01.01.2014, streda – NOVOROČNÝ VÝSTUP NA URBÁNOK – 24.ročník

Organizátor: KST Hlohovec

Štart: Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladané stretnutie na Námestí Sv. Michala je o 14:00 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.

Cieľ: Altánok Sv. Urbana. Predpokladaný čas spoločného stretnutia pri altánku je v čase od 15:00 do 16:00 hod.

Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si prvý deň v roku v prírode

Odporúčaná trasa: Nám. Sv. Michala (Hotel Jeleň) – Podzámska ulica – Šomodská ul. (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana). Turisti si však môžu zvoliť aj inú, individuálnu trasu, so štartom kdekoľvek v Hlohovci a s ľubovoľným smerovaním.

Info: Ján Bedeč, 0904 905 731

web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5.4.2014, sobota – Turistický POCHOD FORNOSEG – FRAŠTÁK – 11. ročník

Organizátor: Obec Tepličky

Trasa: 10 km

Štart: Tepličky (okr. Hlohovec), obecný úrad, 9:30 hod

Doprava na štart z Hlohovca: Autobusom SAD (9:00 hod z Hlohovej ul., 9:02 hod zo železničnej sanice), alebo osobitným autobusom organizátora (9:00 hod z Hlohovej ul., 9:02 hod zo železničnej sanice)

Cieľ: Hlohovec, železničná stanica

Iné: Trasa vedie po značených aj neznačených cestách a lesných chodníkoch medzi Tepličkami a Hlohovcom. Prezentácia a odovzdávanie potvrdení o absolvovaní bude na hromadnom štarte pri OcÚ Tepličky. Zastávka na občerstvenie je možná vo vieche Jašter pred Hlohovcom.

Vedúci: Miroslav Veľký, starosta, OcÚ Tepličky

Turistický vedúci: Ing. Jozef Kertész, e-mail: kertsz.jozef@gmail.com

Info: Miroslav Veľký, 0905 515 295,

web: http://www.teplicky.topo.sk/, e-mail: obec.teplicky@stonline.sk, teplicky@topo.sk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12.4.2014, sobota – JARNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 36. ročník

Organizátor: KST Hlohovec

Trasy: 35 km/970 m, 22 km/680 m, 17 km/600 m, 12 km/340 m

35 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany

22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran

17 km: Jalšové – Ovčia skala – Havran

12 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové

Štart: 35, 22 a 12 km: Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod

17 km: Jalšové – obec, doprava z Hlohovca autobusom SAD,

štartová registrácia je možná aj na kontrole Ovčia skala

Cieľ: 35 km: Piešťany, cieľová registrácia na kontrole Havran

22 a 17 km: Havran

12 km: Jalšové, cieľová registrácia na kontrole Ovčia skala

Doprava z Havrana autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran – Hlohovec

Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019,

web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

Vedúci: Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

18.10.2014, sobota – JESENNÝ POCHOD HP (HLOHOVEC – PIEŠŤANY) – 36. ročník

Organizátor: KST Hlohovec

Trasy: 35 km/970 m, 22 km/680 m, 17 km/600 m, 12 km/340 m

35 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany

22 km: Hlohovec – Ovčia skala – Havran

17 km: Jalšové – Ovčia skala – Havran

12 km: Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové

Štart: 35, 22 a 12 km: Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod

17 km: Jalšové – obec, doprava z Hlohovca autobusom SAD,

štartová registrácia je možná aj na kontrole Ovčia skala

Cieľ: 35 km: Piešťany, cieľová registrácia na kontrole Havran

22 a 17 km: Havran

12 km: Jalšové, cieľová registrácia na kontrole Ovčia skala

Doprava z Havrana autobusmi SAD a osobitným autobusom Havran – Hlohovec

Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019,

web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

Vedúci: Ján Bedeč, 0904 905 731

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22.11.2014, sobota – BLATOVÝ POCHOD – 36. ročník

Organizátor: KST TJ Bezovec Piešťany

Trasa: Piešťany – Plešiny – Havran – Humništia – Holý vrch – Ovčia skala – Jašter

Štart: Piešťany, reštaurácia pri železničnej stanici, 7:00 – 9.00 hod

Cieľ: reštaurácia Jašter – Hlohovec, do 17.00 hod

Vedúci: Jaroslav Böhm, 0907 622 344

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

31.12.2014, streda – SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA URBÁNOK A ŠIANEC – 3.ročník

Organizátor: KST Hlohovec

Štart: Nie je prísne organizovaný ani časovo, ani miestne – je individuálny. Predpokladaný čas štartu z najvzdialenejšieho bodu (Železničná stanica) je o cca 09:30 hod. Účastníci však môžu nastúpiť na trasu individuálne, v ľubovoľnom čase a pripojiť sa na trasu v ľubovoľnom mieste, ktoré je najbližšie ku ich bydlisku. Prípadne si môžu zvoliť iné miesto štartu kdekoľvek v Hlohovci, v ľubovoľnom čase.

Cieľ: Altánok Sv. Urbana a vyhliadka Šianec. Predpokladaný čas stretnutia pod altánkom Sv. Urbana je o 10:30 až 11:00 hod. Predpokladaný čas stretnutia na vyhliadke Šianec je o 11:00 až 13:00 hod..

Trasa: Ľubovoľná a nezáväzná. Akcia má charakter ľahkej turistickej prechádzky, ktorej cieľom je vychutnať si posledný deň v roku v prírode a prehliadnuť si prírodné, architektonické a kultúrne pamätihodnosti mesta Hlohovec.

Odporúčané trasy:

Alternatíva 1: Železničná stanica – Nábrežie (železničný most) – Nábrežie (cestný most) – Poliklinika – Zámocká záhrada (amfiteáter) – Zámocká záhrada (francúzske terasy) – Empírové divadlo – Šomodská ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec

Alternatíva 2: Železničná stanica – Nám. Sv. Michala – Podzámska ulica – Šomodská ulica (Jazdiareň) – Urbánok (altánok nad sochou Sv. Urbana) – Vyhliadka Šianec

Info: Ing. František Miklovič, 0905 981 019,

web: http://turistika.hlohovecko.sk/, e-mail: kst.hlohovec@gmail.com

 

2014 – Miestny turistický kalendár – Hlohovec a okolie (PDF)