24.marec 2020 – Oznam pre turistov

Zrušenie turistického podujatia Jarný pochod HP 2020

Vážení priatelia turisti!

V súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou v našej krajine a prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR a iných ústredných orgánov (Vláda SR, ÚVZ SR, MZ SR), podľa ktorých je zakázané organizovanie hromadných kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, Klub slovenských turistov Hlohovec ruší turistické podujatie Jarný pochod HP 2020, ktoré sa malo uskutočniť v sobotu 18.apríla 2020.

Ďakujeme za pochopenie.

Ján Bedeč, predseda KST Hlohovec
František Miklovič, tajomník KST Hlohovec

V obrázkovej prílohe pridávame odporúčania vedcov z Virologického ústavu biomedicínskeho centra SAV o tom, ako chodiť na turistiku v čase vírusu COVID-19.  (Tak, ako boli zverejnené na centrálnej web stránke KST).

  • 2020-03-24 - Odporúčania pre turistov