KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na

JARNÝ POCHOD HP 2016
(38. ročník)

Termín:  Sobota,  16.apríl  2016

Trasy:
13 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
17 km:     Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)
22 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)

Štart :
13, 22, 28 a 37 km:  Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)
Doprava z HC autobusom hromadnej dopravy zo zastávky Hlohová ul., alebo AS o 7:50 a 9:20 hod do Jalšového (zast. Jalšové obec) a o 09:00 hod do Studenej doliny (zast. Tepličky chata). Štartová registrácia pre trasu 17 km je na kontrole Ovčia  skala.

Cieľ:
13 km:           Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km:   Havran
28 a 37 km:   Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Informácie:
Predpokladajúc, že nám zachováte priazeň, podobnú minulému ročníku (785 turistov na jar a 154 turistov na jeseň), začali sme už usilovnú prípravu na tohtoročný Jarný pochod HP. Pripravujeme trasy, propagáciu, diplomy pre účastníkov, dopravu, hľadáme, prosíme a vybavujeme sponzorov. Potešilo nás Mesto Hlohovec, ktoré nám znova, tak ako po minulé roky, schválilo dotáciu a prispeje slušnou čiastkou aj v roku 2016.

Rovnako ako v uplynulých ročníkoch nás poteší, ak nám dospelí turisti prispejú na organizáciu malým dobrovoľným finančným príspevkom. Vyzbieranú sumu využijeme na vylepšenie organizačného zabezpečenia a na autobusovú dopravu turistov z Havrana do Hlohovca.

Všetky trasy Pochodu HP vedú po značených turistických chodníkoch s jednoduchou orientáciou. Na štarte, aj na kontrolách, budú pripravené informačné plagátiky s mapkou, popismi jednotlivých trás, aj s ich časovými rozpismi. Veríme, že nikto nezablúdi a každý si nájde cestu do svojho cieľa.

Turisti, ktorí chodia na Pochod HP pravidelne, vedia, že na trase je možné občerstvenie (jedlo, voda) iba z vlastných zásob. Preto odporúčame zásobenie na štarte v Hlohovci, kde je možné zakúpiť občerstvenie v blízkych obchodoch a gastroprevádzkach.

Rovnako, ako v minulých rokoch, prebiehajú rokovania s majiteľom hostinca v sedle Havran. Veríme, že budú úspešné a tento bude v deň Pochodu HP otvorený, aby si turisti mohli po príchode do cieľa zakúpiť jedlá a nápoje. V deň konania akcie budeme turistov o aktuálnej situácii informovať plagátikmi na kontrolách.

Na kontrole Ovčia skala bude pripravená tradičná výstava fotografií z uplynulého ročníka. Na všetkých troch kontrolách (Hlohovec, Ovčia skala, Havran) bude pripravený bohatý informačný servis pre turistov (popisy trás, mapy, rady a pokyny pre turistov, cestovné poriadky).

Doprava na trase Havran – Hlohovec bude tak, ako po minulé roky, možná autobusmi hromadnej dopravy a podľa finančných možností zabezpečujeme aj dopravu osobitnými autobusmi KST. Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili prepravu do Hlohovca pre všetkých turistov. Turisti, ktorí sa rozhodnú pokračovať na trasách 28 a 37 km až do Piešťan môžu využiť bohatú škálu hromadných autobusových spojov na trase Piešťany – Hlohovec a vlakových spojov na trase Piešťany – Leopoldov – Hlohovec.

Prezentácia účastníkov na trasu 17 km (Jalšové, resp. Studená dolina – Havran) bude na kontrole Ovčia skala. Nezdržujte prosím seba a štartovú kontrolu v Hlohovci, odvezte sa ľubovoľným spôsobom (napríklad autobusom SAD – odchod z Hlohovca (zast. Hlohová ul., resp. AS) o 07:50 a 09:20 hod.) do Jalšového (zast. Jalšové, obec), odtiaľ pokračujte po žltej turistickej značke na Ovčiu skalu, kde sa môžete prezentovať. Alternatívne je možné pre trasu na 17 km zvoliť nástup v Studenej doline (Ifkova chata), kde sa dá dopraviť autobusom SAD s odchodom z Hlohovca (zast. Hlohová ul., resp. AS) o  09:00 hod (na zast. Tepličky, chata). Zo Studenej doliny sa na Ovčiu skalu pokračuje po červenej turistickej značke.

Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 13 km (Hlohovec – Jalšové) dostanú turisti na kontrole Ovčia skala. Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 17 km (Jalšové – Havran), 22 km (Hlohovec – Havran), 28 km (Hlohovec – Havran – Piešťany) a 37 km (Hlohovec – Havran – Čertova pec – Piešťany), dostanú turisti v cieľovej kontrole Havran. Potvrdenia pre výkonnostných turistov do turistických záznamníkov bude dávať cieľová kontrola Havran.

Pochod HP je turistická akcia, určená pre peších turistov a cykloturistov. Cieľom akcie je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode. Všetky trasy Pochodu HP sú vedené po značených turistických chodníkoch. Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačené trasy, neskracovali chodníky a pohybovali sa iba po vyznačených trasách. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky vyprodukované odpadky odneste prosím z lesa so sebou, na určené miesto. Usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie.

Ak sa na trase pochodu stretnete s aktivitami jednotlivcov alebo skupín, ktoré sú v rozpore s poslaním akcie, aj so všeobecnými zásadami pobytu v prírode a ohrozujú bezpečnosť a zdravie účastníkov, nie je to chyba organizátorov, ale nedisciplinovaných jednotlivcov, ktorí nerešpektujú základné pravidlá pobytu v prírode. Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie a za porušenie uvedených zásad. KST Hlohovec sa od týchto aktivít dištancuje.
Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie! Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca!

Bližšie informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na štarte v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala a v cieli v sedle Havran.

Informácie: http://turistika.hlohovecko.sk/
Kontakt: kst.hlohovec@gmail.com
Pochod HP je organizovaný s podporou  MESTA  HLOHOVEC

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný pobyt v prírode. Veríme, že nám zachováte priazeň a strávite príjemný deň na Pochode HP.

Horám zdar!  KST Hlohovec

PLAGÁT HP (.pdf)

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA