KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

pozýva turistov a priateľov prírody na spoločenskú akciu – stretnutie

TAKTO CHUTÍ SVET – ISLAND A ŠVÉDSKO – SLOVOM A OBRAZOM

ktoré poriada

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM (Knižnica) HLOHOVEC

Termín:  Piatok,  20. apríl  2018, 16:30 hod

Miesto stretnutia: Spoločenská miestnosť Knižnice v Hlohovci

Hosť na stretnutí: Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
Profesor Svetozár Krno je vysokoškolský pedagóg, politológ, spisovateľ, expedičný turista. Pôsobí na katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, kde vyučuje predmety Úvod do politológie, Politické systémy vybraných štátov, Teórie politických strán, Národy a náboženstvá Európy, Porovnávacia politológia, Politická žurnalistika, Religionistika. Je autorom veľkého množstva monografií, učebníc, esejistických cestopisov, vedeckých štúdií a odborných článkov, historických článkov, literárnych profilov a politologických rozborov a komentárov. Je členom viacerých univerzitných vedeckých rád, akademických senátov  a redakčných rád.

V turistickom prostredí ho na Slovensku poznáme ako popredného priekopníka expedičnej a diaľkovej turistiky. Absolvoval nespočetné množstvo diaľkových turistických expedícií – napríklad dvetisíckilometrovú hrebeňovku Karpát a podobné podujatia v balkánskej, jadranskej, východoalpskej, pyrenejskej, apeninskej, korzickej, islandskej, zakarpatskej a krymskej horskej sústave. Absolvoval výpravy aj v Laponsku, Karélii, Chibinách, Lovozerských tundrách, na Polárnom a Pripolárnom Urale, Centrálnom, Východnom a Malom Kaukaze, v Arménskej vysočine, tadžických a uzbeckých Fanských vrchoch, kazašskom a kirgizskom Ťanšane a Pamíroaltaji, sibírskom Altaji, Východnom Sajane, Chamar-Dabane, Bajkalskom chrbte, Kodare, Udokane, povodí Ussuri, Mongolsku, na Sachaline, Kamčatke, v indických a nepálskych Himalájach, sečuánskych veľhorách, v severočínskom pohorí Sin-ling, japonských Alpách a v ďalších horách Eurázie. Väčšinou dosiahol slovenský, resp. cudzinecký prvoprechod a prvovýstup.

Nezanedbáva však ani slovenské hory a turistiku v nich. Je pravidelným účastníkom diaľkových turistických akcií na Slovensku, napríklad v jeho srdcu blízkych Malých Karpatoch. A v minulosti bol už aj účastníkom na našom Pochode HP.

Svoje skúsenosti z expedícií zachytil v jedenástich esejistických cestopisných knihách. V domácom prostredí organizuje nekomerčné medzinárodné stretnutia expedičných turistov, najstaršie podujatie svojho druhu v SR. Najbližšie sa bude konať 32.ročník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a netradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2018 19. mája 2018 v Bratislave.

Na záver stretnutia bude predaj kníh a autogramiáda.

1 – Plagát Sveťo Krno v HC

  • 2-Sveťo Krno v HC
  • 3-Sveťo Krno v HC
  • 4-Sveťo Krno v HC
  • 5-Sveťo Krno v HC
  • 6-Sveťo Krno v HC