Tak ako v minulých rokoch, aj koncom roku 2021, zostavila skupina nadšencov, v spolupráci s turistickými klubmi a organizátormi turistických podujatí, OBLASTNÝ TURISTICKÝ KALENDÁR MALÉ KARPATY A OKOLIE“. Tentoraz pre rok 2022. Turisti v ňom nájdu zoznam a popis verejne prístupných otvorených turistických podujatí, plánovaných v roku 2022 v celom regióne Západné Slovensko (Malé Karpaty, Považský Inovec, Záhorie, Podunajská nížina, Biele Karpaty, …).

Vzhľadom na nejasnú situáciu okolo možností pre organizovanie hromadných turistických podujatí, vyplývajúcich z pandemickej situácie v SR a obmedzení pohybu (najmä v úvode roka 2022), znamenajúcich aj možné rušenia podujatí, nevychádza kalendár ako tlačený, ale turistickej verejnosti predkladáme len jeho elektronickú verziu. Kalendár je dostupný aj na stránke Klubu bratislavských turistov: http://kbt.kubla.sk/2021/12/19/kalendar-2022-male-karpaty/
V elektronických súboroch je jedna verzia kalendára chronologicky usporiadaná pre prehliadanie a prehľadné čítanie. Druhá verzia je usporiadaná pre obojstrannú  tlač a zostavenie po vytlačení ako zošit formátu A5. Zostavovatelia kalendára prosia turistov o jeho rozširovanie vo svojom okolí a v celej turistickej komunite. Zároveň vyslovujú nádej v upokojenie pandemickej situácie, čo by umožnilo aj v roku 2022 stretávanie turistov bez obmedzení.

Do kalendára sú zaradené aj dve podujatia, ktoré sa konajú v Hlohovci (POCHOD FOFR – poriada  9.4.2022 Obec Tepličky v spolupráci s Cechom vinárov Hlohovecka a JESENNÉ PUTOVANIE PO VINOHRADOCH – poriada 8.10.2022 Cech vinárov Hlohovecka) a jedno podujatie s cieľom v Hlohovci (BLATOVÝ POCHOD – poriada 19.11.2022 TJ Bezovec Piešťany).

Tradičné podujatia nášho klubu KST Hlohovec – JARNÝ A JESENNÝ POCHOD HP, ktoré v roku 2022 čakal ich 44.ročník, tentoraz v kalendári zaradené nie sú. KST HC v súčasnej dobe neplánuje ich organizáciu vo forme hromadných turistických podujatí. V prípade zmeny spoločensko-zdravotnej  klímy a podmienok pre organizovanie takýchto podujatí, bude turistická verejnosť pred obvyklými termínmi konania (23.4.2022 a 15.10.2022) včas informovaná o prípadných náhradných riešeniach organizácie podujatí, pre zachovanie ich kontinuity (napr. individuálne prechody trasy, ako tomu bolo v rokoch 2020 a 2021).

Dôležité upozornenie!
Turistické podujatia, uvedené v kalendári, sa uskutočnia len v prípade, že epidemiologická situácia na Slovensku umožní organizovať hromadné podujatia. Ak sa chcete uistiť, či sa konkrétne turistické podujatie, uvedené v kalendári koná, kontaktujte prosím usporiadateľov podujatia, ktorí Vám podajú aktuálne informácie.

OBLASTNÝ TURISTICKÝ KALENDÁR MALÉ KARPATY A OKOLIE 2022 (2022 – TK MK, chronolog.pdf)

OBLASTNÝ TURISTICKÝ KALENDÁR MALÉ KARPATY A OKOLIE 2022 (2022 – TK MK, tlač.pdf)