KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú akciu, ktorú poriada

OBEC TEPLIČKY A HLOHOVECKÝ CECH VINÁROV

TURISTICKÝ POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK (TEPLIČKY – HLOHOVEC)
(14. ročník)

Termín:  Sobota,  8.apríl 2017

Trasa:
Tepličky – Soroš – Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore Dĺžka trasy: 6 km (1,5 hod)

Štart:
Obecný úrad Tepličky, 09:30 hod
Doprava z Hlohovca na štart je možná autobusom hromadnej dopravy, s odchodom o 09:00 hod zo zastávky na Hlohovej ulici (pri 1.ZŠ) resp. o 09:05 hod zo zastávky na AS Hlohovec, ako aj mimoriadnym autobusom organizátora, s rovnakými časmi odchodov, ako linkový spoj. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní pochodu bude na hromadnom štarte pri Obecnom úrade Tepličky.

Cieľ:
Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore

Iné:
Trasa vedie v prvej polovici po lesných chodníkoch a cestách s vlastným značením usporiadateľa (farebné fáborky). Neskoršie pokračuje po červeno značenom turistickom chodníku č. 0705 (Mapa VKÚ č.152 – hrebeňový chodník Považského Inovca v úseku Studená dolina – Hlohovec, Soroš). V záverečnom úseku trasy sa na kopci, na okraji poľa Nad Sorošom, odbočí z červenej TZT vpravo do lesa, na chodník s vlastným značením usporiadateľa a cez tento les (Stará hora) vedie trasa až do spustnutého vinohradu nad viechou Jašter. Z vinohradu je možné prejsť chodníkom cez pole do Viechy Jašter. Tento záverečný úsek trasy je tiež vyznačený farebnými fáborkami.

Pochod FOFR (Fornoseg – Frašták) je turistická akcia, určená pre peších turistov. Cieľom akcie je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode. Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačenú trasu a neskracovali chodníky. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky vyprodukované odpadky odneste prosím z lesa so sebou, na určené miesto. Usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie.

Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie! Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca!

Bližšie informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na štarte v Tepličkách.

Informácie:
http://www.teplicky.sk/
http://www.cechvinarov.sk/?post_type=tribe_events

Turistický vedúci: Ing. Jozef Kertész, tel.: 0907 776 354, kertsz.jozef@gmail.com
Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný pobyt v prírode.
Obec Tepličky a Hlohovecký cech vinárov.

  • 1 - FOFR
  • 2 - FOFR
  • 3 - FOFR
  • 4 - FOFR
  • 5 - FOFR
  • 6 - FOFR
  • 7 - FOFR
  • 8 - FOFR
  • 9 - FOFR
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA