KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú akciu

JESENNÝ POCHOD HP 2018
(40. ročník)

Termín:  Sobota,  20.október  2018

Trasy:
13 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
17 km:     Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)
22 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)

Štart:
13, 22, 28 a 37 km:  Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

Štartová registrácia pre trasu 17 km je na kontrole Ovčia  skala. Doprava z HC na štart do Jalšového, alebo do Studenej doliny je možná autobusmi hromadnej dopravy, alebo individuálnou dopravou účastníkov. Autobusy hromadnej dopravy odchádzajú zo zastávky Hlohová ul. o 07:50 a 09:20 hod do Jalšového (vystupuje sa na zastávke Jalšové obec) alebo o 09:00 hod do Studenej doliny (vystupuje sa na zastávke Tepličky chata).

Hromadná doprava na trase Hlohovec – Studená dolina bude doplnená 1 osobitným autobusom KST HC, ktorý bude odchádzať z AS o 09:00 hod a vykoná jeden spoj na uvedenej trase. Spoj bude vyhradený prednostne pre prepravu maloletých detí (MŠ, ZŠ), ich sprievodcov a seniorov.

Cieľ:
13 km:           Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km:   Havran
28 a 37 km:   Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Informácie:
Tak, ako v minulosti, na organizácii a zdarnom priebehu sa podieľa aj Mesto Hlohovec, ktoré nám poskytlo dotáciu na organizáciu Pochodu HP. Príspevok mesta nám pomôže uhradiť náklady na propagáciu a drobné pozornosti pre turistov, ako aj značnú časť nákladov na autobusovú dopravu turistov. Zostávajúcu čiastku za dopravu musíme uhradiť z iných zdrojov, napríklad z príspevkov našich sympatizantov a malých dobrovoľných štartovných príspevkov účastníkov HP.

Urobíme všetko pre to, aby sme zabezpečili prepravu do Hlohovca pre všetkých turistov. Turisti, ktorí sa rozhodnú nečakať v sedle Havran na naše spoje, resp. ktorí budú pokračovať na trasách 28 a 37 km až do Piešťan, môžu využiť bohatú škálu hromadných autobusových spojov na trase Havran – Piešťany – Hlohovec a vlakových spojov na trase Piešťany – Leopoldov – Hlohovec, prípadne individuálnu dopravu.

Prezentácia účastníkov (s odovzdaním účastníckych preukazov) na trasu 17 km (Jalšové, resp. Studená dolina – Havran) je rovnako, ako v minulých rokoch, na kontrole Ovčia skala. Nezdržujte prosím seba a štartovú kontrolu v Hlohovci, odvezte sa do Jalšového, odtiaľ pokračujte po žltej turistickej značke na Ovčiu skalu, kde sa môžete prezentovať. Alternatívne je možné pre trasu na 17 km zvoliť nástup v Studenej doline (Ifkova chata), odkiaľ sa na Ovčiu skalu pokračuje po červenej turistickej značke.

Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 13 km (Hlohovec – Jalšové) dostanú turisti na kontrole Ovčia skala. Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 17 km (Jalšové – Havran), 22 km (Hlohovec – Havran), 28 km (Hlohovec – Havran – Piešťany) a 37 km (Hlohovec – Havran – Čertova pec – Piešťany), dostanú turisti v cieľovej kontrole Havran. Potvrdenia pre výkonnostných turistov do turistických záznamníkov bude dávať cieľová kontrola Havran.

Všetky trasy Pochodu HP vedú po turistických značených trasách (TZT) s jednoduchou orientáciou. Na štarte, aj na kontrolách, budú pripravené informačné plagátiky s popismi jednotlivých trás, aj s ich časovými rozpismi. Veríme, že nikto nezablúdi a každý si nájde cestu do svojho cieľa.

Turisti, ktorí chodia na Pochod HP pravidelne, vedia, že na trase je možné občerstvenie (jedlo, voda) iba z vlastných zásob. Preto odporúčame zásobenie na štarte v Hlohovci, kde je možné zakúpiť občerstvenie v blízkych obchodoch a gastroprevádzkach.

Rovnako, ako v minulých rokoch, prebehli rokovania s majiteľom hostinca v sedle Havran. Boli úspešné a máme prísľub, že v deň Pochodu HP bude hostinec otvorený, aby si turisti mohli po príchode do cieľa zakúpiť jedlá a nápoje. V deň konania akcie budeme ešte turistov o aktuálnej situácii informovať na kontrolách.
Taktiež firma LUMI – S (predajňa mäsa na Pribinovej ul. 12 v Hlohovci) prisľúbila zopakovať svoj počin z minulých rokov a plánuje darovať turistom špekáčiky a klobásy, ktoré bude možné opekať na ohnisku v cieli,  v záhrade Hostinca Havran.

Na kontrole Ovčia skala bude pripravená tradičná výstava fotografií z uplynulého ročníka a výstavka detskej maľovanej tvorby z Jarného pochodu HP 2018. Na všetkých troch kontrolách (Hlohovec, Ovčia skala, Havran) bude pripravený bohatý informačný servis pre turistov (popisy trás, rady a pokyny pre turistov, cestovné poriadky).
Pochod HP je turistická akcia, určená predovšetkým pre peších turistov a všetky trasy sú vedené po turistických značených trasách (TZT), určených pre pešiu turistiku. V prípade účasti cykloturistov je nutné, aby cyklisti rešpektovali peších turistov, ktorí majú na TZT prednosť pohybu a v dostatočnom predstihu ich vždy upozornili na svoj prejazd.

Cieľom akcie je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode. Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačené trasy, neskracovali chodníky a pohybovali sa iba po vyznačených trasách. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky vyprodukované odpadky odneste prosím z lesa so sebou, na určené miesto. Usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie.

Ak sa na trase pochodu stretnete s aktivitami jednotlivcov alebo skupín, ktoré sú v rozpore s poslaním akcie, aj so všeobecnými zásadami pobytu v prírode a ohrozujú bezpečnosť a zdravie účastníkov, nie je to chyba organizátorov, ale nedisciplinovaných jednotlivcov, ktorí nerešpektujú základné pravidlá pobytu v prírode. Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie a za porušenie uvedených zásad. KST Hlohovec sa od týchto aktivít dištancuje.
Vzhľadom na zachovanie kultúry a bezpečnosti cestovania na trase Havran – Hlohovec, prosíme slušných turistov, aby kultúre a bezpečnosti sami napomáhali a upozorňovali prípadných nespratníkov na zásady slušného chovania. KST Hlohovec nemá možnosť zabezpečiť dozor, alebo bezpečnostnú službu do každého vozidla.

Majiteľov psov, ktorí budú sprevádzať turistov na trase, prosíme o zabezpečenie chovania psov tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť iných turistov. Pre prepravu psov kyvadlovou dopravou je v zmysle prepravného poriadku firmy, ktorá nám dopravu zabezpečuje, povinné použitie vôdzky a ochranného náhubku.
Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie! Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca!

Bližšie informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na doleuvedených kontaktoch, na štarte v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala a v cieli v sedle Havran.

Pochod HP je organizovaný s podporou  MESTA  HLOHOVEC a spriatelených podporovateľov z radov firiem a jednotlivcov, ktorých názvy, mená a obchodné aktivity propagujeme na jednotlivých kontrolách .

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme Vám príjemný pobyt v prírode. Veríme, že nám zachováte priazeň a strávite príjemný deň na Pochode HP.

Informácie a kontakt:
http://turistika.hlohovecko.sk/
kst.hlohovec@gmail.com
https://www.facebook.com/pochodhp/

Horám zdar!  KST Hlohovec

2 – Pozvánka HP 2018-10

 • 3 - Štart HC
 • 4 - Štart HC
 • 5 - Štart HC
 • 6 - Štart HC
 • 7 - Ovčia skala
 • 8 - Ovčia skala
 • 9 - Ovčia skala
 • 10 - Ovčia skala
 • 11 - Koníky v Chotárnej doline
 • 12 - Kontrola Havran
 • 13 - Cieľ Havran