VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE JESENNÝ POCHOD HP  2017 (39. ROČNÍK)

Dátum konania: Sobota, 21.október 2017
Štart: Železničná stanica Hlohovec
Kontrola: Rázcestie Ovčia skala
Cieľ: Sedlo Havran

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Trasa A (13 km)    =  75 turistov
Trasa B (17 km)    = 116 turistov
Trasa C (22 km)   = 320 turistov
Trasa D (37 km)   =  5 turistov
Trasa E (28 km)   =  7 turistov
Iné ľubovoľné trasy (od 7 do 17 km)   =   63 turistov

Celkový počet turistov = 586

Presnú vekovú skladbu účastníkov neevidujeme. Dá sa však konštatovať, že sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Od najmenších účastníkov – detí predškolského veku – až po seniorov.

Predškoláci išli v spoločnosti svojich rodičov a starých rodičov. Školáci prišli individuálne s rodičmi, so staršími súrodencami, ale aj organizovane, ako turistický školský krúžok, v sprievode svojich pedagógov.

Presnú evidenciu turistov podľa ich bydliska, alebo klubovej príslušnosti nerobíme. Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi sa podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Topoľčany, Prievidza, Poprad.

Príprava trasy:
Vo štvrtok 19.októbra prešla skupina 5 turistov, zložená z členov ŠKT Vinohrady BA, KT Lokomotíva BA a KST HC trasu zo Studenej doliny do sedla Havran. Chodník skontrolovali, prestrihali konáre, brániace priechodu, zviditeľnili značky, zakryté zeleňou a doplnili pomocné značenie. Turistický značený chodník bol tak dobre schodný a turisti v sobotu nehlásili na kontrolách žiadne problémy s nepriechodnosťou trasy, alebo zlou orientáciou.

Pohodlne schodné boli aj schody v Chotárnej doline nad Svrbicami, ktoré opravila  a vynovila rodina Bultmanová zo Svrbíc. Turisti na Pochode HP v daždivom počasí ocenili bezpečný a istý zostup do rokliny. Za všetkých turistov srdečne ďakujeme.

Počasie:
Počasie ukázalo tentoraz inú tvár, než akú zvyklo v ostatných rokoch. Po týždni pekného a slnečného babieho leta prišlo v sobotu ochladenie, ranná hmla a od cca 9:30 hod drobné mrholenie. Mrholenie popoludní prestalo, ale bolo stále oblačno a hmla. Slniečko sa po celý deň neukázalo, ale teplota bola celkom znesiteľná (12 ÷ 14°C). Lesné cesty a chodníky boli mokré, mierne blatisté, ale vcelku, pri opatrnej chôdzi, schodné.

Doprava turistov na štart do Studenej doliny a z cieľa Havran do Hlohovca:
Ráno sme zopakovali novinku, vyskúšanú na jar 2017: Objednali sme a vypravili mimoriadny turistický autobus na trase HC – Studená dolina, na alternatívny štart trasy B. Autobus bol plne využitý a odviezol zo štartu všetkých čakajúcich.

Z cieľa Havran sa turisti dopravovali domov hlavne osobitnými turistickými autobusmi. Dopravu zabezpečil podľa pripraveného plánu a vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem a organizácií, usporiadateľský KST Hlohovec.

U dopravcu (JOKR Pastuchov) bola zabezpečená doprava 2 autobusmi, pri ktorej boli vypravené celkovo 4 spoje na trase Havran – Hlohovec. Autobusy boli vypravené v časoch 14:40 hod, 14:50 hod, 16:00 hod  a posledný spoj odišiel o 16:35 hod.

Niektorí turisti využili individuálnu dopravu autobusmi hromadnej dopravy, alebo autami. Pri odchode kontroly zostali na Havrane iba turisti s vlastnou prepravou, resp. čakajúci na linky hromadnej dopravy.

Finančné zabezpečenie akcie:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy, ktorá je najvyššou položkou rozpočtu, bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo Pochod HP medzi mestské športové akcie, ako aj finančný príspevok od firiem DATAGRAM Hlohovec a METALUX Hlohovec. Finančný príspevok bol poskytnutý za reklamu obchodného mena a podnikateľských a iných aktivít firmy, vykonanú na akcii JESENNÝ POCHOD HP 2017.

Propagácia akcie:
Propagáciu akcie zabezpečil organizačný výbor pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste.
Akcia bola okrem toho propagovaná ako mestská akcia na oficiálnej stránke Mesta Hlohovec (http://www.hlohovec.sk/), v Oblastnom turistickom kalendári (http://aladin.elf.stuba.sk/%7Esoula/kal2017mk.htm), v RTVS na stanici Regina, v časopise Život v Hlohovci, v miestnej televízii HcTV a v dvojtýždenníku Fraštacké noviny. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hlohovec24.sk a www.hcregion.sk.

Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie POCHOD HP je aj web stránka, venovaná turistike v Hlohovci: http://turistika.hlohovecko.sk/, ktorú nášmu klubu nezištne a bezplatne spravuje firma RegMedia, s.r.o., správca informačného portálu http://www.hlohovecko.sk/
Populárnou a pri propagácii HP nápomocnou sa stáva aj FB stránka Pochod HP: https://sk-sk.facebook.com/pages/Pochod-HP/205264336161819.

Odmeny pre turistov:
Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu. Deti boli v cieli odmenené malými sladkými odmenami – cukríkmi.

Grilované špeciality z klobás a špekáčikov, ktoré darovala firma LUMI–S Hlohovec, si mohli turisti pripraviť v cieli, na ohnisku v záhrade Hostinca Havran.

Sprievodný program:
Na kontrole Ovčia skala, aj v cieli Havran, bola okrem informačných, propagačných a reklamných letákov pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP. Bolo to veľmi príjemné spestrenie kontroly a celej akcie. Väčšina turistov si výstavu so záujmom prezrela.

Okrem toho bola na všetkých kontrolách pripravená aj malá spomienková nástenka s krátkym textom a fotografiami, venovaná nášmu priateľovi, piešťanskému turistovi a turistickému značkárovi Jarkovi Böhmovi, ktorý nás navždy opustil v septembri 2017.

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci HAVRAN. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran (ktorá nachystala drevo) umožnená na ohnisku v priestoroch záhradnej terasy hostinca príprava opekaných špecialít z klobás a špekáčikov (ktoré pre turistov darovala firma LUMI–S Hlohovec).

Po návrate do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne Keltský dvor na Štefánikovej ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický HP guláš.

Všeobecné informácie z akcie:
39. ročník Jesenného pochodu HP sa celkovým počtom 586 turistov zaradil na 4. miesto medzi Jesennými pochodmi HP. A spolu s Jarným pochodom 2017 (596 turistov) sa celkovým ročníkovým počtom 1182 turistov zaradil na 6.miesto medzi všetkými ročníkmi HP-čka.

Tradičným sa stáva aj jednotné oblečenie členov kontrol do tričiek výraznej zelenej farby, s nápisom HP na hrudi. Boli už zďaleka viditeľní a neprehliadnuteľní. Na chrbte sa im zase skvel reklamný nápis firmy REMPPOL, ktorá dala tričká vyrobiť a darovala ich organizátorom.

Na štartovej kontrole v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala, aj v cieľovej kontrole Havran prebehlo všetko v poriadku a predpokladáme, že aj k všeobecnej spokojnosti turistov.

Všetky informačné nástenky na kontrolách boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. Kontroly aj pri veľkom množstve účastníkov stihli rozdávať a pečiatkovať účastnícke preukazy, odovzdávať diplomy, podávať informácie a koordinovať dopravu.

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

Pár viet na záver:
Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľali členovia organizačného výboru a členovia kontrol. Všetci sme nadšencami pre turistiku, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Pochod HP robíme vo svojom voľnom čase, ako koníčka, jednoducho z nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva.

Významnú pomoc nám poskytuje Mesto Hlohovec a spriatelené firmy, jednotlivci a organizácie – svojimi finančnými prostriedkami. Veríme, že všetkých podporovateľov stihli turisti zaregistrovať na reklamných plagátoch.

Poteší nás, ak aj v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, odnesú si svoje odpadky so sebou, trpezlivo počkajú na autobus a potom všetkom budú odchádzať domov zdraví a spokojní, v dobrej nálade.
Sme radi, keď je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori,  keď sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí a snažíme sa svoju prácu neustále zlepšovať.

KST Hlohovec, október 2017

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA