01.01.2016, piatok – NOVOROČNÝ VÝSTUP NA URBÁNOK – 26.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Štart:  Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané voľné stretnutie na Námestí Sv. Michala je o 14:00 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.
Cieľ:  Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 15:00 do 16:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.
Odporúčaná trasa:  Nám. Sv. Michala (Hotel Jeleň) – Podzámska ulica – Šomodská ul.                               (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana).
Info:  Ján Bedeč, 0904 905 731
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

09.04.2016, sobota – Turistický POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK – 13.ročník
Organizátor:  Obec Tepličky, Hlohovecký cech vinárov
Trasa:  5 km: Tepličky, OcÚ – Soroš – Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Štart:  Tepličky, obecný úrad, spoločný štart o 09:30 hod
Cieľ:  Hlohovec, Viecha Jašter na Starej hore
Doprava na štart z Hlohovca: Autobusom SAD (09:00 hod z Hlohovej ul., 09:02 hod zo železničnej stanice), alebo osobitným autobusom organizátora (09:00 hod z Hlohovej ul., 09:05 hod zo železničnej stanice)
Iné: Trasa vedie prevažne po cestách a lesných chodníkoch medzi Tepličkami a Hlohovcom, ktoré budú vyznačené vlastným značením organizátora a čiastočne po červenej TZT č. 0705a, vedenej hrebeňom Považského Inovca. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní bude na spoločnom štarte pri OcÚ Tepličky. Občerstvenie pre turistov bude pripravená vo Vieche Jašter pred Hlohovcom, ktorá spolu s Hlohoveckým cechom vinárov úzko spolupracuje s organizátorom na príprave podujatia.
Turistický vedúci:     Ing. Jozef Kertész, 0907 776 354, e-mail: kertsz.jozef@gmail.com Info: Ing. Mária Janičková, starostka obce Tepličky, 033 733 01 54, 0908 135 389
web: http://www.teplicky.sk/,  e-mail: obec.teplicky@stonline.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

16.4.2016, sobota – JARNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 38.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Trasy:    37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km:      Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km:      Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart:  37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod
17 km:    Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava z Hlohovca autobusom SAD, štartová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Cieľ:  37 a 28 km:  Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran
22 a 17 km:  Havran
13 km:  Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Iné: Doprava z Havrana do Hlohovca je možná autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran – Hlohovec, ktorý zabezpečuje usporiadateľ.

Osobitný autobus okrem zastávok Hlohovec AS a Hlohovec Dom kultúry, zastaví na požiadanie aj na zastávke Jašter, kde môžu turisti ukončiť svoj výlet pri príjemnom posedení a občerstvení.
V prípade priaznivého počasia pripraví Hlohovecký cech vinárov pre turistov prekvapenie aj na niektorom z oddychových bodov trasy.
Info:  Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web KST HC:  http://turistika.hlohovecko.sk/, web HP: http://hppochod.webnode.sk/
e-mail: kst.hlohovec@gmail.com
Vedúci:  Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

30.4.2016, sobota – TURISTICKÝ POCHOD V – F – G   – 5.ročník (VAŠARDICE – FORNOSEG – GALANOVÁ)
Organizátor (gestor):  Obecný úrad Horné Trhovište
Trasa:  12 km, Horné Trhovište – Tepličky – Dolné Trhovište a späť
Štart:  Horné Trhovište (Vašardice), Obecný úrad, spoločný štart o 10:00 hod
Cieľ:  Horné Trhovište (miesto bude upresnené na štarte)
Iné: Trasa vedie po poľných a lesných cestách a chodníkoch a je možné absolvovať ju pešoi. Bude vyznačená vlastným značením organizátora. Zo štartu v Hornom Trhovišti (Vašardice) sa prejde poľnými cestami a chodníkmi do obce Tepličky (Fornoseg). Odtiaľ sa pokračuje hrebeňom lokality Kýčera (Kičír) do Dolného Trhovišťa (Galanová). Tam je možné občerstvenie v Reštaurácii u Habána. Cesta späť vedie z Dolného Trhovišťa údolím potoka Galanovka do Horného Trhovišťa.
Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo upresnenia trasy a programu podá pred akciou, resp. priamo na štarte jej organizátor.
Vedúci akcie a info: JUDr. Vladimír Polák, 0910 910 912
Obecný úrad Horné Trhovište, Ing. Tibor Veľký, starosta, 033 744 41 21,  0905 717 336
Web: www.obechornetrhoviste.sk, e-mail: ouhtrhoviste@wircom.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

11.6.2016, sobota – JARNÉ Putovanie PO VINOHRADOCH – 3.ročník
Organizátor:  Hlohovecký cech vinárov
Trasa:  20 km,  Hlohovec, Urbánok – Šianec – vinohrady Reva Bojničky – Bojničky – Posádka – Dolné Borody – Horné Borody – Vinohrady nad Váhom (alebo Šintava)
Štart:  Hlohovec, Urbánok (Altánok Sv. Urbana), spoločný štart o 09:00 hod.
Cieľ:  Vinárstvo Chudý, Vinohrady nad Váhom, alebo PD Šintavan, Šintava (bude upresnený na štarte)
Cieľ podujatia:  Bližšie zoznámenie s Hlohovecko-Šintavskou vinohradníckou oblasťou, s pestovateľmi hrozna a s producentmi vín tejto oblasti. Nadviazanie na dávnu históriu priateľských pochodov vinohradmi a hajlochmi, spojených s návštevou vyhliadkových bodov na krásy Považia.
Iné: Trasa je určená pre peších turistov a vedie po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi. Počas putovania budú na trase pripravené rozhovory s miestnymi vinármi o histórii pestovania viniča a výrobe vínneho moku v Hlohovskej oblasti. Účastníkov putovania čaká milé prekvapenie v podobe pohárika dobrého vínka, ktoré spestrí náučný výklad o viniči a víne.

Predbežné preštudovanie polohy jednotlivých bodov trasy je možné podľa Turistickej mapy VKÚ č. 152 – Nitrianska pahorkatina, Hlohovec.

Vzdialenosť štartu na Urbánku od jednotlivých bodov dopravného spojenia je nasledovná: 45 min – od železničnej a autobusovej stanice Hlohovec a 30 min od výstupných zastávok autobusov na Hlohovej ulici v Hlohovci.
Z plánovaných cieľových bodov vo Vinohradoch nad Váhom, resp. v Šintave, je možné spojenie verejnou hromadnou dopravou do Serede, Nitry, Trnavy, Hlohovca (priamo, resp. s kombináciou viacerých prestupových spojov, podľa aktuálneho cestovného poriadku). Vzdialenosti cieľových bodov v jednotlivých obciach sú od zastávok SAD v týchto obciach vzdialené cca 15 min.

Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo upresnenia miesta štartu, trasy, programu a miesta cieľa, podá pred akciou, resp. priamo na štarte jej organizátor.

Vedúci akcie a info:
Hlohovecký cech vinárov: Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk   e-mail: kertsz.jozef@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24.9.2016, sobota – Putovanie CEZ MIKROREGIÓN PONIKLEC – 2.ročník
Organizátor:  Hlohovecký cech vinárov, Obec Dolné Otrokovce
Trasa:  12 km, Dolné Otrokovce – Horné Trhovište – Tepličky – Hlohovec, Jašter
Štart:  Dolné Otrokovice, Obecný úrad, spoločný štart o 09:30 h
Cieľ:  Hlohovec, viecha Jašter
Cieľ podujatia:  Cieľom akcie je prehliadka a propagovanie obcí, ktoré vytvárajú mikroregión Poniklec a ich okolia.
Iné:  Dopravu na štart zabezpečuje usporiadateľ mimoriadnym autobusom, ktorý pôjde zo zastávky SAD Hlohovec,  Hlohová ul. o 08:30 hod. Trasa vedie po poľných a lesných cestách a chodníkoch a je možné absolvovať ju pešo aj na horskom bicykli. Prevažne bude vyznačená vlastným značením organizátorov a čiastočne bude vedená po červenej TZT č. 0705a, vedenej hrebeňom Považského Inovca. Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo spresnenia trasy a programu podajú pred akciou, resp. priamo na štarte jej organizátori.
Vedúci akcie a info:
Hlohovecký cech vinárov: Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk   e-mail: kertsz.jozef@gmail.com
Obec Dolné Otrokovce: Ján Maršala, starosta, 033 7448 321, 0903 407 551
Web: http://www.dolneotrokovce.sk/, e-mail: starosta@dolneotrokovce.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

8.10.2016, sobota – JESENNÉ Putovanie PO VINOHRADOCH – 3.ročník
Organizátor:  Hlohovecký cech vinárov
Trasa:  10 km,  Hlohovec, Urbánok – Šianec – Bojničky – Mladý Háj – Bočina – Stará Tehelňa
Štart:  Hlohovec, Urbánok (Altánok Sv. Urbana), spoločný štart o 09:00 hod.
Cieľ:  Hlohovec, vo vinici vinohradníka  a vinára Ladislava Černého
Cieľ podujatia:  Bližšie zoznámenie s Hlohovecko-Šintavskou vinohradníckou oblasťou, s pestovateľmi hrozna a s producentmi vín tejto oblasti. Nadviazanie na dávnu históriu priateľských pochodov vinohradmi a hajlochmi, spojených s návštevou vyhliadkových bodov na krásy Považia.
Iné: Trasa je určená pre peších turistov a vedie po poľných cestách a chodníkoch vo vinohradoch a medzi vinohradmi. Počas putovania budú na trase pripravené rozhovory s miestnymi vinármi o histórii pestovania viniča a výrobe vínneho moku v Hlohovskej oblasti. Účastníkov putovania čaká milé prekvapenie v podobe pohárika dobrého vínka, ktoré spestrí náučný výklad o viniči a víne.
Predbežné preštudovanie polohy jednotlivých bodov trasy je možné podľa Turistickej mapy VKÚ č. 152 – Nitrianska pahorkatina, Hlohovec. Vzdialenosť štartu na Urbánku od jednotlivých bodov dopravného spojenia je nasledovná: 45 min – od železničnej a autobusovej stanice Hlohovec a 30 min od výstupných zastávok autobusov na Hlohovej ulici. Vzdialenosť cieľa v Starej tehelni od jednotlivých bodov dopravného spojenia je nasledovná: 1:15 hod – od železničnej a autobusovej stanice Hlohovec a 1:30 hod od nástupných zastávok autobusov na Hlohovej ulici.
Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny, alebo upresnenia miesta štartu, trasy, programu a miesta cieľa, podá pred akciou, resp. priamo na štarte jej organizátor.
Vedúci akcie a info:
Hlohovecký cech vinárov: Ing. Jozef Kertész, podpredseda cechu, 0907 776 354,
web: www.cechvinarov.sk   e-mail: kertsz.jozef@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

15.10.2016, sobota – JESENNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 38.ročník
Organizátor:  KST Hlohovec
Trasy:    37 km/1057 m, 28 km/747 m, 22 km/675 m, 17 km/580 m, 13 km/364 m
37 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany
28 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany
22 km:  Hlohovec – Ovčia skala – Havran
17 km:      Jalšové (alebo Studená dolina, Ifkova chata) – Ovčia skala – Havran
13 km:      Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové
Štart:  37, 28, 22 a 13 km: Hlohovec, žel. st., 07:00 – 09:00 hod
17 km:    Jalšové, obec (alebo Studená dolina, Ifkova chata), doprava z Hlohovca autobusom SAD, štartová registrácia je možná aj na kontrole Ovčia skala
Cieľ:  37 a 28 km:  Piešťany, cieľová registrácia je na kontrole Havran
22 a 17 km:  Havran
13 km:  Jalšové, cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala
Iné: Doprava z Havrana do Hlohovca je možná autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran – Hlohovec, ktorý zabezpečuje usporiadateľ.
Osobitný autobus okrem zastávok Hlohovec AS a Hlohovec Dom kultúry, zastaví na požiadanie aj na zastávke Jašter, kde môžu turisti ukončiť svoj výlet pri príjemnom posedení a občerstvení.
V prípade priaznivého počasia pripraví Hlohovecký cech vinárov pre turistov prekvapenie aj na niektorom z oddychových bodov trasy
Info:  Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web KST HC:  http://turistika.hlohovecko.sk/, web HP: http://hppochod.webnode.sk/
e-mail: kst.hlohovec@gmail.com
Vedúci:  Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19.11.2016, sobota – BLATOVÝ POCHOD – 38.ročník
Organizátor:  KST TJ Bezovec Piešťany
Trasa:  30 km/745 m, Piešťany – Havran – Humništia – Svrbická plešina – Holý vrch – Ovčia skala – Hlohovec, Soroš – Hlohovec, Jašter
Štart:  Piešťany, Reštaurácia U Vrabca pri železničnej stanici, 07:00 – 09:00 hod
Cieľ:  Hlohovec , Viecha Jašter na Starej hore, do 17:00 hod
Doprava verejnými spojmi z Hlohovca na štart do Piešťan:
Autobusom SAD: HC – Sokolovce – PN (spoje podľa aktuálneho CP v čase konania).
Vlakom ZSSK: HC – Leopoldov – PN (spoje podľa aktuálneho CP v čase konania).
Doprava z cieľa – zo zastávky SAD Hlohovec, Jašter:
Autobusmi SAD: Smer HC a smer PN (spoje podľa aktuálneho CP v čase konania).
Iné informácie:
Alternatívne je možné dopraviť sa autobusom aj z Piešťan do sedla Havran a absolvovať skrátenú trasu Havran – Jašter. V takom prípade je štartovná registrácia na kontrole v Hostinci Havran.
Celá trasa vedie po turisticky značených chodníkoch. Iba pred cieľom Jašter sa za kolovou značkou Hlohovec, Soroš (na štátnej ceste č.514) odbočí z červenej TZT a pokračuje sa cca 1km po štátnej ceste č.514  a 507 až ku vieche Jašter. Alternatívne je možné odbočiť z červenej TZT už na kopci, nad Sorošom, chodníkom vpravo do lesa a cez tento les sa chodníkom dostať až do spustnutého vinohradu nad viechou Jašter . Z vinohradu je možné prejsť chodníkom cez pole až do Viechy Jašter. Táto alternatívna trasa je vyznačená farebnými fáborkami a býva využívaná pri turistických akciách Pochod FOFR a Putovanie cez mikroregión Poniklec.
Cieľ Blatového pochodu, viecha Jašter, má ambíciu stať sa vyhľadávaným miestom pre turistov a priateľov prírody a spolu s Hlohoveckým cechom vinárov úzko spolupracuje s klubom KST TJ Bezovec pri príprave Blatového pochodu. Turisti sú na Jašteri srdečne očakávaní a čaká ich tam tradične bohatý sortiment jedál a nápojov.
Vedúci akcie a info: Jaroslav Böhm, Lipová 65, 921 01 Piešťany, 0907 622 344

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31.12.2016, sobota – SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA URBÁNOK A ŠIANEC – 5.ročník
Organizátor: KST Hlohovec
Štart:  Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladaný čas štartu z najvzdialenejšieho bodu (Železničná stanica) je o cca 09:30 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.
Cieľ:  Altánok Sv. Urbana a vyhliadka Šianec. Predpokladaný čas stretnutia pod altánkom Sv. Urbana je v čase od 10:30 do 11:00 hod. Predpokladaný čas stretnutia na vyhliadke Šianec je v čase od 11:00 do 13:00 hod.
Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si posledný deň v roku v prírode a prehliadnuť si prírodné, kultúrne a architektonické pamätihodnosti mesta Hlohovec. Turisti si môžu zvoliť individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.
Odporúčané trasy:
Trasa č.1: Železničná stanica – Nábrežie (železničný most) – Nábrežie (cestný most) –Poliklinika – Zámocká záhrada (amfiteáter) – Zámocká záhrada (francúzske terasy) – Zámok – Empírové divadlo – Šomodská ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Trasa č. 2: Železničná stanica – Nám. Sv. Michala – Podzámska ulica – Šomodská  ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec
Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019,
web:  http://turistika.hlohovecko.sk/,  e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

2015 – Miestny Turistický kalendár Hlohovec a okolie (.pdf dokument)