Dátum konania:       Sobota, 17.október 2015
Štart:                          Železničná stanica Hlohovec
Kontrola:                  Rázcestie Ovčia skala
Cieľ:                          Sedlo Havran

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Trasa A  (13 km) =36 turistov
Trasa B (17 km) = 18 turistov
Trasa C (22 km) = 81 turistov
Trasa D (37 km) =   3 turisti
Trasa E (28 km) =   16 turistov
Celkový počet turistov = 154
Podľa odhadu tvorili cca 5% účastníkov deti vo veku do 15 rokov, cca 55% percent mladí ľudia vo veku 15 až 30 rokov a cca 40% boli dospelí vo veku nad 30 rokov.
Pod nižšou účasťou najmenších detí – v predškolskom a v školskom veku – sa v porovnaní s minulými ročníkmi podpísalo hlavne počasie, ktoré ich a rodičov odradilo svojimi výkyvmi v týždni pred HP-čkom od účasti. Pomerne zlý, blatový terén odradil aj cykloturistov, ktorých účasť bola na tomto ročníku iba symbolická. Spestrením turistických skupiniek bolo aj niekoľko psíkov, ale tiež v menšom počte, ako bývalo zvykom v minulosti. Presný súpis turistov podľa ich bydliska, alebo klubovej príslušnosti nerobíme. Podľa neformálneho prieskumu sa medzi účastníkmi podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Senec.

Počasie:
Počasie bolo na prekvapenie viacerých turistov, ktorí na HP neprišli, celkom dobré. Oblaky a dážde sa vybúrili v dňoch, predchádzajúcich HP-čku (v stredu až piatok) a v sobotu sa predviedol deň, ktorý bol pre pešiu turistiku veľmi príjemný. Bolo oblačno až poloblačno. Chvíľami zasvietilo aj slniečko a bolo bezvetrie. Ranná teplota pri štarte bola cca 8 až 10°C. Počas dňa vystúpila na 12 až 13°C. Lesné cesty a chodníky boli po predošlých dažďoch mokré, na viacerých úsekoch blatisté, ale najhoršie úseky sa dali opatrnou chôdzou obísť a bezpečne zvládnuť.

Doprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca:
Turisti z Hlohovca a okolia sa z cieľa Havran dopravovali domov hlavne osobitnými turistickými autobusmi. Dopravu zabezpečil aj vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem a organizácií, usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR – Jozef Krížek Pastuchov. Cca 100 turistov, ktorí ukončili svoje putovanie v sedle Havran, odviezli 2 autobusy.

Finančné zabezpečenie akcie:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy (je najvyššou položkou rozpočtu), bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec, ako aj finančné príspevky od spriatelených firiem, jednotlivcov a organizácií. Pri príležitosti Jarného a Jesenného pochodu HP 2015 nimi boli: ARCUS – M Hlohovec, Boat4u Zvončín, GYMEX Hlohovec, Ing. Peter MadlengA – PARTNERS GROUP SK Bratislava, METALUX Hlohovec. Finančné príspevky boli poskytnuté za reklamu obchodného mena a podnikateľských a iných aktivít darcov, vykonanú na akcii JARNÝ a JESENNÝ POCHOD HP 2015.

Propagácia akcie:
Propagáciu akcie zabezpečil organizačný výbor pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia POCHOD HP bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke Mesta Hlohovec (http://www.hlohovec.sk/). Okrem toho bol POCHOD HP propagovaný aj v Oblastnom turistickom kalendári Malé Karpaty a okolie (http://aladin.elf.stuba.sk/~soula/kal2015mk.htm), v turistickom mesačníku Malokarpatský diaľkoplaz (http://aladin.elf.stuba.sk/~soula/mkd/md03-15.htm). O akcii informoval aj časopis Život v Hlohovci a miestna televízia HcTV. Štáb HcTV zavítal v sobotu aj na štart a trasu Pochodu HP, kde natočil zábery pre reportáž o akcii, ktorú plánuje televízia odvysielať v blízkej dobe. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hlohovec24.sk, http://www.zpiestan.sk/, www.sportnoviny.sk a www.hcregion.sk. Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie POCHOD HP sú web stránky  a FB, venované turistike v Hlohovci a pochodu HP: http://turistika.hlohovecko.sk/ a http://hppochod.webnode.sk/, https://sk-sk.facebook.com/pages/Pochod-HP/205264336161819 .

Odmeny pre turistov:
V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu. Diplomy a pohľadnice vytlačili firmy ACOM Hlohovec (diplomy) a RAPOS Trnava (pohľadnice). Deti boli v cieli odmenené malými sladkými odmenami – cukríkmi, ktoré na tento účel venovala firma SNOTY Bratislava.

Sprievodný program:
Tak, ako každý rok, bola aj tentoraz na kontrole Ovčia skala, okrem informačných, propagačných a reklamných letákov, pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP. Väčšina turistov si túto výstavu so záujmom prezrela a pokračovala ďalej – do cieľa Havran

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch a pohostinských zariadeniach. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci HAVRAN. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran (ktorá nachystala drevo) umožnená príprava opekaných špecialít na ohnisku v priestoroch záhradnej terasy hostinca. Po príchode do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne KELTSKÝ DVOR na Štefánikovej ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický HP guláš a iné jedlá aj osviežujúce nápoje.

Všeobecné informácie z akcie:
37. ročník Jesenného pochodu HP sa celkovým počtom 155 turistov zaradil na 15. miesto medzi Jesennými pochodmi HP. Menej účastníkov bolo na jesennom HP naposledy v rokoch 1998 (147) a 2009 (135). Celkovo, v súčte jarného a jesenného HP, sa ročník 2015 zaradil na 7. miesto, medzi HP-čkami. Menej účastníkov bolo naposledy v rokoch 2006 (633) a 2009 (632).

Štartová kontrola prebehla k spokojnosti turistov. Štartové nástenky boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, ako aj s letákmi propagujúcimi spriaznené firmy, podporujúce Pochod HP.

Aj na kontrole Ovčia skala boli všetky informačné a reklamné plagáty a letáky, fotografie, propagačné materiály vzorne pripravené pedantne nachystané, s vybavením aj pre nepriaznivé počasie, systematicky usporiadané a citlivo rozvešané na špagátikoch, pomedzi stromami v lese.

V cieľovej kontrole Havran bol taktiež pripravený celý informačný servis pre turistov: popisy trás, organizačné pokyny, cestovné poriadky, reklamné plagáty a ďalšie užitočné informácie. Pripravený bol aj priestor terasy hostinca na posedenie, včítane ohniska a dreva na prípravu opekaných špecialít turistami.

Osobitnú spomienku si zaslúži akcia, ktorá predchádzala sobotňajšiemu HP. V utorok 13.10.2015 sa zišla skupina turistov, zložená z členov KST Lokomotíva Bratislava (3), KST Vinohrady Bratislava a KST Hlohovec (1), ktorá prešla celú trasu Pochodu HP z Hlohovca na Havran, resp. do Piešťan. Počas tejto túry turisti skontrolovali celú trasu HP, prestrihali konáre prečnievajúce do chodníka a zlepšili tak priechodnosť celej trasy.  Zároveň v tento deň oblastný značkár urobil obnovu značenia na trase Hlohovec – Havran.

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

Pár viet na záver:
Záverom sa patrí poďakovať všetkým, ktorí sa o zdarný priebeh Jesenného pochodu HP zaslúžili. Sú to členovia organizačného výboru a všetci, ktorí im pri tom akýmkoľvek spôsobom pomáhali (propagácia, príprava trasy, …). Samozrejme, hlavnému partnerovi, ktorým je Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo našu akciu do svojho programového kalendára. A všetkým spriateleným firmám, podnikateľom, živnostníkom, ktorý nám prispejú akýmkoľvek skromným finančným príspevkom. Veľmi nám to pomáha. V neposlednom rade je pre zdarný priebeh akcie dobrou pomocou aj spolupráca printových a elektronických médií a web portálov pri jej propagácii. Veríme, že všetkých podporovateľov stihli turisti zaregistrovať na reklamných plagátoch, zverejnených na všetkých kontrolách.
Sme radi, ak je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori. Sme radi, ak sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Veríme, že v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení a budú všetci odchádzať domov zdraví a spokojní.
A úplne na záver chcem za všetkých organizátorov poďakovať najväčším priateľom a podporovateľom Pochodu HP: Sú to naše mamy, manželky, priateľky a deti. Tie, ktoré majú pochopenie pre naše úlety a výlety, ktoré sa na nás nemračia, keď prídeme z toho nášho HP trochu neskoro a trochu unavení, ktoré nám vybalia batohy, odložia po nás zablatené vibramy, prepotené tričká a košele a ešte sa na nás milo usmejú. A toto všetko trpezlivo chápu už celých 37 rokov. To je pre nás všetkých najkrajšia odmena.

Zapísal:  Fero Miklovič, Hlohovec, 19.10.2015

 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 005
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 008
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 044
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 083
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 085
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 096
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 099
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 105
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 107
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 115
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 127
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 155
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 156
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 158
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 159
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 177
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 179
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 188
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 191
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 195
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 198
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 214
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 228
 • 2015-10-17 - Jesenný pochod HP 238