VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE JESENNÝ POCHOD HP  2018 (40. ROČNÍK)

Dátum konania: Sobota, 20.október 2018
Štart: Železničná stanica Hlohovec   07:00  –  09:15 hod
Kontroly: Rázcestie Ovčia skala   07:15  –  13:00 hod
Svrbická plešina   09:00  –  14:30 hod
Cieľ: Sedlo Havran   10:30   –  17:30 hod

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Celkový počet turistov = 759
Trasa A (13 km)                                  = 118 turistov
Trasa B (17 km)                                  = 182 turistov
Trasa C (22 km)                                  = 382 turistov
Trasa D (37 km)                                  =   12 turistov
Trasa E (28 km)                                  =   61 turistov
Trasa 2xC (44 km)                              =     4 turisti

Trasu 2xC (44 km) absolvovali 4 nadšenci z Hlohovca, ktorí došli do cieľa Havran a po občerstvení a krátkom oddychu sa pobrali na spiatočnú cestu do Hlohovca – čiastočne lesom, čiastočne po nábreží Váhu. Klobúk dolu pred ich výkonom.

V počtoch účastníkov na trasách A a B sú pomerne ku dĺžke absolvovanej trasy evidovaní aj turisti, ktorí štartovali bez registrácie, ale vyšli si na túru s cieľom zúčastniť sa Pochodu HP. Boli z obcí v okolí Hlohovca, popri trase HP (Koplotovce, Tepličky, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Dolné Otrokovce, Moravany, Sokolovce, Piešťany), pripojili sa na rôznych miestach k turistom na trase HP a došli do cieľa Havran, kde boli zaregistrovaní.

Presná evidencia turistov podľa veku, je pri uvedených počtoch turistov ťažko spočítateľná a bezvýznamná, preto ju nerobíme. Podľa odhadu členov kontrol sa však dá konštatovať, že sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Od najmenších účastníkov – detí predškolského veku – až po seniorov. Prevahu mala mladá generácia.

Mimoriadne potešujúca je vždy účasť najmenších detí – v predškolskom a v školskom veku. Predškoláci išli v spoločnosti svojich rodičov a starých rodičov a bolo milé pozorovať ich húževnatosť a snahu vyrovnať sa starším a poctivo si odkráčať čo najviac kilometrov.

Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítali aj cykloturisti, ktorí absolvovali turistické trasy Pochodu HP na bicykli. Niektorí sa registrovali, niektorí nie, v každom prípade si užili pekný deň v prírode. V cieli Havran sa pozdravili s kontrolou, vychutnali si atmosféru a absolvovali trasu z Havrana späť do Hlohovca. Prípadne pokračovali po hrebeni ďalej, až na Bezovec.

Presnú evidenciu turistov podľa ich bydliska, alebo klubovej príslušnosti nerobíme. Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi a podľa dopravných spojov a prostriedkov, ktorými sa turisti na štart dopravili, sa podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Trnava, Bratislava, Piešťany, Myjava, Nitra, Topoľčany, Prievidza.

Príprava trasy:
Oblastný značkár Slavo Frčko z KST Piešťany a jeho spolupracovník Laco Beleščák z KST Snežná stopa Piešťany obnovili značenie červenej TZT na úseku Hlohovec – Havran, vrátane rekonštrukcie trasy v oblasti Svrbickej plešiny, Humníšť a Lomca.

Rodina Bultmanová zo Svrbíc znova, tak ako v minulosti, opravila a pripravila pre spoľahlivý prechod turistov známe schody v Chotárnej doline pod Svrbickou plešinou.

Skupina turistov z klubov KST Hlohovec, ŠKT Vinohrady Bratislava a KT Lokomotíva Bratislava 10 dní pred akciou celú trasu Hlohovec – Havran skontrolovala, ostrihala prekážajúce konáre a doplnila pomocné značenie.
Turistický značený chodník bol tak na akciu dobre pripravený, dobre schodný a turisti v sobotu nehlásili na kontrolách žiadne problémy s nepriechodnosťou trasy, alebo zlou orientáciou.

Počasie:
Počasie bolo pekné jesenné. Po celý týždeň nás predpovede meteorológov napĺňali optimizmom a v sobotu počasie naozaj nesklamalo. Predviedol sa deň, ktorý bol pre turistiku ako stvorený. Bolo bez dažďa, polojasno až polooblačno, miestami fúkal mierny vietor. Ranná teplota bola cca 10°C. Počas dňa bola teplota 16 až 18°C. Lesné cesty a chodníky boli dobre schodné, suché.

Doprava turistov na štart do Studenej doliny a z cieľa Havran do Hlohovca:
Dopravu zabezpečil podľa pripraveného plánu a vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem a organizácií, usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR Pastuchov.

Na miesto alternatívneho štartu trasy B – do Studenej doliny bol z AS Hlohovec vypravený mimoriadny turistický autobus. Bol určený hlavne pre prepravu detí (MŠ, ZŠ) a ich sprievodu, ako aj pre seniorov, s možnosťou dopraviť všetkých záujemcov v súlade s kapacitou vozidla. Autobus odchádzal o 09:10 hod, bol plne využitý a odviezol všetkých čakajúcich na zastávku Studená dolina (Ifkova chata).

Z cieľa Havran sa turisti dopravovali taktiež osobitnými turistickými autobusmi. U dopravcu bola zabezpečená doprava 2 autobusmi a bolo vypravených celkovo 6 spojov na trase Havran – Hlohovec. Autobusy boli vypravené v čase od 15:00 hod do 17:15 hod.

Niektorí turisti využili individuálnu dopravu autobusmi hromadnej dopravy, alebo autami. Turisti z iných miest ako Hlohovec, ktorí nepokračovali pešo do Piešťan, použili pre dopravu z Havrana linkové spoje hromadnej dopravy, prevažne do Piešťan.

Finančné zabezpečenie akcie:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy, ktorá je najvyššou položkou rozpočtu, bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo Pochod HP medzi mestské športové akcie, ako aj finančný príspevok od firmy METALUX Hlohovec. Finančný príspevok bol poskytnutý za reklamu obchodného mena a podnikateľských a iných aktivít firmy, vykonanú na akcii Jesenný pochod HP 2018.

Propagácia akcie:
Propagáciu akcie zabezpečil organizačný výbor tradičným spôsobom – pomocou plagátov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia Pochod HP je zaradená aj medzi akcie Mesta Hlohovec a bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke Mesta Hlohovec (http://www.hlohovec.sk/).

Okrem toho bol Pochod HP propagovaný v Oblastnom turistickom kalendári  (http://aladin.elf.stuba.sk/%7Esoula/kal2017mk.htm), v RTVS na stanici Regina, v časopise Život v Hlohovci a v miestnej televízii HcTV. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, https://hlohovec.dnes24.sk/  a www.hcregion.sk.

Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie POCHOD HP je aj web stránka, venovaná turistike v Hlohovci: http://turistika.hlohovecko.sk/, ktorú nášmu klubu nezištne a bezplatne spravuje firma RegMedia, s.r.o., správca informačného portálu http://www.hlohovecko.sk/  Ďalšou informačnou stránkou, informujúcou o Pochode HP je https://hppochod.webnode.sk/.

Populárnou a pri propagácii HP nápomocnou sa stáva aj FB stránka Pochod HP: https://sk-sk.facebook.com/pages/Pochod-HP/205264336161819.

Odmeny pre turistov:
Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu, vyhotovenú špeciálne pre 40.ročník akcie Pochod HP.

Diplomy a pohľadnice vytlačili pre KST firmy ACOM Hlohovec (diplomy) a RAPOS Trnava (pohľadnice). Deti boli na kontrole Ovčia skala i v cieli odmenené aj malými sladkými odmenami – cukríkmi. Grilované špeciality si mohli turisti pripraviť v cieli, na ohnisku v záhrade hostinca Havran, z údenín, ktoré pre turistov darovala firma LUMI–S Hlohovec.

Sprievodný program:
Na kontrole Ovčia skala, aj v cieli Havran, bola okrem informačných, propagačných a reklamných letákov pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP a výstavka kresieb, ktoré vytvorili na Ovčej skale malí detskí turisti na Jarnom pochode HP 2018. Bolo to veľmi príjemné spestrenie kontroly a celej akcie. Väčšina turistov si výstavu so záujmom prezrela.

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci HAVRAN, ktorý bol v plnej prevádzke.

Po návrate do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne Keltský dvor na Štefánikovej ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický HP guláš.

Všeobecné informácie  a perličky z akcie:
40. ročník Jesenného pochodu HP sa celkovým počtom 759 turistov zaradil na 1. miesto medzi Jesennými pochodmi HP. Spolu s Jarným pochodom HP 2018, na ktorom sa zúčastnilo 1045 turistov, tak vytvoril rekordný ročník,  s celkovým počtom 1804 turistov.

Drobné materiálno technické zabezpečenie a tradičné jednotné oblečenie usporiadateľov na kontrolách do tričiek výraznej zelenej farby, s nápisom HP na hrudi, organizátorom darovala firma REMPPOL Hlohovec. Usporiadatelia boli už zďaleka viditeľní a neprehliadnuteľní.

Na štartovej kontrole v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala, aj v cieľovej kontrole Havran prebehlo všetko v poriadku a predpokladáme, že aj k všeobecnej spokojnosti turistov.

Novinkou a malým prekvapením pre turistov bola kontrola nad obcou Svrbice, na všetkými turistami obľúbenej Svrbickej plešine. Nezištne ju pripravil náš turistický priateľ Laco Beleščák z klubu KST Snežná stopa Piešťany. Okrem kontrolnej pečiatky mohli na kontrole turisti získať čerstvé informácie o súčasnej i budúcej činnosti KST Snežná stopa, zoznámiť sa s „maskotom klubu Lojzom“ a samozrejme, chvíľu si oddýchnuť na lúke s prekrásnym výhľadom. Kontrola bola aktívna od 09:00 do 14:30 hod.

Všetky informačné nástenky na štarte, kontrolách i v cieli boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. Kontroly aj pri veľkom množstve účastníkov stihli rozdávať a pečiatkovať účastnícke preukazy, odovzdávať diplomy, podávať informácie a koordinovať dopravu.

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

Pár viet na záver:
Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľali členovia organizačného výboru a členovia kontrol. Všetci sme nadšencami pre turistiku, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Pochod HP robíme vo svojom voľnom čase, ako koníčka, jednoducho z nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva.

Významnú pomoc nám poskytuje Mesto Hlohovec a spriatelené firmy, jednotlivci a organizácie – svojimi finančnými prostriedkami a inými darmi a pozornosťami pre turistov. Veríme, že všetkých podporovateľov stihli turisti zaregistrovať na reklamných plagátoch.

Poteší nás, ak aj v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, odnesú si svoje odpadky so sebou, trpezlivo počkajú na autobus a potom všetkom budú odchádzať domov zdraví a spokojní, v dobrej nálade.

Sme radi, keď je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori,  keď sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí a snažíme sa svoju prácu neustále zlepšovať.

Na tomto mieste by som v mene všetkých členov organizačného výboru rád poďakoval všetkým účastníkom za ich účasť, za to, že prišli a strávili pekný deň v horách, v spoločnosti priateľov prírody a turistiky. A pomohli svojou rekordnou účasťou dokázať, že turistika v Hlohovci nadväzuje na dlhoročné tradície turistických klubov a je stále populárna naprieč všetkými generáciami.

KST Hlohovec, 22.október 2018

  • 2018-10-20 - HP (29a)
  • 2018-10-20 - HP (39a)
  • 2018-10-20 - HP (42a)
  • 2018-10-20 - HP (43a)
  • 2018-10-20 - HP (110a)
  • 2018-10-20 - HP (120a)
  • 2018-10-20 - HP (123a)
  • 2018-10-20 - HP (131a)
  • 2018-10-20 - HP (136a)
  • 2018-10-20 - HP (160a)