Vážení priatelia turisti, priaznivci turistického podujatia Pochod HP!

Je nám to ľúto, ale tak, ako v roku 2020, sme aj v tomto roku poslami zlej správy. Neoznamuje sa nám to ľahko, ale inej cesty niet:

V súvislosti so stále pretrvávajúcou nepriaznivou epidemiologickou situáciou v našej krajine a prijatými opatreniami príslušných miestnych i ústredných orgánov verejnej správy, podľa ktorých sa sprísňujú podmienky pre organizovanie hromadných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí (včítane exteriérových, ku ktorým Pochod HP patrí), KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC RUŠÍ HROMADNÉ ORGANIZOVANIE TURISTICKÉHO PODUJATIA JARNÝ POCHOD HP 2021, KTORÉ SA MALO USKUTOČNIŤ V SOBOTU 17. APRÍLA 2021.

Krátke vysvetlenie:
Podľa súčasných nariadení príslušných orgánov verejnej správy SR sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. S vysokou pravdepodobnosťou (prihliadajúc na prognózy vývoja pandémie) bude rovnaké nariadenie v platnosti aj v čase konania Pochodu HP. Aj v prípade mierneho uvoľnenia prísnych hygienických nariadení by sa pri vysokej účasti turistov mohlo stať problematickým ich masívne nekontrolovateľné zhlukovanie pri registrácii na štarte, kontrole a v cieli, ako aj pri autobusovej preprave. Pri podujatí nášho typu a rozsahu (v rokoch 2014 – 2019  bolo priemerne 704 turistov/1 pochod, z toho dvakrát vyše tisícky) a jeho organizačnom zabezpečení, nevieme zabezpečiť dodržanie predpísaných hygienických a protiepidemiologických opatrení v uvedených priestoroch (obmedzenie počtu prítomných na jednom mieste, nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, hygiena rúk). Z uvedených dôvodov je zrušenie hromadného turistického podujatia nevyhnutné.

Náhradné riešenie turistického podujatia Jarný pochod HP 2021:
Vieme, že individuálny pohyb (prípadne v malých skupinkách) v lese po turistických chodníkoch je aj v súčasnej dobe, pri dodržaní základných hygienických pravidiel, bezpečný a zdravie neohrozujúci. Aby ste vy všetci, dlhé roky nám verní turisti „HÁPEČKÁRI“, ktorí sa radi túlate jarnou prírodou,  neprišli celkom o zážitok z Jarného pochodu HP 2021, ponúkame vám náhradné riešenie – individuálne absolvovanie Pochodu HP.

Kedykoľvek sa môžete prejsť po červenej TZT č.0705a – po trase Pochodu HP. Trasa je schodná a dobre značená. Nezabúdajte však na skutočnosť, že v čase Vášho prípadného putovania môžu platiť rovnaké obmedzenia pohybu v rámci okresov ako teraz a bude nutné ich dodržiavať. Približným hraničným bodom medzi okresmi HC a TO na trase Pochodu HP je rázcestie Červená hlina nad Hornými Otrokovcami. A zároveň pamätajte aj na dodržiavanie  základných hygienických pravidiel, ktoré sú ako odporúčania vedcov z Virologického ústavu biomedicínskeho centra SAV s názvom  AKO CHODIŤ NA TURISTIKU V ČASE VÍRUSU COVID 19 zverejnené na centrálnej web stránke KST.

Malý bonus pre turistov:
Každý turista, ktorý v čase od soboty 10.04.2021 do nedele 25.04.2021 (16 dní) prejde niektorý úsek z trasy Pochodu HP a pošle na našu klubovú adresu kst.hlohovec@gmail.com mail so svojim menom, s oznamom, akú trasu prešiel a so svojou fotografiou z niektorého charakteristického bodu na trase (Štart HC, Soroš, Soroš rázcestie, Lipiny, Obecný háj, Studená dolina, Ovčia skala, Rázcestie pod Holým vrchom, Holý vrch, Červená hlina), dostane spätne od nás v elektronickej forme diplom za účasť. Niektorí turisti tak urobili aj v minulom roku 2020 a dnes sú držiteľmi digitálnych diplomov za absolvovanie Jarného (Jesenného) pochodu HP 2020. Aj takto ste nám pomohli, resp. pomôžete vytvoriť zápis do kroniky podujatia a preukázať, že napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii sa Pochod HP uskutočnil (uskutoční) individuálnou formou aj v roku 2020 (2021) a jeho kontinuita zostala zachovaná.

Takže zopakujeme:
HROMADNE ORGANIZOVANÝ JARNÝ POCHOD HP 2021 SA V SOBOTU 17.04.2021 NEUSKUTOČNÍ.
Ďakujeme za pochopenie.

Ján Bedeč, predseda KST Hlohovec
František Miklovič, tajomník KST Hlohovec

  • 2 - 2021-04, Covid 19
  • 3 - 2021-04 - Diplom HP
  • 4 - HC
  • 5 - OS
  • 6 - HVRN