KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú a spoločenskú akciu

NOVOROČNÝ VÝSTUP NA URBÁNOK
(26. ročník)

Termín:  Piatok,  1. január  2016

Štart:
Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie na Námestí Sv. Michala je o 14:00 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase

Cieľ:
Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 15:00 do 16:00 hod.

Trasa:
Trasa je ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.

Dôležité je, aby zdraví a šťastní prišli na spoločné stretnutie pod altánok Sv. Urbana.

Odporúčaná trasa:
Nám. Sv. Michala (Kostol Sv. Michala Archanjela, Hotel Jeleň) – Podzámska ulica  – Šomodská ulica (s možnosťou prejsť tichou trasou cez terasy pod Zámkom a okolo Empírového divadla) – Šomodská ul. (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana).

Iné:
Oblečenie a obuv je vhodné zvoliť zimné turistické, viacvrstvové a prispôsobiť ich aktuálnemu počasiu v deň konania akcie. Vzhľadom na predpokladaný zimný ráz počasia sú vhodné aj teplé osviežujúce nápoje a malé novoročné občerstvenie.

Cieľ podujatia:
Výstup sa koná ako symbolické otvorenie turistickej sezóny a prvé stretnutie turistov v novom roku. Je myslený skorej ako veselá spoločenská akcia a stretnutie dobrých priateľov, než turistická výkonnostná akcia. Neočakávajú sa žiadne rekordy, alebo vrcholné športové výkony. Treba si so sebou priniesť hlavne dobrú náladu a novoročnú pohodu.

Poznámka:
V záujme zachovania dobrej pohody počas výstupu a na spoločnom stretnutí, je nepísaným pravidlom a dobrou dlhoročnou tradíciou podujatia, že pyrotechnika nie je na tomto stretnutí vítaná. Organizátori a obyvatelia Hlohovca z okolia trasy výstupu ďakujú účastníkom za porozumenie a rešpektovanie tejto dobrej tradície.

Info:
Ján Bedeč, 0904 905 731,  web:  http://turistika.hlohovecko.sk/,
e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný pobyt v prírode.  KST Hlohovec

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA