KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na turistické a spoločenské podujatie
NOVOROČNÉ STRETNUTIE NA URBÁNKU
(30. ročník)

Termín: Streda, 1. január 2020

Štart: Nie je organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie účastníkov je na Námestí Sv. Michala o 13:00 hod. Účastníci si však môžu zvoliť iný ľubovoľný čas štartu a iné ľubovoľné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku.

Cieľ: Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 14:00 do 15:00 hod. V prípade dobrej nálady účastníkov a pekného počasia nie je vylúčený ani dlhší pobyt v romantickej novoročnej atmosfére.

Trasa:
Trasa je ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu ľubovoľnú trasu. Dôležité je, aby prišli dobre naladení na spoločné stretnutie pod altánok Sv. Urbana.

Odporúčaná trasa:
Nám. Sv. Michala (Kostol Sv. Michala Archanjela, Hotel Jeleň) – Podzámska ulica – Šomodská ulica (s možnosťou prejsť tichou trasou cez terasy pod Zámkom, okolo Zámku a Empírového divadla) – Šomodská ul. (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana).

Iné informácie:
Oblečenie a obuv je vhodné zvoliť zimné turistické, viacvrstvové a prispôsobiť ich aktuálnemu počasiu v deň konania akcie. Vzhľadom na predpokladaný zimný ráz počasia sú vhodné aj teplé osviežujúce nápoje a malé novoročné občerstvenie.

Cieľ podujatia:
Výstup sa koná ako symbolické otvorenie turistickej sezóny a prvé stretnutie turistov v novom roku. Je myslený skorej ako veselá spoločenská akcia a stretnutie dobrých priateľov, než turistická výkonnostná akcia. Neočakávajú sa žiadne rekordy, alebo vrcholné športové výkony. Treba si so sebou priniesť hlavne dobrú náladu a novoročnú pohodu.

Poznámka:
V záujme zachovania dobrej pohody počas výstupu a na spoločnom stretnutí, je nepísaným pravidlom a dobrou dlhoročnou tradíciou podujatia, že pyrotechnika nie je na tomto stretnutí vítaná. Organizátori a obyvatelia Hlohovca z okolia trasy výstupu ďakujú účastníkom za porozumenie a rešpektovanie tejto dobrej tradície.

Informácie a kontakt na organizátorov:
web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme príjemný pobyt v prírode. KST Hlohovec

  • Nový rok 1
  • Nový rok 2
  • Nový rok 3
  • Nový rok 4
  • Nový rok 5
  • Nový rok 6
  • Nový rok 7
  • Nový rok 8
  • Nový rok 9