KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú akciu

JARNÝ POCHOD HP 2018 (40. ročník)

Termín:  Sobota,  21.apríl  2018

Trasy:
13 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
17 km:     Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)
22 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)

Štart :
13, 22, 28 a 37 km:  Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

Štartová registrácia pre trasu 17 km je na kontrole Ovčia  skala. Doprava z HC na štart do Jalšového, alebo do Studenej doliny je možná autobusmi hromadnej dopravy, alebo individuálnou dopravou účastníkov. Autobusy hromadnej dopravy odchádzajú zo zastávky Hlohová ul. o 07:50 a 09:20 hod do Jalšového (vystupuje sa na zastávke Jalšové obec) alebo o 09:00 hod do Studenej doliny (vystupuje sa na zastávke Tepličky chata).

Hromadná doprava na trase Hlohovec – Studená dolina bude doplnená 1 osobitným autobusom KST HC, ktorý bude odchádzať z AS o 09:00 hod a vykoná jeden spoj na uvedenej trase. Spoj bude vyhradený prednostne pre prepravu maloletých detí (MŠ, ZŠ) a ich sprievodcov.

Cieľ:
13 km:           Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km:   Havran
28 a 37 km:   Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Informácie:
Predpokladajúc, že nám turisti zachovajú priazeň, podobnú predošlým ročníkom, začali sme už usilovnú prípravu na Jarný pochod HP 2018. Pripravujeme trasy, propagáciu, diplomy a spomienkové pohľadnice pre účastníkov, dopravu. Potešilo nás Mesto Hlohovec, ktoré nám znova, tak ako po minulé roky, schválilo dotáciu na organizáciu tejto akcie. Príspevok mesta nám pomôže uhradiť náklady na propagáciu a drobné pozornosti pre turistov, ako aj značnú časť nákladov na autobusovú dopravu turistov. Zostávajúcu čiastku za dopravu musíme uhradiť z iných zdrojov, napríklad z príspevkov našich sympatizantov (ak nejakých nájdeme). Preto nás, rovnako ako v uplynulých ročníkoch, poteší, ak nám dospelí turisti prispejú na organizáciu malým dobrovoľným štartovným finančným príspevkom.

Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili prepravu do Hlohovca pre všetkých turistov. Turisti, ktorí sa rozhodnú nečakať v sedle Havran na naše spoje, resp. ktorí budú pokračovať na trasách 28 a 37 km až do Piešťan, môžu využiť bohatú škálu hromadných autobusových spojov na trase Havran – Piešťany – Hlohovec a vlakových spojov na trase Piešťany – Leopoldov – Hlohovec, prípadne individuálnu dopravu.

Prezentácia účastníkov (s odovzdaním účastníckych preukazov) na trasu 17 km (Jalšové, resp. Studená dolina – Havran) je rovnako, ako v minulých rokoch, na kontrole Ovčia skala. Nezdržujte prosím seba a štartovú kontrolu v Hlohovci, odvezte sa do Jalšového, odtiaľ pokračujte po žltej turistickej značke na Ovčiu skalu, kde sa môžete prezentovať. Alternatívne je možné pre trasu na 17 km zvoliť nástup v Studenej doline (Ifkova chata), odkiaľ sa na Ovčiu skalu pokračuje po červenej turistickej značke.

Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 13 km (Hlohovec – Jalšové) dostanú turisti na kontrole Ovčia skala. Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 17 km (Jalšové – Havran), 22 km (Hlohovec – Havran), 28 km (Hlohovec – Havran – Piešťany) a 37 km (Hlohovec – Havran – Čertova pec – Piešťany), dostanú turisti v cieľovej kontrole Havran. Potvrdenia pre výkonnostných turistov do turistických záznamníkov bude dávať cieľová kontrola Havran.

Všetky trasy Pochodu HP vedú po turistických značených trasách (TZT) s jednoduchou orientáciou. Na štarte, aj na kontrolách, budú pripravené informačné plagátiky s mapkou, popismi jednotlivých trás, aj s ich časovými rozpismi. Veríme, že nikto nezablúdi a každý si nájde cestu do svojho cieľa.

Turisti, ktorí chodia na Pochod HP pravidelne, vedia, že na trase je možné občerstvenie (jedlo, voda) iba z vlastných zásob. Preto odporúčame zásobenie na štarte v Hlohovci, kde je možné zakúpiť občerstvenie v blízkych obchodoch a gastroprevádzkach.

Rovnako, ako v minulých rokoch, prebehli rokovania s majiteľom hostinca v sedle Havran. Boli úspešné a máme prísľub, že v deň Pochodu HP bude hostinec otvorený, aby si turisti mohli po príchode do cieľa zakúpiť jedlá a nápoje. V deň konania akcie budeme ešte turistov o aktuálnej situácii informovať na kontrolách.

Taktiež firma LUMI – S (predajňa mäsa na Pribinovej ul. 12 v Hlohovci) prisľúbila zopakovať svoj počin z minulých rokov a plánuje darovať turistom špekáčiky a klobásy, ktoré bude možné opekať na ohnisku v cieli,  v záhrade Hostinca Havran.

V deň konania akcie Jarný pochod HP 2018 pripravuje hostinec Keltský dvor (Štefánikova ul. – pešia zóna) po ukončení akcie posedenie pre turistov, ktorého hlavnou ponukou bude tzv. HP guláš. Keltský dvor srdečne pozýva všetkých turistov.

Na kontrole Ovčia skala bude pripravená tradičná výstava fotografií z uplynulého ročníka. Na všetkých troch kontrolách (Hlohovec, Ovčia skala, Havran) bude pripravený bohatý informačný servis pre turistov (popisy trás, mapy, rady a pokyny pre turistov, cestovné poriadky).

Pochod HP je turistická akcia, určená predovšetkým pre peších turistov a všetky trasy sú vedené po turistických značených trasách (TZT), určených pre pešiu turistiku. V prípade účasti cykloturistov je nutné, aby cyklisti rešpektovali peších turistov, ktorí majú na TZT prednosť pohybu a v dostatočnom predstihu ich vždy upozornili na svoj prejazd.

Cieľom akcie je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode. Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačené trasy, neskracovali chodníky a pohybovali sa iba po vyznačených trasách. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky vyprodukované odpadky odneste prosím z lesa so sebou, na určené miesto. Usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie.

Ak sa na trase pochodu stretnete s aktivitami jednotlivcov alebo skupín, ktoré sú v rozpore s poslaním akcie, aj so všeobecnými zásadami pobytu v prírode a ohrozujú bezpečnosť a zdravie účastníkov, nie je to chyba organizátorov, ale nedisciplinovaných jednotlivcov, ktorí nerešpektujú základné pravidlá pobytu v prírode. Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie a za porušenie uvedených zásad. KST Hlohovec sa od týchto aktivít dištancuje.
Vzhľadom na zachovanie kultúry a bezpečnosti cestovania na trase Havran – Hlohovec, prosíme slušných turistov, aby kultúre a bezpečnosti sami napomáhali a upozorňovali prípadných nespratníkov na zásady slušného chovania. KST Hlohovec nemá možnosť zabezpečiť dozor, alebo bezpečnostnú službu do každého vozidla.

Majiteľov psov, ktorí budú sprevádzať turistov na trase, prosíme o zabezpečenie chovania psov tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť iných turistov. Pre prepravu psov kyvadlovou dopravou je v zmysle prepravného poriadku firmy, ktorá nám dopravu zabezpečuje, povinné použitie vôdzky a ochranného náhubku.
Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie! Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca!

Bližšie informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na doleuvedených kontaktoch, na štarte v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala a v cieli v sedle Havran.

Pochod HP je organizovaný s podporou  MESTA  HLOHOVEC a spriatelených podporovateľov z radov firiem a jednotlivcov, ktorých názvy, mená a obchodné aktivity propagujeme na jednotlivých kontrolách .

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme Vám príjemný pobyt v prírode. Veríme, že nám zachováte priazeň a strávite príjemný deň na Pochode HP.

Informácie a kontakt:
http://turistika.hlohovecko.sk     kst.hlohovec@gmail.com

Horám zdar!  KST Hlohovec

 • 1 - Štart HC
 • 2- Štart HC
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 8 - Ovčia skala
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 10 - Ovčia skala
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 16 - Havran
 • 17 - Havran
 • 18 - Havran