KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC

pozýva turistov a priateľov prírody na tradičné turistické podujatie

JESENNÝ POCHOD HP 2023
(45. ročník)

Termín:  Sobota,  21.október  2023

Trasy:
13 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
17 km:     Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)22 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)

Doprava na štart trasy 17 km (Jalšové – zastávka Jalšové obec, resp. Studená dolina – zastávka Tepličky chata) je možná autobusmi hromadnej dopravy. V prípade, že by bol pre dopravu do Studenej doliny zabezpečený osobitný autobus KST, bude to usporiadateľmi dodatočne oznámené na FB.

Štart :
13, 22, 28 a 37 km:  Hlohovec, žel. st., 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

Štartová registrácia pre trasu 17 km je na kontrole Ovčia skala.

Cieľ:
13 km:           Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km:   Havran
28 a 37 km:   Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Odvoz autobusmi z cieľa Havran do Hlohovca bude zabezpečený osobitnými autobusmi usporiadateľa..

Informácie:
Všetky trasy Pochodu HP vedú po turistických značených trasách (TZT) s jednoduchou orientáciou. Na všetkých troch kontrolách (Hlohovec, Ovčia skala, Havran) bude pripravený informačný servis pre turistov (popisy a časové rozpisy trás, rady a pokyny pre turistov).

Na trase je možné občerstvenie (jedlo, voda) iba z vlastných zásob. Odporúčame zásobenie na štarte v Hlohovci, kde je možné zakúpiť občerstvenie v blízkych obchodoch.

Pochod HP je turistické podujatie, určené predovšetkým pre peších turistov a všetky trasy sú vedené po turistických značených trasách (TZT), určených pre pešiu turistiku. V prípade účasti cykloturistov je nutné, aby cyklisti rešpektovali peších turistov, ktorí majú na TZT prednosť pohybu.

Cieľom podujatia je zdravý pohyb a pobyt v čistej prírode. Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačené trasy, neskracovali chodníky a pohybovali sa iba po vyznačených trasách. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky vyprodukované odpadky odneste prosím z lesa so sebou, na určené miesto.

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme Vám príjemný pobyt v prírode. Veríme, že nám zachováte priazeň a strávite príjemný deň na Pochode HP.

Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca.

Pochod HP je organizovaný s finančnou podporou Mesta Hlohovec, Trnavského samosprávneho kraja, KST región Trnava a v spolupráci s MKC Hlohovec

Aktuálne informácie o Pochode HP a iných turistických podujatiach poskytuje a zverejňuje organizačný výbor aj cez nasledovné kontakty:
https://www.facebook.com/pochodhp/
hpturistika@gmail.com
https://fb.me/e/1u0Oh8sR4
https://www.facebook.com/KSTHlohovec
kst.hlohovec@gmail.com

Horám zdar!  KST Hlohovec

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 1 - 2023-10-21 - HP plagát 001