OZNAM PRE TURISTOV A CYKLOTURISTOV
využívajúcich Považskú cyklomagistrálu v úseku Hlohovec – Piešťany

Od 1.apríla 2015 je znova aj pre verejnosť otvorená Hať Drahovce (miesto v ktorom je ukončená vodná nádrž Sĺňava a v ktorom sa Váh delí na staré rameno a kanál, vedúci k vodnej elektrárni Madunice). Zároveň je to miesto, ktoré spája chodníky vedené po oboch brehoch Sĺňavy. Chodníky spolu s mostami v Piešťanoch a Haťou Drahovce vyvárajú tzv. Kolokruh Sĺňava, ktorý slúži na športové vyžitie cyklistov, korčuliarov, aj peších turistov.

Turisti a cykloturisti z Hlohovca môžu Kolokruh Sĺňava, s prechodom cez Hať Drahovce, využiť v prípade, ak idú z Hlohovca po pravobrežnej strane Váhu, od železničného mosta, okolo tzv. Hrčáku, okolo VE Madunice, okolo bagrovísk pri obci Drahovce, až ku Hati Drahovce, kde môžu prejsť na ľavý breh Sĺňavy a pokračovať k Ratnovskej zátoke s areálom vodného lyžovania, k rekreačnej zóne Sĺňava – Banka, k lesoparku Červená veža, cez most do kúpeľov Piešťany a do mesta Piešťany. Turisti, ktorí idú z Hlohovca po ľavobrežnej strane Váhu, od železničného mosta, okolo Peterského bagroviska, okolo obcí Koplotovce, Jalšové, Sokolovce, až ku Hati Drahovce, kde môžu prejsť na pravý breh Sĺňavy  a pokračovať ku bufetu na Siesta pláži, okolo Rybárskeho dvora, okolo vtáčej rezervácie, až k bufetu Dino, k lodenici Piešťany a do mesta Piešťany, kde sa cez most môžu dostať na ľavý breh Sĺňavy a pokračovať Kolokruhom naspäť.

Hať je však hlavne vodným dielom, na ktorom v pracovnej dobe prebiehajú udržiavacie a manipulačné práce, spojené s reguláciou rieky Váh. Mimo pracovnej doby umožnil správca vodného diela (Slovenský vodohospodársky podnik, Odštepný závod Piešťany) prechod cez hať aj pre verejnosť. V každom prípade je nutné správať sa na hati disciplinovane a rešpektovať pri pohybe otváracie hodiny,  vyznačené chodníky, ako aj všetky upozornenia a nariadenia správcu a jeho pracovníkov. Vstup do areálu je na vlastné nebezpečie. V prípade, že by bolo potrebné z prevádzkových dôvodov otváracie hodiny na hati meniť, alebo hať úplne uzavrieť, bude správca verejnosť informovať oznamom na vstupných bránach ku Hati Drahovce. Kontakty na správcu hate (SVP Piešťany) sú nasledovné:  033 772 45 90, dispecing.vah@svp.sk  (dispečing), 033 776 46 51, piestany@svp.sk  (OZ PN).

Otváracie hodiny Hate Drahovce v roku 2015:

Apríl – Máj
Pondelok – piatok  –  15:00 – 19:00 hod
Sobota, nedeľa      –  10:00 – 19:00 hod

Jún
Pondelok – piatok  –  15:00 – 20:00 hod
Sobota, nedeľa      –  10:00 – 20:00 hod

Júl – August
Pondelok – piatok  –  15:00 – 20:00 hod
Sobota, nedeľa      –  09:00 – 20:00 hod

September
Pondelok – piatok  –  15:00 – 19:00 hod
Sobota, nedeľa      –  10:00 – 19:00 hod

Október
Pondelok – piatok  –  15:00 – 18:00 hod
Sobota, nedeľa      –  10:00 – 18:00 hod

Všetkým turistom a cykloturistom želáme príjemný pobyt a veľa úspešných kilometrov v prírode okolo Váhu.

KST Hlohovec

 • 1. Otváracie hodiny - Hať Drahovce
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 3. Cyklotrasa Hlohovec
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA