Vznik a začiatky Prvé kapitoly tejto, dnes už tradičnej turistickej akcie, sa začali písať v roku 1978 v malej pobočke bratislavskej firmy Hutný projekt, ktorá sídlila v Hlohovci, pri kúpalisku pod zámkom. Bolo to v časoch veľkej popularity rôznych diaľkových turistických akcií, pochodov, šlapákov (pre niekoho aj slopákov), prechodov. V Hlohovci, kde aktívne pôsobil veľký turistický oddiel vtedajšej TJ Lokomotíva, však niečo podobné nikto...