VYHODNOTENIE TURISTICKÉHO PODUJATIA JESENNÝ POCHOD HP  2019 (41. ROČNÍK)

Dátum konania:       Sobota, 19.október 2019
Štart:                         Železničná stanica Hlohovec        07:00  –  09:15 hod
Kontroly:                  Rázcestie Ovčia skala                  08:00  –  13:30 hod
Cieľ:                          Sedlo Havran                               10:30   –  17:30 hod

Trasy:
Trasa A (13 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Trasa B (17 km) – Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran
Trasa C (22 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran
Trasa D (37 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova pec – Piešťany
Trasa E (28 km) – Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany

Počet účastníkov:
Celkový počet turistov = 768
Trasa A (13 km)                                  =   152 turistov
Trasa B (17 km)                                  =   186 turistov
Trasa C (22 km)                                  =   381 turistov
Trasa D (37 km)                                  =     37 turistov
Trasa E (28 km)                                  =     12 turistov

V počtoch účastníkov na trasách A, B, C sú evidovaní aj členovia organizačného výboru, ktorí tie trasy absolvovali, ako aj turisti, ktorí štartovali bez registrácie, ale vyšli si na túru s cieľom zúčastniť sa Pochodu HP. Boli z obcí v okolí Hlohovca, popri trase HP (Koplotovce, Tepličky, Horné Otrokovce, Horné Trhovište, Dolné Otrokovce, Sokolovce, Piešťany), pripojili sa na rôznych miestach k turistom na trase HP a došli do cieľa Havran, kde boli zaregistrovaní. Zaregistrovali sme aj turistu, ktorý absolvoval trasu 28 km do Piešťan a potom sa vybral na cestu okolo Váhu späť do Hlohovca.

Podľa odhadu členov kontrol sa dá konštatovať, že sa zúčastnili všetky vekové kategórie. Od najmenších účastníkov – detí predškolského veku – až po seniorov. Prevahu mala mladá generácia. Nechýbali ani organizované skupiny detí v sprievode svojich učiteliek zo 6. ZŠ Hlohovec, ZŠ Kľačany, ZŠ Piešťany, CZŠ sestry Alexie Bratislava.
Medzi peších turistov, podobne ako po iné roky, zavítali aj cykloturisti, ktorí absolvovali turistické trasy Pochodu HP na bicykli a jedna jazdkyňa na koni.

Podľa neformálneho prieskumu medzi účastníkmi a podľa dopravných spojov a prostriedkov, ktorými sa turisti na štart dopravili, sa podarilo zaznamenať účasť turistov z miest a obcí okresov Hlohovec, Trnava, Bratislava, Nitra, Piešťany, Topoľčany.

Príprava trasy:
Jeden z členov organizačného výboru prešiel 13 dní pred podujatím trasu Hlohovec – Jalšové a 11 dní pred podujatím spolu s 3 turistami z klubu ŠKT Vinohrady Bratislava trasu Jalšové – Havran. Skontrolovali chodník a ostrihali konáre, obmedzujúce priechodnosť chodníka a zatieňujúce pásové značky.
Turistický značený chodník bol tak na podujatie dobre pripravený, dobre schodný a turisti v sobotu nehlásili na kontrolách žiadne problémy s nepriechodnosťou trasy, alebo zlou orientáciou.

Počasie:
Počasie ukázalo v sobotu turistom tú krajšiu tvár. Predviedol sa deň, ktorý bol pre turistiku veľmi vhodný. Bolo bez dažďa, takmer bezvetrie. Lesné cesty a chodníky boli dobre schodné a suché.

Doprava turistov na štart do Studenej doliny a z cieľa Havran do Hlohovca:
Ráno bol na miesto alternatívneho štartu trasy B (do Studenej doliny) z AS Hlohovec vypravený jeden turistický autobus. Odchádzal o 09:00 hod a bol plne využitý.

Z cieľa Havran bola doprava zabezpečená 2 turistickými autobusmi a bolo vypravených celkovo 5 spojov na trase Havran – Hlohovec. Autobusy boli vypravené v čase od 15:10 hod do 17:20 hod.

Finančné zabezpečenie podujatia:
Na zabezpečenie diplomov, propagačných a informačných materiálov a hlavne autobusovej dopravy, boli použité finančné dotácie, ktoré poskytli: MESTO Hlohovec, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ a KST REGIÓNU TRNAVA.

Propagácia podujatia:
Propagáciu podujatia zabezpečil organizačný výbor pomocou plagátov a pozvánok, zverejňovaných na vývesných miestach v Hlohovci a okolí a rozposielaných do škôl, firiem a iných organizácií v meste. Podujatie Pochod HP je zaradené aj medzi podujatia Mesta Hlohovec a bolo aj tentoraz propagovaná na oficiálnej stránke Mesta HLOHOVEC (http://www.hlohovec.sk/) a na informačných plochách MESTA HLOHOVEC a MKC HLOHOVEC.

Okrem toho je Pochod HP pravidelne propagovaný v Oblastnom turistickom kalendári  (http://aladin.elf.stuba.sk/%7Esoula/kal2017mk.htm), v RTVS na stanici Regina a v miestnej televízii HcTV. Veľkým prínosom v propagácii turistiky a akcie Pochod HP je aj web stránka, venovaná turistike v Hlohovci: http://turistika.hlohovecko.sk/, ktorú nášmu klubu nezištne a bezplatne spravuje firma RegMedia, s.r.o., správca informačného portálu http://www.hlohovecko.sk/  V neposlednej miere pomohli dobrej propagácií aj informačné portály http://www.hlohovecko.sk, https://hlohovec.dnes24.sk/, https://www.zpiestan.sk/, a http://www.hcregion.sk.  Ďalšou informačnou stránkou, informujúcou o Pochode HP je https://hppochod.webnode.sk/. Populárnou a pri propagácii HP nápomocnou sa stáva aj FB stránka Pochod HP: https://www.facebook.com/pochodhp/.

Odmeny pre turistov:
Každý účastník dostal na štarte Preukaz účastníka, do ktorého mu boli postupne zaznamenané pečiatky na štarte, kontrole a v cieli. V cieli dostali turisti diplom a spomienkovú magnetku s panorámou Hlohovca, nápisom „Pochod HP“ a logami hlavných partnerov podujatia. Deti boli na kontrole Ovčia skala i v cieli Havran odmenené aj malými sladkými odmenami – cukríkmi.

Sprievodný program:
Na štarte v Hlohovci vítala turistov hudobná produkcia v podaní verklikára. Na kontrole Ovčia skala, aj v cieli Havran, bola okrem informačných, propagačných a reklamných letákov pripravená aj tradičná lesná galéria fotografií z ostatných dvoch Pochodov HP a výstavka kresieb, ktoré vytvorili na Ovčej skale malí detskí turisti na Pochodoch HP 2018.

Občerstvenie:
Na štarte bola možnosť zakúpenia občerstvenia v blízkych obchodoch. Na trase pochodu bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi iba z vlastných zásob turistov. V cieli bolo možné občerstvenie jedlami a nápojmi v Hostinci Havran, ktorý bol v plnej prevádzke. Po návrate do Hlohovca mohli turisti zájsť do pivárne Keltský dvor, kde bol v ponuke turistický HP guláš.

Všeobecné informácie  a perličky z podujatia:
41. ročník Jesenného pochodu HP sa celkovým počtom 768 turistov zaradil na 1. miesto medzi Jesennými pochodmi HP a na 6. miesto medzi všetkými Pochodmi HP. Spolu s Jarným pochodom HP (527 turistov) vytvorili s celkovým počtom 1295 turistov 7. najúspešnejší ročník.

Drobné materiálno technické zabezpečenie a tradičné jednotné oblečenie usporiadateľov na kontrolách do tričiek výraznej oranžovej farby, s nápisom HP na hrudi, organizátorom darovala firma REMPPOL Hlohovec.
Všetky informačné nástenky na štarte, kontrolách i v cieli boli pripravené s bohatými a vyčerpávajúcimi informáciami o trase, doprave, kontrolách, občerstvení, s organizačnými pokynmi, reklamnými a propagačnými materiálmi, fotografiami.

V priebehu Pochodu HP neboli zaznamenané žiadne vážne zranenia, alebo ochorenia, ani iné mimoriadne udalosti.

Pár viet na záver:
Na zdarnom priebehu podujatia Pochod HP sa podieľali všetci členovia organizačného výboru a členovia kontrol. Pochod HP robia vo svojom voľnom čase, ako koníčka, z nadšenia pre tú myšlienku, zo vzájomného priateľstva.

Ďakujeme za významnú pomoc, ktorú nám finančnou podporou poskytli hlavní partneri: MESTO HLOHOVEC, TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ A KST REGIÓNU TRNAVA. Oceňujeme aj materiálnu a inú pomoc  spriatelených firiem, jednotlivcov a organizácií, ktoré nám svojimi darmi a ústretovými službami umožňujú robiť všetko pre dobrú pohodu turistov.

V mene organizačného výboru ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť, za to, že prišli a strávili pekný deň v horách, v spoločnosti priateľov prírody a turistiky. A pomohli svojou účasťou dokázať, že turistika v Hlohovci nadväzuje na dlhoročné tradície turistických klubov a je stále populárna naprieč všetkými generáciami.

KST Hlohovec, 20.október 2019    

 • 2019-10-19 - HP (4zm)
 • 2019-10-19 - HP (6zm)
 • 2019-10-19 - HP (23zm)
 • 2019-10-19 - HP (25zm)
 • 2019-10-19 - HP (26zm)
 • 2019-10-19 - HP (31zm)
 • 2019-10-19 - HP (32zm)
 • 2019-10-19 - HP (40zm)
 • 2019-10-19 - HP (46zm)
 • 2019-10-19 - HP (102zm)
 • 2019-10-19 - HP (122zm)
 • 2019-10-19 - HP (124zm)
 • 2019-10-19 - HP (125zm)
 • 2019-10-19 - HP (128zm)
 • 2019-10-19 - HP (132zm)
 • 2019-10-19 - HP (136zm)
 • 2019-10-19 - HP (139zm)
 • 2019-10-19 - HP (147zm)