MIESTNY TURISTICKÝ KALENDÁR

HLOHOVEC A OKOLIE

ROK 2019

Miestny turistický kalendár HLOHOVEC A OKOLIE je zostavený z údajov od usporiadateľov jednotlivých akcií
a z údajov, uvedených v oblastnom turistickom kalendári MALÉ KARPATY A OKOLIE 2019, ktorý vydáva RR KST Trnava a VV KBT Bratislava.

Obsahuje otvorené, verejne prístupné akcie, ktoré začínajú, alebo končia v Hlohovci, resp. v najbližšom okolí a organizujú ich kluby a organizácie z Hlohovca a blízkeho okolia.

Pre potreby KST Hlohovec a turistickej verejnosti z Hlohovca a okolia ho zostavil Ing. F. Miklovič.

V elektronickej forme je „Miestny turistický kalendár Hlohovec a okolie“, aj „Oblastný turistický kalendár Malé Karpaty a okolie“ dostupný na adrese:

http://turistika.hlohovecko.sk/


 

01.01.2019 (utorok) – NOVOROČNÉ STRETNUTIE NA URBÁNKU – 29.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Štart:  Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie na Námestí Sv. Michala je o 13:00 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.
Cieľ:  Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 14:00 do 15:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.
Odporúčaná trasa:  Nám. Sv. Michala (Hotel Jeleň) – Podzámska ulica – Šomodská ul.  (Empírové divadlo, Zámok, Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana).
Informácie a kontakt na organizátorov:
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com


19.1.2019 (sobota) – SVRBICKÁ SNEŽNÁ STOPA – 3. ročník
Organizátor:  Svrbická snežná stopa
Trasa: Lyžiarska turistika: 10 km, 2,5 km
10 km: od Piešťan
2,5 km: okruh okolo obce Svrbice
Štart a cieľ: Svrbice, štadión
Iné: V cieli odznak, čaj a omastený chlieb
Informácie a kontakt na organizátorov:
Ladislav Beleščák, tel.: +421 917 552 753,
web: www.sneznastopa.sk,  e-mail: info@sneznastopa.sk,


06.04.2019 (sobota) – Turistický POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK – 16.ročník
Organizátor:  Obec Tepličky, Cech vinárov Hlohovecka
Trasa:  5 km: Tepličky, OcÚ – Soroš – Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Štart:  Tepličky, obecný úrad, spoločný štart o 09:30 hod
Cieľ:  Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Doprava z Hlohovca na štart: Autobusom verejnej hromadnej dopravy, alebo osobitným autobusom organizátora (09:00 hod z Hlohovej ul., 09:05 hod z AS)
Iné: Trasa vedie po cestách a lesných chodníkoch medzi Tepličkami a Hlohovcom, ktoré sú vyznačené zelenou značkou Náučného chodníka Poniklec a na časti trasy aj červenou TZT č. 0705a, vedenou po hrebeni Považského Inovca. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní bude na spoločnom štarte pri OcÚ Tepličky. Občerstvenie pre turistov bude pripravená vo Vieche Jašter pred Hlohovcom.
Informácie a kontakt na organizátorov:
Turistický vedúci, Ing. Jozef Kertész, 0907 776 354, e-mail: kertsz.jozef@gmail.com  Starosta obce Tepličky, e-mail: obec.teplicky@stonline.sk


27.4.2019 (sobota) – JARNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 41.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Trasy:    37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km:      Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km:      Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart:  37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod
17 km:    Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava na štart je možná z Hlohovca autobusmi verejnej hromadnej dopravy, štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Cieľ:  37 a 28 km:  Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran
22 a 17 km:  Havran
13 km:  Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Iné: Doprava z cieľa Havran do Hlohovca je možná autobusmi verejnej hromadnej dopravy a osobitným autobusom Havran – Hlohovec, ktorý zabezpečuje usporiadateľ.
Informácie a kontakt na organizátorov:
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com


1.5.2019 (streda) – HORE VÁHOM – DOLE VÁHOM – 6. ročník
Organizátor: KST TJ Bezovec Piešťany
Trasa:    cyklo – 70 km, prevýšenie 287 m, obtiažnosť ľahká
Piešťany – Ostrov – Podolie – Čachtice – Nové Mesto nad Váhom – Beckov – Hrádok – Hôrka nad Váhom – Lúka nad Váhom – Moravany – Banka – Piešťany
Štart:    parkovisko pred špeciálnou školou (reštaurácia Vŕšok) Piešťany, križovatka Žilinskej a Kláštornej ulice, prezentácia 8.00 h – 9.00 h
Cieľ:    Piešťany, reštaurácia U papagája
Zaujímavosti na trase: Mohyla Očkov, Park miniatúr Podolie, Hrad Čachtice, Hrad Beckov,
Veľkomoravské hradisko Kostolec
Informácie a kontakt na organizátorov:  
Ladislav Bábik, 0910 834 341,
web: https://tjbezovec.webnode.sk,  e-mail: babik.ladislav@gmail.com


1.5.2019 (streda) – PIEŠŤANSKÁ BUĎ FIT – 44. ročník
Trasy:    pešo:    36 km, 15 km, 10 km
Cyklo:    55 km, 30 km, 20 km
Štart:    Piešťany, Kolonádový most pri soche Barlolamača
Cieľ:    Camping Pullmann, Sĺňava, Banka – Cesta Janka Alexyho
Sprievodné akcie: vodná turistika, mototuristika
Informácie a kontakt na organizátorov:
Ladislav Beleščák, +421 917 552 753,
web: https://tjbezovec.webnode.sk,  e-mail:    ladislav.belescak@askpn.sk


21.9.2019 (sobota) – Putovanie CEZ MIKROREGIÓN PONIKLEC – 5.ročník
Organizátor:  Cech vinárov Hlohovecka, Obec Horné Otrokovce
Trasa:  11 km, Horné Otrokovce – Horné Trhovište – Tepličky – Hlohovec, Jašter
Štart:  Horné Otrokovice, Obecný úrad, spoločný štart o 09:30 h
Cieľ:  Hlohovec, viecha Jašter
Charakter trasy: Trasa je určená pre peších turistov aj cykloturistov (horský bicykel) a vedie po poľných a lesných cestách a chodníkoch, ktoré sú vyznačené zelenou značkou Náučného chodníka Poniklec a na časti trasy aj červenou TZT č. 0705a, vedenou po hrebeni Považského Inovca.
Doprava z Hlohovca na štart:  Doprava z Hlohovca na štart do obce Horné Otrokovce je možná autobusom verejnej hromadnej dopravy, alebo osobitným autobusom organizátora (09:00 hod zo zastávky Hlohovec, Hlohová ul.).
Iné: Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, podajú pred akciou jej organizátori.
Informácie a kontakt na organizátorov:
Cech vinárov Hlohovecka, Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk   e-mail: kertsz.jozef@gmail.com
Obec Horné Otrokovce, Mgr. Eva Kukučková, starostka, 0908 115 136
e-mail: ocu.h.otrokovce@stonline.sk


12.10.2019, sobota – JESENNÉ Putovanie PO VINOHRADOCH – 8.ročník
Organizátor:  Cech vinárov Hlohovecka
Trasa:  10 km,  Hlohovec, Urbánok – Šomoď – Damašky – Vinohrady Reva Bojničky – Mladý háj – Bočina – Stará tehelňa
Štart:  Hlohovec, Urbánok (Altánok Sv. Urbana), začiatok akcie o 09:00 hod.
Cieľ:  Hlohovec, Stará tehelňa, vinica vinohradníka a vinára Ladislava Černého
Charakter trasy: Trasa je určená pre peších turistov aj cykloturistov (horský bicykel) a vedie po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi.
Iné: Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny podajú pred akciou jej organizátori.
Informácie a kontakt na organizátorov:
Cech vinárov Hlohovecka: Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk,  e-mail: kertsz.jozef@gmail.com


19.10.2019 (sobota) – JESENNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 41.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Trasy:    37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km:      Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km:      Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart:  37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod
17 km:    Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava na štart je možná z Hlohovca autobusmi verejnej hromadnej dopravy, štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Cieľ:  37 a 28 km:  Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran
22 a 17 km:  Havran,  13 km:  Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala


2019 – Miestny TK, HC a okolie (.pdf)