KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HLOHOVEC
pozýva turistov a priateľov prírody na turistickú akciu

JESENNÝ POCHOD HP 2019
(41. ročník)

Termín:  Sobota,  19.október  2019

Trasy:
13 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Jalšové (3,5 hod)
17 km:     Jalšové (alebo Studená dolina) – Ovčia skala – Havran (4,5 hod)
22 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran (6 hod)
28 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Piešťany (7 hod)
37 km:     Hlohovec – Ovčia skala – Havran – Čertova Pec – Piešťany (9 hod)

Štart :
13, 22, 28 a 37 km:  Hlohovec, železničná stanica, 7:00 – 9:00 hod
17 km: Jalšové, obec (alebo Studená dolina – Ifkova chata)

Doprava z HC na štart do Jalšového, alebo do Studenej doliny je možná autobusmi hromadnej dopravy, alebo individuálnou dopravou účastníkov. Autobusy hromadnej dopravy na smer Sokolovce – PN odchádzajú zo zastávky Hlohová ul. o 07:50 a 09:20 hod do Jalšového (vystupuje sa na zastávke Jalšové obec). Autobusy hromadnej dopravy na smer Tepličky  odchádzajú zo zastávky Hlohová ul. o 09:00 hod do Studenej doliny (vystupuje sa na zastávke Tepličky chata). Hromadná doprava na trase Hlohovec – Studená dolina bude doplnená 1 osobitným autobusom KST HC, ktorý bude odchádzať z AS o 09:00 hod. Spoj bude vyhradený prednostne pre prepravu maloletých detí (MŠ, ZŠ), ich sprievodcov a seniorov.

Cieľ:
13 km:           Jalšové (cieľová registrácia je na kontrole Ovčia skala)
17 a 22 km:   Havran
28 a 37 km:   Piešťany (cieľová registrácia je na kontrole Havran)

Informácie:
Prezentácia účastníkov (s odovzdaním účastníckych preukazov) na trasu 17 km (Jalšové – Havran) je na kontrole Ovčia skala. Pri voľbe tejto trasy sa prosím odvezte do Jalšového, odtiaľ pokračujte po žltej turistickej značke na Ovčiu skalu, kde sa môžete prezentovať. Alternatívne je možné pre trasu na 17 km zvoliť nástup v Studenej doline (Ifkova chata), odkiaľ sa na Ovčiu skalu pokračuje po červenej turistickej značke.

Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 13 km (Hlohovec – Jalšové) dostanú turisti na kontrole Ovčia skala. Potvrdenia a diplomy za absolvovanie trasy na 17 km (Jalšové – Havran), 22 km (Hlohovec – Havran), 28 km (Hlohovec – Havran – Piešťany) a 37 km (Hlohovec – Havran – Čertova pec – Piešťany), dostanú turisti v cieľovej kontrole Havran. Potvrdenia pre výkonnostných turistov do turistických záznamníkov bude dávať cieľová kontrola Havran.

Všetky trasy Pochodu HP vedú po turistických značených trasách (TZT) s jednoduchou orientáciou. Na štarte, aj na kontrolách, budú pripravené informačné plagátiky s popismi jednotlivých trás, aj s ich časovými rozpismi.
Preprava turistov z cieľa Havran do Hlohovca bude zabezpečená rovnako ako v minulosti osobitnými autobusmi KST. Turisti, ktorí sa rozhodnú nečakať v sedle Havran na naše spoje, resp. ktorí budú pokračovať na trasách 28 a 37 km až do Piešťan, môžu využiť na dopravu do HC bohatú škálu hromadných autobusových a vlakových spojov, prípadne individuálnu dopravu.

Na trase Pochodu HP je možné občerstvenie (jedlo, voda) iba z vlastných zásob. Preto odporúčame zásobenie na štarte v Hlohovci, kde je možné zakúpiť občerstvenie v blízkych obchodoch a gastroprevádzkach. Rovnako, ako v minulých rokoch, prebehli rokovania s majiteľom hostinca v sedle Havran. Boli úspešné a máme prísľub, že v deň Pochodu HP bude hostinec otvorený, aby si turisti mohli po príchode do cieľa zakúpiť jedlá a nápoje.

Na kontrole Ovčia skala bude pripravená tradičná výstava fotografií. Na všetkých troch kontrolách (Hlohovec, Ovčia skala, Havran) bude pripravený bohatý informačný servis pre turistov (popisy trás, rady a pokyny pre turistov).
Pochod HP je turistická akcia, určená predovšetkým pre peších turistov a všetky trasy sú vedené po turistických značených trasách (TZT), určených pre pešiu turistiku. V prípade účasti cykloturistov je nutné, aby cyklisti rešpektovali peších turistov, ktorí majú na TZT prednosť pohybu a v dostatočnom predstihu ich vždy upozornili na svoj prejazd.

Prosíme turistov, aby rešpektovali vyznačené trasy, neskracovali chodníky a pohybovali sa iba po vyznačených trasách. Taktiež prosíme o citlivý prístup k prírode, bez produkovania hlasných zvukových efektov a odpadu, bez rušenia vtáctva a lesnej zveri. Všetky odpadky si prosím odneste z lesa so sebou, na určené miesto. Usporiadatelia nemajú možnosť a prostriedky na upratovanie odpadkov po účastníkoch akcie. Každý účastník nesie plnú zodpovednosť za svoje konanie a za porušenie uvedených zásad.

Vzhľadom na zachovanie kultúry a bezpečnosti cestovania na trase Havran – Hlohovec, prosíme slušných turistov, aby kultúre a bezpečnosti sami napomáhali a upozorňovali prípadných nespratníkov na zásady slušného chovania. KST Hlohovec nemá možnosť zabezpečiť dozor, alebo bezpečnostnú službu do každého vozidla.

Majiteľov psov, ktorí budú sprevádzať turistov na trase, prosíme o zabezpečenie chovania psov tak, aby nebolo ohrozené zdravie a bezpečnosť iných turistov. Pre prepravu psov kyvadlovou dopravou je v zmysle prepravného poriadku firmy, ktorá nám dopravu zabezpečuje, povinné použitie vôdzky a ochranného náhubku.
Pochodu sa každý zúčastňuje na vlastné nebezpečie! Za neplnoleté deti zodpovedajú rodičia, alebo dospelý sprievodca!

Bližšie informácie o akcii Vám usporiadatelia radi poskytnú na doleuvedených kontaktoch, na štarte v Hlohovci, na kontrole Ovčia skala a v cieli v sedle Havran.

Na organizácii a zdarnom priebehu Pochodu HP sa finančnou pomocou podieľajú:  MESTO  HLOHOVEC, Trnavský samosprávny kraja, KST – región Trnava. K hlavným partnerom sa rôznou formou pomoci pripájajú aj individuálni darcovia z radov sympatizantov KST a Pochodu HP a účastníci akcie svojimi dobrovoľnými príspevkami. Všetkým srdečne ďakujeme.

Tešíme sa na Vašu účasť a želáme Vám príjemný pobyt v prírode.

Informácie a kontakt:
http://turistika.hlohovecko.sk/       kst.hlohovec@gmail.com
https://www.facebook.com/pochodhp/

Horám zdar!  KST Hlohovec

 • 3 - Štart
 • 4 - Štart
 • 5 - Štart
 • 6 - Štart
 • 7 - Soroš, HC
 • 8 - Trasa
 • 9 - Jalš ch,MK
 • 10 - Jalš ch, PN
 • 11 - Ovčia skala
 • 12 - Ovčia skala
 • 13 - Ovčia skala
 • 14 - Ovčia skala
 • 15 - Ovčia skala
 • 16 - Havran
 • 17 - Havran
 • 18 - Havran