Ako už iste viacerí z Vás zistili, tradičné podujatie nášho turistického klubu KST Hlohovec – JARNÝ POCHOD HP, ktoré v roku 2022 čakal jeho 44.ročník (plánovaný termín by pripadol na sobotu 23.04.2022), tentoraz v turistickom kalendári (http://turistika.hlohovecko.sk/oblastny-turisticky-kalendar-male-karpaty-a-okolie-2022/) zaradené nie je. KST HC v súčasnej dobe nenaplánoval jeho organizáciu vo forme hromadného turistického podujatia.

Priviedli nás k tomu dva hlavné dôvody: Prvým je skutočnosť, že súčasná spoločensko-zdravotná  klíma nie je priaznivo naklonená organizovaniu hromadných, športových podujatí s masovým zhromažďovaním turistov  na štarte, v cieli a pri doprave. A druhým dôvodom je neúprosný fakt, že po vyše štyridsiatke rokov organizovania podujatia si členovia organizačného výboru (väčšina v seniorskom veku) zaslúžia oddych a k organizovaniu hromadného podujatia sa už nemienia vrátiť. Jednoducho povedané, uvoľňujú cestu mladším.

Vieme však, že individuálny pohyb (prípadne v malých skupinkách) v lese po turistických chodníkoch je pri dodržaní základných hygienických pravidiel bezpečný a zdravie neohrozujúci. Aby teda turisti neprišli celkom o zážitok z Jarného pochodu HP 2022, ponúkame Vám podobne ako v pandemických ročníkoch 2020, 2021 náhradné riešenie – individuálne absolvovanie Pochodu HP. V priebehu mesiaca apríl 2022 sa môžete kedykoľvek prejsť po červenej TZT č.0705a (Hlohovec – Ovčia skala – Havran), alebo po žltej TZT č.8147 (Ovčia skala – Jalšové), t.j. po ktorejkoľvek trase Pochodu HP a budete automaticky účastníkmi Pochodu HP. Trasa je schodná a dobre značená.

Každý turista, ktorý v priebehu mesiaca apríl 2022 prejde niektorý úsek z trasy Pochodu HP a pošle na našu klubovú adresu kst.hlohovec@gmail.com  mail so svojim menom, s oznamom, akú trasu prešiel a so svojou fotografiou z niektorého charakteristického bodu na trase (HC, Soroš, Soroš rázcestie, Lipiny, Obecný háj, Studená dolina, Ovčia skala, Rázcestie pod Holým vrchom, Holý vrch, Humništia, Havran), dostane spätne od nás v elektronickej forme diplom za účasť. Aj takto pomôžu turisti vytvoriť zápis do kroniky podujatia a preukázať, že napriek rôznym nepriaznivým okolnostiam sa Jarný pochod HP 2022 uskutočnil individuálnou formou a jeho kontinuita zostala zachovaná.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie v prírode.

KST Hlohovec

 • 2 - 2022-04, Covid 19
 • 3 - 2022-04 - Diplom HP
 • 4 - HC
 • 5 - HC
 • 6 - SRŠ
 • 7 - SRŠ
 • 8 - SD
 • 9 - OS
 • 10 - OS
 • 11 - HVRN
 • 12 - HVRN
 • 13 - HVRN