Hlohovec
František Miklovič, tajomník KST Hlohovec