VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE
JARNÝ POCHOD HP  2019 (41. ROČNÍK)

Dátum konania:       Sobota, 27.apríl 2019
Štart:                             Železničná stanica Hlohovec        07:00  –  09:15 hod
Kontroly:                    Rázcestie Ovčia skala                     08:00  –  13:30 hod
Cieľ:                              Sedlo Havran                                   10:30   –  17:30 hod

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Celkový počet turistov = 527
Trasa A (13 km)                                  =  112 turistov
Trasa B (17 km)                                  =   70 turistov
Trasa C (22 km)                                  = 323 turistov
Trasa D (37 km)                                  =     7 turistov
Trasa E (28 km)                                  =   15 turistov

V počtoch účastníkov na trasách A, B, C sú evidovaní aj členovia organizačného výboru, ktorí tie trasy absolvovali, ako aj turisti, ktorí štartovali bez registrácie, ale vyšli si na túru s cieľom zúčastniť sa Pochodu HP. Boli z obcí v okolí Hlohovca, popri trase HP (Koplotovce, Tepličky, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Dolné Otrokovce, Sokolovce, Piešťany), pripojili sa na rôznych miestach k turistom na trase HP a došli do cieľa Havran, kde boli zaregistrovaní.

Presná evidencia turistov podľa veku, je pri uvedených počtoch turistov ťažko spočítateľná a bezvýznamná, preto ju nerobíme. Podľa odhadu členov kontrol sa však dá konštatovať, že sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Od najmenších účastníkov – detí predškolského veku – až po seniorov. Prevahu mala mladá generácia.

Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítali aj cykloturisti, ktorí absolvovali turistické trasy Pochodu HP na bicykli. Niektorí sa registrovali, niektorí nie, v každom prípade si užili pekný deň v prírode. V cieli Havran sa pozdravili s kontrolou, vychutnali si atmosféru a absolvovali trasu z Havrana späť do Hlohovca. Prípadne pokračovali po hrebeni ďalej, až na Bezovec.

Presnú evidenciu turistov podľa ich bydliska, alebo klubovej príslušnosti nerobíme. Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi a podľa dopravných spojov a prostriedkov, ktorými sa turisti na štart dopravili, sa podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Trnava, Bratislava, Nitra, Piešťany, Prievidza, Senec, Topoľčany.

Nechýbali ani turisti – priaznivci geocachingu z Bernolákova, ktorí boli v sobotu na trase Hlohovec – Havran úspešní pri hľadaní troch kešiek. Hľadanie popísali tu: https://www.geocaching.com/geocache/GC2GAH6_pochod-hp?guid=81470550-79a4-4983-b75d-0dcacf4481aa

Punc medzinárodnej akcie dodala našej akcii účasť 2 turistov (starého otca s vnukom) zo Zlína. Títo sa počas rekreačného pobytu v Piešťanoch vybrali do prírody a náhodou zavítali na trasu Pochodu HP, kde sme ich uvítali, zaregistrovali a v cieli na Havrane odmenili diplomom a sladkou pochúťkou.

Príprava trasy:
Oblastný značkár KST Slavo Frčka a jeho spolupracovník Ladislav Bábik z KST TJ Bezovec Piešťany obnovili na prelome marca a apríla značenie červenej TZT na celom úseku Hlohovec – Havran.

Päťčlenná skupina turistov z klubov KST Hlohovec, ŠKT Vinohrady Bratislava a KT Lokomotíva Bratislava prešla 18 dní pred akciou celú trasu Hlohovec – Havran a skontrolovala a ostrihala konáre, obmedzujúce priechodnosť chodníka a zatieňujúce pásové značky.

Turistický značený chodník bol tak na akciu dobre pripravený, dobre schodný a turisti v sobotu nehlásili na kontrolách žiadne problémy s nepriechodnosťou trasy, alebo zlou orientáciou.

Počasie:
Nadpriemerné teploty z pracovného týždňa k víkendu prudko poklesli a meteorológovia nám predpovedali dážď. Napokon však v sobotu počasie ukázalo turistom tú krajšiu tvár. Predviedol sa deň, ktorý bol pre turistiku výborný. Bolo bez dažďa, oblačno až polooblačno, takmer bezvetrie. Ranná teplota bola cca 12°C. Počas dňa bola teplota 16 až 18°C. Lesné cesty a chodníky boli dobre schodné a suché. Kráčalo sa veľmi príjemne.

Doprava turistov na štart do Studenej doliny a z cieľa Havran do Hlohovca:
Dopravu zabezpečil podľa pripraveného plánu a vďaka podpore Mesta HLOHOVEC a spriatelených firiem a organizácií, usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR Pastuchov.

Na miesto alternatívneho štartu trasy B (do Studenej doliny) bol z AS Hlohovec vypravený mimoriadny turistický autobus. Bol určený hlavne pre prepravu detí a ich sprievodu, ako aj pre seniorov, s možnosťou dopraviť všetkých záujemcov v súlade s kapacitou vozidla. Autobus odchádzal o 09:00 hod, bol plne využitý a odviezol všetkých čakajúcich na zastávku Studená dolina (Ifkova chata).

Z cieľa Havran sa turisti dopravovali taktiež osobitnými turistickými autobusmi. U dopravcu bola zabezpečená doprava 2 autobusmi a bolo vypravených celkovo 5 spojov na trase Havran – Hlohovec. Autobusy boli vypravené v čase od 15:05 hod do 17:15 hod.

Finančné zabezpečenie akcie:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy, ktorá je najvyššou položkou rozpočtu, bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo Pochod HP medzi mestské športové akcie, finančný príspevok od Regionálnej rady KST regiónu Trnava, ako aj finančný príspevok od firmy METALUX Hlohovec.

Propagácia akcie:
Propagáciu akcie zabezpečil organizačný výbor tradičným spôsobom – pomocou plagátov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Akcia Pochod HP je zaradená aj medzi akcie Mesta Hlohovec a bola aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke Mesta HLOHOVEC (http://www.hlohovec.sk/) a na informačných plochách Mesta Hlohovec a MKC Hlohovec.

Okrem toho bol Pochod HP propagovaný v Oblastnom turistickom kalendári  (http://aladin.elf.stuba.sk/%7Esoula/kal2017mk.htm), v RTVS na stanici Regina a v miestnej televízii HcTV. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, https://hlohovec.dnes24.sk/  a www.hcregion.sk. Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie Pochod HP je aj web stránka, venovaná turistike v Hlohovci: http://turistika.hlohovecko.sk/, ktorú nášmu klubu nezištne a bezplatne spravuje firma RegMedia, s.r.o., správca informačného portálu http://www.hlohovecko.sk/  Ďalšou informačnou stránkou, informujúcou o Pochode HP je https://hppochod.webnode.sk/. Populárnou a pri propagácii HP nápomocnou sa stáva aj FB stránka Pochod HP: https://sk-sk.facebook.com/pages/Pochod-HP/205264336161819.

Odmeny pre turistov:
Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostali turisti diplom a spomienkovú pohľadnicu.

Diplomy a pohľadnice vytlačili pre KST firmy ACOM Hlohovec (diplomy) a RAPOS Trnava (pohľadnice). Deti boli na štarte, na kontrole Ovčia skala i v cieli odmenené aj malými sladkými odmenami – cukríkmi, ktoré organizátorom poskytli firmy DATAGRAM Hlohovec a SNOTY Bratislava. Grilované špeciality si mohli turisti pripraviť v cieli, na ohnisku v záhrade hostinca Havran z údenín, ktoré turistom darovala firma LUMI–S Hlohovec.

Sprievodný program:
Na kontrole Ovčia skala, aj v cieli Havran, bola okrem informačných, propagačných a reklamných letákov pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP a výstavka kresieb, ktoré vytvorili na Ovčej skale malí detskí turisti na Pochodoch HP 2018. Bolo to veľmi príjemné spestrenie kontroly a celej akcie. Väčšina turistov si výstavu so záujmom prezrela.

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci Havran, ktorý bol v plnej prevádzke.

Po návrate do Hlohovca mohli turisti zájsť na malé hodnotiace posedenie do pivárne Keltský dvor na Štefánikovej ulici, kde bolo pripravené tradičné záverečné občerstvenie – turistický HP guláš.

Všeobecné informácie  a perličky z akcie:
41. ročník Jarného pochodu HP sa celkovým počtom 527 turistov zaradil na 10. miesto medzi Jarnými pochodmi HP.

Drobné materiálno technické zabezpečenie a tradičné jednotné oblečenie usporiadateľov na kontrolách do tričiek výraznej zelenej farby, s nápisom HP na hrudi, organizátorom darovala firma REMPPOL Hlohovec. Usporiadatelia boli už zďaleka viditeľní a neprehliadnuteľní.

Na štartovej kontrole v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala, aj v cieľovej kontrole Havran prebehlo všetko v poriadku a predpokladáme, že aj k všeobecnej spokojnosti turistov.

Všetky informačné nástenky na štarte, kontrolách i v cieli boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. Kontroly aj pri veľkom množstve účastníkov stihli rozdávať a pečiatkovať účastnícke preukazy, odovzdávať diplomy, podávať informácie a koordinovať dopravu.
V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti.

Pár viet na záver:
Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľali všetci členovia organizačného výboru a členovia kontrol. Pochod HP robia vo svojom voľnom čase, ako koníčka, z nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva.
Významnú pomoc poskytuje Mesto HLOHOVEC a spriatelené firmy, jednotlivci a organizácie – svojimi finančnými prostriedkami a inými darmi a pozornosťami pre turistov.

Na tomto mieste by som v mene všetkých členov organizačného výboru rád poďakoval všetkým účastníkom za ich účasť, za to, že prišli a strávili pekný deň v horách, v spoločnosti priateľov prírody a turistiky. A pomohli svojou účasťou dokázať, že turistika v Hlohovci nadväzuje na dlhoročné tradície turistických klubov a je stále populárna naprieč všetkými generáciami.

KST Hlohovec, 29.apríl 2019  

 • 2019-04-27 - HP, web (1)
 • 2019-04-27 - HP, web (2)
 • 2019-04-27 - HP, web (3)
 • 2019-04-27 - HP, web (4)
 • 2019-04-27 - HP, web (5)
 • 2019-04-27 - HP, web (6)
 • 2019-04-27 - HP, web (7)
 • 2019-04-27 - HP, web (8)
 • 2019-04-27 - HP, web (9)
 • 2019-04-27 - HP, web (10)
 • 2019-04-27 - HP, web (11)
 • 2019-04-27 - HP, web (12)
 • 2019-04-27 - HP, web (13)
 • 2019-04-27 - HP, web (14)
 • 2019-04-27 - HP, web (15)
 • 2019-04-27 - HP, web (16)
 • 2019-04-27 - HP, web (17)
 • dav