01.01.2017, nedeľa – NOVOROČNÝ VÝSTUP NA URBÁNOK – 27.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Štart:  Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny.  Predpokladané voľné stretnutie na Námestí Sv. Michala je o 14:00 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.
Cieľ:  Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 15:00 do 16:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.
Odporúčaná trasa:  Nám. Sv. Michala (Hotel Jeleň) – Podzámska ulica – Šomodská ul. (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana).
Info:  Ján Bedeč, 0904 905 731
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

08.04.2017, sobota – Turistický POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK – 14.ročník
Organizátor:  Obec Tepličky, Hlohovecký cech vinárov
Trasa:  5 km: Tepličky, OcÚ – Soroš – Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Štart:  Tepličky, obecný úrad, spoločný štart o 09:30 hod
Cieľ:  Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Doprava na štart z Hlohovca: Autobusom verejnej hromadnej dopravy (09:00 hod z Hlohovej ul., 09:02 hod z AS), alebo osobitným autobusom organizátora (09:00 hod z Hlohovej ul., 09:05 hod z AS)
Iné: Trasa vedie prevažne po cestách a lesných chodníkoch medzi Tepličkami a Hlohovcom, ktoré budú vyznačené vlastným značením organizátora a čiastočne po červenej TZT č. 0705a, vedenej hrebeňom Považského Inovca.
Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní bude na spoločnom štarte pri OcÚ Tepličky.
Občerstvenie pre turistov bude pripravená vo Vieche Jašter pred Hlohovcom.
Turistický vedúci:     Ing. Jozef Kertész, 0907 776 354, e-mail: kertsz.jozef@gmail.com Info: Ing. Mária Janičková, starostka obce Tepličky, 033 733 0154, 0908 135 389
web: http://www.teplicky.sk/,  e-mail: obec.teplicky@stonline.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22.4.2017, sobota – JARNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 39.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Trasy:    37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km:      Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km:      Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart:  37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod
17 km:    Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava na štart je možná z Hlohovca autobusom verejnej hromadnej dopravy, štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Cieľ:  37 a 28 km:  Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran
22 a 17 km:  Havran
13 km:  Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Iné: Doprava z cieľa Havran do Hlohovca je možná autobusmi verejnej hromadnej dopravy a osobitným autobusom Havran – Hlohovec, ktorý zabezpečuje usporiadateľ.
Info:  Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web KST HC:  http://turistika.hlohovecko.sk/,  e-mail: kst.hlohovec@gmail.com
Vedúci akcie:  Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10.6.2017, sobota – JARNÉ Putovanie PO VINOHRADOCH – 4.ročník
Organizátor:  Hlohovecký cech vinárov
Trasa:  10 km,  Hlohovec, Urbánok – Šomoď – Damašky – vinohrady Reva Bojničky – Mladý háj – Bočina – Stará tehelňa
Štart:  Hlohovec, Urbánok (Altánok Sv. Urbana), spoločný štart o 09:00 hod.
Cieľ:  Hlohovec, Stará tehelňa, vinica vinohradníka a vinára Ladislava Černého
Charakter trasy: Trasa je určená pre peších turistov aj cykloturistov (horský bicykel) a vedie po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi.
Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo upresnenia štartu, trasy, programu a miesta cieľa, podajú pred akciou, resp. priamo na štarte jej usporiadatelia.
Kontakty na usporiadateľov:
Hlohovecký cech vinárov: Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk   e-mail: kertsz.jozef@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

23.9.2017, sobota – Putovanie CEZ MIKROREGIÓN PONIKLEC – 3.ročník
Organizátor:  Hlohovecký cech vinárov, Obec Dolné Otrokovce
Trasa:  12 km, Dolné Otrokovce – Horné Trhovište – Tepličky – Hlohovec, Jašter
Štart:  Dolné Otrokovice, Obecný úrad, spoločný štart o 09:30 h
Cieľ:  Hlohovec, viecha Jašter
Charakter trasy: Trasa je určená pre peších turistov aj cykloturistov (horský bicykel) a vedie po poľných a lesných cestách a chodníkoch. Prevažne bude vyznačená vlastným značením organizátorov a čiastočne bude vedená po červenej TZT č. 0705a, vedenej hrebeňom Považského Inovca.
Doprava z Hlohovca na štart:  Dopravu na štart do obce Dolné Otrokovce zabezpečuje usporiadateľ mimoriadnym autobusom, ktorý pôjde zo zastávky verejnej hromadnej dopravy Hlohovec, Hlohová ul. o 08:30 hod, po trase Hlohovec – Tepličky – Horné Trhovište – Horné Otrokovce – Dolné Otrokovce.
Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo spresnenia trasy a programu podajú pred akciou, resp. priamo na štarte jej usporiadatelia.
Kontakty na usporiadateľov:
Hlohovecký cech vinárov: Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk   e-mail: kertsz.jozef@gmail.com
Obec Dolné Otrokovce: Ján Maršala, starosta, 033 744 8321, 0903 407 551
Web: http://www.dolneotrokovce.sk/, e-mail: starosta@dolneotrokovce.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

14.10.2017, sobota – JESENNÉ Putovanie PO VINOHRADOCH – 4.ročník
Organizátor:  Hlohovecký cech vinárov
Trasa:  10 km,  Hlohovec, Urbánok – Šomoď – vinohrady Reva Bojničky – Mladý Háj – Bočina – Stará Tehelňa
Štart:  Hlohovec, Urbánok (Altánok Sv. Urbana), spoločný štart o 09:00 hod.
Cieľ:  Hlohovec, Stará tehelňa, vinica vinohradníka a vinára Ladislava Černého
Charakter trasy: Trasa je určená pre peších turistov aj cykloturistov (horský bicykel) a vedie po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi.
Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo upresnenia štartu, trasy, programu a miesta cieľa, podajú pred akciou, resp. priamo na štarte jej usporiadatelia.
Kontakty na usporiadateľov:
Hlohovecký cech vinárov: Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk   e-mail: kertsz.jozef@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

21.10.2017, sobota – JESENNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 39.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Trasy:    37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km:      Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km:      Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart:  37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod
17 km:    Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava na štart je možná z Hlohovca autobusom verejnej hromadnej dopravy, štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Cieľ:  37 a 28 km:  Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran
22 a 17 km:  Havran
13 km:  Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Iné: Doprava z cieľa Havran do Hlohovca je možná autobusmi verejnej hromadnej dopravy a osobitným autobusom Havran – Hlohovec, ktorý zabezpečuje usporiadateľ.
Info:  Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web KST HC:  http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com
Vedúci akcie:  Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18.11.2017, sobota – BLATOVÝ POCHOD – 39.ročník
Organizátor:  KST TJ Bezovec Piešťany
Trasa:  30 km/745 m, Piešťany – Havran – Humništia – Svrbická plešina – Holý vrch – Ovčia skala – Hlohovec, Soroš – Hlohovec, Jašter
Štart:  Piešťany, Reštaurácia U Vrabca pri železničnej stanici, 07:00 – 09:00 hod
Cieľ:  Hlohovec , Viecha Jašter na Starej hore, do 17:00 hod
Doprava z Hlohovca na štart do Piešťan:
Autobusom verejnej hromadnej dopravy: HC – Sokolovce – PN (spoje podľa aktuálneho CP v čase konania).
Vlakom ZSSK: HC – Leopoldov – PN (spoje podľa aktuálneho CP v čase konania).
Doprava z cieľa – zo zastávky Hlohovec, Jašter:
Autobusmi verejnej hromadnej dopravy: Smer HC a smer PN (spoje podľa aktuálneho CP v čase konania).
Iné informácie:
Alternatívne je možné dopraviť sa autobusom aj z Piešťan do sedla Havran a absolvovať skrátenú trasu Havran – Jašter. V takom prípade je štartovná registrácia na kontrole v Hostinci Havran.
Celá trasa vedie po turisticky značených chodníkoch. Iba pred cieľom Jašter sa za kolovou značkou Hlohovec, Soroš (na štátnej ceste č.514) odbočí z červenej TZT a pokračuje sa cca 1km po štátnej ceste č.514  a 507 až ku vieche Jašter. Alternatívne je možné odbočiť z červenej TZT už na kopci, nad Sorošom, chodníkom vpravo do lesa a cez tento les sa chodníkom dostať až do spustnutého vinohradu nad viechou Jašter. Z vinohradu je možné prejsť chodníkom cez pole až do Viechy Jašter. Táto alternatívna trasa je vyznačená farebnými fáborkami a býva využívaná pri turistických akciách Pochod FOFR a Putovanie cez mikroregión Poniklec.
Vedúci akcie a info: Jaroslav Böhm, Lipová 65, 921 01 Piešťany, 0907 622 344

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31.12.2017, sobota – SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA ŠIANEC – 6.ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Štart:  Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Účastníci môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku.
Cieľ:  Vyhliadka Šianec. Predpokladaný čas stretnutia na vyhliadke Šianec je v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si posledný deň v roku v prírode a prehliadnuť si prírodné, kultúrne a architektonické pamätihodnosti mesta Hlohovec. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.
Odporúčané trasy:
Trasa č.1: Železničná stanica – Nábrežie (železničný most) – Nábrežie (cestný most) –Poliklinika – Zámocká záhrada (amfiteáter) – Zámocká záhrada (francúzske terasy) – Zámok – Empírové divadlo – Šomodská ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Trasa č. 2: Železničná stanica – Nám. Sv. Michala – Podzámska ulica – Šomodská  ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/,  e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

 

2017 – Miestny Turistický kalendár Hlohovec a okolie (.pdf dokument)