VYHODNOTENIE TURISTICKEJ AKCIE JARNÝ POCHOD HP  2017 (39. ROČNÍK)

Dátum konania:       Sobota, 22.apríl 2017
Štart:                             Železničná stanica Hlohovec
Kontrola:                    Rázcestie Ovčia skala
Cieľ:                              Sedlo Havran

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Trasa A (13 km) =   76 turistov
Trasa B (17 km) = 131 turistov
Trasa C (22 km) = 358 turistov
Trasa D (37 km) =     3 turisti
Trasa E (28 km) =   28 turistov
Celkový počet turistov = 596

Presnú vekovú skladbu účastníkov neevidujeme. Dá sa však konštatovať, že sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Od najmenších účastníkov – detí predškolského veku – až po seniorov.

Predškoláci išli v spoločnosti svojich rodičov a starých rodičov. Školáci prišli individuálne s rodičmi, so staršími súrodencami, ale aj organizovane, ako turistický školský krúžok, v sprievode svojich pedagógov. Takto sa zúčastnili napríklad deti zo ZŠ Podzámska Hlohovec a ZŠ Dvorníky.

Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítali aj cykloturisti, ktorí absolvovali turistické trasy Pochodu HP na bicykli.

Presnú evidenciu turistov podľa ich bydliska, alebo klubovej príslušnosti nerobíme. Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi sa podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Bratislava, Trnava, Nitra, Piešťany, Topoľčany.

Príprava trasy:
V utorok 4.apríla 2017 prešla skupina turistov, zložená z členov ŠKT Vinohrady BA, KT Lokomotíva BA a KST HC trasu zo Studenej doliny do sedla Havran. Chodník skontrolovali, prestrihali konáre, brániace priechodu a zviditeľnili značky, zakryté zeleňou. Turistický značený chodník bol tak dobre schodný a turisti v sobotu nehlásili na kontrolách žiadne problémy s nepriechodnosťou trasy, alebo zlou orientáciou.

Počasie:
Počasie bolo na turistiku príjemné. Oblaky a dážď sa vyšantili v týždni pred HP a v sobotu sa predviedol deň, ktorý bol pre pešiu turistiku veľmi vyhovujúci. Bolo polooblačno až oblačno, miestami vykuklo aj slnko a vcelku znesiteľná teplota (12 – 14°C). Lesné cesty a chodníky boli od vetra vyfúkané a aj obvykle blatisté úseky boli pohodlne schodné.

Doprava turistov na štart do Studenej doliny a z cieľa Havran do Hlohovca:
V tomto ročníku sme vyskúšali novinku: Aby sme odbremenili preťažený linkový spoj na trase HC – Studená dolina, ktorým sa turisti dopravujú na miesto alternatívneho štartu trasy B, objednali sme a vypravili mimoriadny turistický autobus na rovnakej trase. Bol určený prednostne pre prepravu detí (MŠ, ZŠ) a ich sprievodu. Autobus bol stredne využitý, ale jeho nasadenie bolo vhodné, lebo linkový autobus, ktorý odchádzal z HC v rovnakom čase, bol už zo zastávky Hlohová ul. preplnený a z AS HC by všetky čakajúce deti neodviezol.

Z cieľa Havran sa turisti dopravovali domov hlavne osobitnými turistickými autobusmi. Dopravu zabezpečil podľa pripraveného plánu a vďaka podpore Mesta Hlohovec a spriatelených firiem a organizácií, usporiadateľský KST Hlohovec u firmy JOKR – Jozef Krížek Pastuchov.

U dopravcu bola zabezpečená doprava 2 autobusmi, pri ktorej boli vypravené celkovo 4 spoje na trase Havran – Hlohovec. Všetci turisti, ktorí prejavili záujem, boli dopravení do Hlohovca. Niektorí turisti využili individuálnu dopravu autobusmi hromadnej dopravy, alebo autami.

Finančné zabezpečenie akcie:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy, ktorá je najvyššou položkou rozpočtu, bol použitý finančný príspevok, ktorý poskytlo usporiadajúcemu KST Mesto Hlohovec, ktoré zaradilo Pochod HP medzi mestské športové akcie, ako aj finančný príspevok od firiem DATAGRAM Hlohovec a METALUX Hlohovec. Finančný príspevok bol poskytnutý za reklamu obchodného mena a podnikateľských a iných aktivít firmy, vykonanú na akcii JARNÝ POCHOD HP 2017.

Propagácia akcie:
Propagáciu akcie zabezpečil organizačný výbor pomocou plagátikov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste.

Akcia bola okrem toho propagovaná ako mestská akcia na oficiálnej stránke Mesta Hlohovec (http://www.hlohovec.sk/), v Oblastnom turistickom  (http://aladin.elf.stuba.sk/%7Esoula/kal2017mk.htm), v RTVS na stanici Regina, v časopise Život v Hlohovci, v miestnej televízii HcTV a v dvojtýždenníku Fraštacké noviny. V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály www.hlohovecko.sk, www.hlohovec24.sk a www.hcregion.sk.

Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie POCHOD HP je aj web stránka, venovaná turistike v Hlohovci: http://turistika.hlohovecko.sk/, ktorú nášmu klubu nezištne a bezplatne spravuje firma RegMedia, s.r.o., správca informačného portálu http://www.hlohovecko.sk/

Populárnou a pri propagácii HP nápomocnou sa stáva aj FB stránka Pochod HP: https://sk-sk.facebook.com/pages/Pochod-HP/205264336161819.

Odmeny pre turistov:
Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostal každý turista diplom a spomienkovú pohľadnicu. Diplomy a pohľadnice vytlačili pre KST firmy ACOM Hlohovec (diplomy) a RAPOS Trnava (pohľadnice).

Deti boli na štarte i v cieli odmenené malými sladkými odmenami – cukríkmi, ktoré na tento účel venovala firma SNOTY Bratislava.

Grilované špeciality si mohli turisti pripraviť v cieli, na ohnisku v záhrade hostinca Havran, z klobás a špekáčikov, ktoré pre nich darovala firma LUMI–S Hlohovec.

Sprievodný program:
Na kontrole Ovčia skala, aj v cieli Havran, bola okrem informačných, propagačných a reklamných letákov pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP. Bolo to veľmi príjemné spestrenie kontroly a celej akcie. Vďaka príjemnému počasiu si väčšina turistov výstavu so záujmom prezrela.

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci HAVRAN. Zároveň bola vďaka usilovnosti cieľovej kontroly Havran (ktorá nachystala drevo) umožnená príprava opekaných špecialít z klobás a špekáčikov, ktoré pre nich darovala firma LUMI–S Hlohovec, na ohnisku v priestoroch záhradnej terasy hostinca.

Všeobecné informácie z akcie:
39. ročník Jarného pochodu HP sa celkovým počtom 596 turistov zaradil na 7. miesto medzi Jarnými pochodmi HP.

Milým prekvapením pre účastníkov bolo rovnako ako v jeseni 2016, jednotné oblečenie členov kontrol do tričiek výraznej zelenej farby, s nápisom HP na hrudi. Boli už zďaleka viditeľní a neprehliadnuteľní. Na chrbte sa im zase skvel reklamný nápis firmy REMPPOL, ktorá dala tričká vyrobiť a darovala ich organizátorom. Navyše v tomto roku k tričkám pribudli aj čierne šiltové čiapky od rovnakého darcu.

Na štartovej kontrole v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala, aj v cieľovej kontrole Havran prebehlo všetko v poriadku a predpokladáme, že aj k všeobecnej spokojnosti turistov.

Všetky informačné nástenky na kontrolách boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami. Kontroly aj pri veľkom množstve účastníkov stihli rozdávať a pečiatkovať účastnícke preukazy, odovzdávať diplomy, podávať informácie a koordinovať dopravu.

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti. Kontrolou na Ovčej skale boli vykonané 2 ošetrenia otlačených nôh turistov, pomocou leukoplastu. Predpokladáme, že všetci účastníci sa dopravili v dobrom zdraví domov aj po záverečných hodnotiacich posedeniach a iných sprievodných spoločenských akciách.

Pár viet na záver:
Na zdarnom priebehu akcie Pochod HP sa podieľali členovia organizačného výboru a členovia kontrol. Všetci sme nadšencami pre turistiku, so svojimi každodennými radosťami a starosťami. Pochod HP robíme vo svojom voľnom čase, ako koníčka, jednoducho z nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva.

Významnú pomoc nám poskytuje Mesto Hlohovec a spriatelené firmy, jednotlivci a organizácie – svojimi finančnými prostriedkami. Veríme, že všetkých podporovateľov stihli turisti zaregistrovať na reklamných plagátoch.

Poteší nás, ak aj v budúcnosti budú turisti venovať nášmu Pochodu HP rovnakú priazeň ako doteraz, prídu na akciu dobre pripravení a naladení, budú starostlivo a pozorne sledovať trasu a turistické značenie, odnesú si svoje odpadky so sebou, trpezlivo počkajú na autobus a potom všetkom budú odchádzať domov zdraví a spokojní, v dobrej nálade.
Sme radi, keď je vysoká účasť, keď prídu skúsení i rekreační turisti, mládež aj seniori,  keď sú všetci spokojní a zdraví sa z Pochodu HP vrátia domov. Poteší nás, ak dajú nejakým spôsobom najavo svoju spokojnosť. Mrzí nás, ak sa nám niečo nevydarí a snažíme sa svoju prácu neustále zlepšovať.

Zapísal:  Fero Miklovič, Hlohovec, 23.04.2017

 • 2017-04-22 - Jarný HP 1
 • 2017-04-22 - Jarný HP 2
 • 2017-04-22 - Jarný HP 3
 • 2017-04-22 - Jarný HP 4
 • 2017-04-22 - Jarný HP 5
 • 2017-04-22 - Jarný HP 6
 • 2017-04-22 - Jarný HP 7
 • 2017-04-22 - Jarný HP 8
 • 2017-04-22 - Jarný HP 9
 • 2017-04-22 - Jarný HP 10
 • 2017-04-22 - Jarný HP 11
 • 2017-04-22 - Jarný HP 12
 • 2017-04-22 - Jarný HP 13
 • 2017-04-22 - Jarný HP 14
 • 2017-04-22 - Jarný HP 15
 • 2017-04-22 - Jarný HP 16