Turistickej verejnosti predkladáme elektronickú verziu Turistického kalendára Malé Karpaty a okolie 2021. V kalendári sú uvedené organizované, verejne prístupné turistické podujatia, poriadané v oblasti Západného Slovenska (Malé Karpaty, Považský Inovec, Záhorie, Podunajská nížina, …).  Samozrejme, sú medzi nimi aj naše klubové podujatia Jarný a Jesenný pochod HP a podujatia usporiadané v Hlohovci a okolí inými organizátormi (Pochod FO-FR, Jesenné putovanie po vinohradoch, …).

Vzhľadom na nejasnú situáciu okolo organizovania hromadných turistických podujatí v budúcom roku 2021(najmä v prvom polroku) nie je tentoraz kalendár vydávaný tak ako v uplynulých rokoch v tlačenej forme. Turistickej verejnosti sa dostáva iba elektronická verzia, ktorá je voľne šíriteľná. Turisti, ktorí sa ku kalendáru dostanú, ho môžu posielať členom svojich oddielov a aj ďalším potenciálnym turistom.

V elektronických súboroch je jedna verzia s chronologicky usporiadanými podujatiami, určená hlavne na prehliadanie a druhá verzia má podujatia usporiadané pre obojstrannú  tlač a následné zostavenie kalendára do zošitu formátu A5.

Dôležité upozornenie!
Turistické podujatia, uvedené v kalendári, sa uskutočnia len v prípade, že epidemiologická situácia na Slovensku umožní organizovať hromadné akcie. Ak sa chcete uistiť, či sa konkrétna turistická akcia uvedená v kalendári koná, kontaktujte usporiadateľov akcie.

Ján Bedeč, predseda KST Hlohovec
František Miklovič, tajomník KST Hlohovec

OBLASTNÝ TURISTICKÝ KALENDÁR MALÉ KARPATY A OKOLIE ROK 2021 (TK MK 2021 Tlač.pdf)

OBLASTNÝ TURISTICKÝ KALENDÁR MALÉ KARPATY A OKOLIE ROK 2021 (TK MK 2021 Chronolog.pdf)