V sobotu 1.8.2020 sa na križovatke turistických ciest Ovčia skala v príjemnom počasí zišlo na ohlásenej brigáde 6 turistických nadšencov  z Piešťan a Hlohovca. Brigáda sa vydarila  a turistické odpočívadlo (oddychové miesto) sa podarilo vybudovať. Hotové dielo je umiestnené na ploche, ktorá býva pri podujatiach Pochod HP centrom kontroly a malej lesnej výstavy. Skladá sa z 2 stolov a z 2 lavičiek pri každom z nich. Doplňuje ich 1 netradičný stôl – tzv. na stojáka.

Vďaka za to, že toto tradičné oddychové miesto turistov bude o niečo príjemnejšie, patrí hlavnému iniciátorovi vybudovania, značkárovi Slavovi Frčkovi z KST TJ Bezovec Piešťany, ktorý prišiel s myšlienkou vybudovania odpočívadla, vybavil príslušné povolenia a zabezpečil materiál i súčinnosť správcu lesných pozemkov. Jeho pomocníkmi boli v sobotu Jozef Prištic a jeho syn Maťo z rovnakého turistického oddielu. Z Hlohovca prišli priložiť ruku k dielu turistickí nadšenci  a priatelia prírody Ľudmila Magyariová so Štefanom Bánovským a Fero Miklovič z KST Hlohovec (s náradím, ktoré zapožičal Peter Miljkovič z KST HC). Nezištnú pomoc poskytol Štefan Pišoja, turista z Hlohovca, ktorý na svojom terénnom aute vyviezol materiál i časť náradia a brigádnikov z Jalšového na Ovčiu skalu. Rovnako neoceniteľná bola aj spolupráca a pomoc Jožka Cepku, lesníka z Jalšového, ktorý pomáhal so zabezpečovaním materiálu, ako aj s vývozom náradia a brigádnikov na Ovčiu skalu.  A príjemnú spoločnosť robila brigádnikom po celý deň fenka Beky z rodiny Prišticovej a užovka stromová, ktorá na „pracovisko brigádnikov“ dochádzala z lesnej tône tak často, až si vyslúžila titul „stavebný dozor“.

Teraz už len zostáva veriť, že turisti, putujúci po hrebeni Považského Inovca a všetci návštevníci lesa si budú toto skromné dielo vážiť  a užívať tak, aby nám všetkým dlho slúžilo a spríjemňovalo chvíle oddychu na tomto peknom mieste uprostred hôr.

Horám zdar!

KST Hlohovec, KST TJ Bezovec Piešťany

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (8)
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (13)
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (16)
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (22)
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (26)
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (30)
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (37)
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (43)
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (48)
 • 2020-08-01 - Ovčia skala (50)