KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
OZNAM PRE ČLENOV KST HLOHOVEC

Členstvo v KST a členské známky v roku 2022.

Vážení turisti, členovia KST Hlohovec.
Vzhľadom na potrebu urobiť inventúru členskej základne a nutnosť objednať v dostatočnom predstihu na ústredí KST v Bratislave presný počet členských známok na rok 2022, prosíme všetkých členov KST Hlohovec (prípadne aj nových záujemcov o členstvo), aby najneskoršie do 30.01.2022 záväzne nahlásili svoj záujem pokračovať v členstve v KST Hlohovec a zároveň záväzne nahlásili druh (hodnotu) požadovanej členskej známky.

Nahlásenie je možné urobiť mailom, na adresu bedec.jan@gmail.com (Ján Bedeč, predseda KST HC), alebo kst.hlohovec@gmail.com, prípadne na telefonické čísla 0904 905 731, resp. 033 742 44 42 (Ján Bedeč, predseda KST HC). Osobné nahlasovanie nie je (vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a obmedzenie stretávania osôb mimo rodiny) odporúčané.

Členské je možné zaplatiť bezhotovostným prevodom na bankový účet KST Hlohovec: (IBAN): SK4809000000000045544810 v čase do 30.01.2022. Pri platbe použite variabilný symbol 2022 a v ozname pre prijímateľa platby uveďte svoje meno a priezvisko, aby bolo možné platbu bezpečne identifikovať. Hotovostné platby členského nie sú (vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a zákaz stretávania osôb mimo rodiny) odporúčané. Zaplatenie členského je automaticky považované za prihlásenie členstva v KST HC na rok 2022.

Členov KST, ktorí majú a pre komunikáciu používajú e-mailové adresy a doteraz ich vedeniu KST HC nenahlásili, prosíme o nahlásenie týchto adries na klubový e-mail: kst.hlohovec@gmail.com, aby sme mohli pre uľahčenie komunikácie a posielanie klubových správ vytvoriť kompletnú databázu elektronických kontaktov členskej základne.

Tak, ako sme už na FB stránke KST HC v dňoch 14.12.2021 a 04.01.2022 avizovali, členské príspevky členov KST boli pre rok 2022 ústredným vedením KST odsúhlasené a upravené nasledovne:
a) základný členský príspevok: 15 €
b) zľavnený členský príspevok: 10 € (študenti vo veku 16 až 26 rokov, okrem
študentov externého štúdia, dôchodcovia vo veku 62 až 69 rokov,
c) detské členské: 5 € (deti vo veku do 15 rokov)
d) dôchodcovské členské: 5 € (dôchodcovia vo veku 70 rokov a viac)
e) členské pre držiteľov preukazu ZŤP: 5 €
g) členské pre čestných členov KST: 0 €

Vo všetkých členských príspevkoch je započítané aj poistenie na hory, ktoré tvorí v členskom príspevku čiastku 1,50 €.

Podrobnosti o členskom na rok 2022, popis rozdelenia členského a popis vývoja členského a poistného sú popísané aj na ústrednej web stránke KST: http://www.kst.sk/.

Hlohovec, 05.01.2022

Ján Bedeč, predseda KST Hlohovec
František Miklovič, tajomník KST Hlohovec